fredag den 21. juni 2019

Oversættelse

LibreOffice består af 104.044 tekststrenge i programmet og 472.774 tekststrenge i hjælpen. I hver eneste version kommer der 10-15.000 nye eller ændrede tekster, som vi skal forholde os til i den danske oversættelse.

Oversættelsen foretages af en lille håndfuld frivillige, som først oversætter, hvorefter en anden kontrollerer.

Brugergrænsefladen i LibreOffice 6.3 er helt oversat til dansk, men vi mangler fortsat at få færdigbehandlet omkring 5.600 ord i ca. 600 tekststrenge.

Efterhånden som testversionerne kommer, kigger vi også efter om der er elementer i brugergrænsefladen som ikke giver mening. Eksempelvis er der et enkelt sted i beta-versionen, hvor ordet "redact" er oversat til "klargør" i stedet for "maskér". Det pågældende ord er sikkert blevet oversat før vi besluttede at den helt nye funktion skulle hedde "Maskering".
 

Du kan læse mere om den nye maskeringsfunktion her: http://libreofficedk.blogspot.com/2019/06/nyt-i-version-63-maskering.html

torsdag den 20. juni 2019

Nyt i 6.3: Forbedret tilgængelighed i eksporteret PDF

Der er flere forbedringer til eksport af opmærkede PDF-filer, hvilket forbedrer tilgængeligheden:
 • Bedre opmærkning af punktlister og nummererede lister
 • Eksport af titel og beskrivelse (alt text) for billeder
 • Billeder i sider eller dias som er indsat i baggrunden eksporteres som såkaldte artifacts, og oplæses derfor ikke af således ikke af skærmlæseren.
 • Det er muligt at eksportere til PDF/A-2, hvilket afløser forældet version PDF/A-1.


tirsdag den 18. juni 2019

Nyt i 6.3: Baggrund fylder hele siden

Hidtil har det været temmelig besværligt at designe en side i Writer, hvor sidens baggrund fylder hele bredden. Hidtil har fx et indsat billede "kun" gå fra margin til margin.

Et godt eksempel er nyhedsbrevets forside og bagside.

Fra version 6.3 vil baggrunden, uanset om det er et billede, en farveovergang eller skravering, fylde hele siden.Du kan indsætte noget som baggrund, enten direkte på siden eller som en del af en sidetypografi.

tirsdag den 4. juni 2019

Nyt i version 6.3: Maskering

En af de nye spændende funktioner i LibreOffice 6.3 er maskering.

Maskering betyder at du i et eksisterende dokument, overstreger enkelte dele. Du har måske set eksempler fra dokumenter, som stammer fra aktindsigt, hvor fx. et CPR-nummer er maskeret (sløret) i det endelige dokument.

Eksempel med maskeret tekst

Du kan maskere indholdet fra tekstdokumenter, regneark og tegninger. Fordi du kan indlæse PDF-filer som en tegning, kan du også maskere PDF-dokumenter.

Maskering foregår ved at du i et eksisterende dokument vælger Funktioner - Masker (i beta-versionen skal du vælge Funktioner - Klargør). Hermed bliver dokumentet konverteret til et Draw-dokument, og du ser en ekstra værktøjslinje, hvor du kan maskere rektangært, maskere med frihånd samt gemme resultatet.Resultatet eksporteres til PDF, enten med det maskerede oversteget med sort eller hvid farve.

PDF-files som du får som resultat indeholder et billede, hvor teksten kan læses, men du kan ikke se den overstregede tekst. PDF-filen svarer til et indskannet dokument.
Eksempel med frihåndsmaskering

LibreOffice 6.3 - beta

LibreOfifce 6.3 Beta1 er klar til at blive afprøvet.Hent den her: https://da.libreoffice.org/hent-libreoffice/test/

mandag den 3. juni 2019

Mangler vi en open source-strategi for den offentlige sektor?

En undersøgelse fra IDA IT viser, at størstedelen af ingeniører arbejder med open source og er glade for det. Den positive indstilling til open source findes både på ledelsesniveau, blandt mellemledere og i IT-afdelingen.

Undersøgelsen viser også at 54% erklærer sig delvis enig eller helt enig i, at Folketinget bør udarbejde en open source strategi for den offentlige sektor.

Du kan læse mere om undersøgelsen her: https://www.version2.dk/artikel/undersoegelse-tre-ud-fire-ingenioerer-anvender-open-source-1088096

mandag den 20. maj 2019

LibreOffice 6.3 er godt på vej


LibreOffice 6.3 forventes at ramme din computer allerede i august 2019.

En af nyhederne er "Dagens tip", som viser sig når du starter programmet. Tips er opdelt i moduler, så når du starter tekstbehandlingsprogrammet, er det tip til tekstbehandling.


Bare rolig. Du kan slå det fra, hvis du ikke ønsker at få vist tips. Vi forventer at alle tips er oversat, når vi når til august.

Hvis du allerede nu gerne vil prøve den nye version af, kan du downloade den aller første testversion (alpha1) her: https://da.libreoffice.org/hent-libreoffice/test/

mandag den 6. maj 2019

Season of Docs

Vi kender efterhånden Google Summer of Code (GSoC) ganske godt, da LibreOffice har haft fornøjelsen igennem efterhånden mange år. Programmet går ud på at Google betaler lønnen og The Document Foundation ansætter. I GSoC er det programmørstuderende.

Nu skal vi også til at lære sige GSoD (Google Season of Docs). Samme koncept, bortset fra at det ikke er programmører, men technical writers.

Citat fra programbeskrivelsen:
"Målet med Season of Docs er at skabe rammerne for at tekniske forfattere og open source-projekter arbejder sammen om det fælles mål, at forbedre dokumentationen for et open source-projekt."

The Document Foundation er naturligvis med på ideen, og er allerede godkendt af Google.

Læs mere om GSoD: https://developers.google.com/season-of-docs/docs/
Oversigt over ideer for LibreOffice dokumentation: https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/GSoDOC/2019 

onsdag den 1. maj 2019

Du behøver ikke være programmør!

Kampagnen "En måned for LibreOffice" er startet.
Du kan læse mere her: http://libreofficedk.blogspot.com/2019/04/en-maned-for-libreoffice.html.

Du behøver ikke være programmør for at være med. Der er mange andre opgaver, end decideret udvikling.

Du kan hjælpe andre brugere!

Du kan hjælpe med at svare på spørgsmål flere steder. Det engelske forum er her: http://ask.libreoffice.org/
Det danske forum er her: https://forum.liboforum.dk/
Der bliver også stillet spørgsmål i forskellige grupper på Facebook.

Du kan kvalificere fejlmeldinger!

Hver dag får vi meldinger ind fra brugere, som mener at de har fundet en fejl i programmet. Der ligger et stort arbejde i at reproducere fejl, og måske hjælpe med at afdække om fejlen opstår under bestemte betingelser. Ofte sker det at den samme fejl allerede er meldt ind, og så skal den nye fejlmelding opdateres med oplysninger om "hovedfejlen".
Det hele foregår i bugzilla, hvor du kan begynde at kigge efter nye fejl: https://bugs.documentfoundation.org/buglist.cgi?bug_status=__open__&content=&no_redirect=1&order=changeddate%20DESC%2Cpriority%2Cbug_severity&product=&query_based_on=&query_format=specific

Du kan reklamere for LibreOffice!

Hvordan du gør det, er helt op til dig selv. Her er et par ideer:
 • Skriv om LibreOffice på din blog eller på Twitter og Facebook. Brug hashtag: #libreoffice .
 • Del og "Like" hver gang du ser noget positivt om LibreOffice
 • Fortæl dine venner om LibreOffice og hjælp dem med at hente og installere programmet. Hjælp dem også gerne med at blive tilmeldt nyhedsbrevet.
 • Print nyhedsbrevet ud og hæng det op på skolens opslagstavle

Hjælp med at oversætte!

Vi er allerede i gang med at oversætte version 6.3 til dansk, og det foregår her: https://translations.documentfoundation.org/da/
Først opretter du dig som bruger, og derefter følger du vejledningen her: https://wiki.documentfoundation.org/Language/Pootle/da

Skriv vejledninger!

Om du skriver på dansk eller engelsk, eller om du oversætter fra engelsk til dansk, er ikke så vigtigt.
Du starter her: https://www.libreoffice.org/community/docs-team

Programmør?

Er du programmør og vil du gerne hjælpe til med at finde og rette fejl eller udvikle nye funktioner, kan du komme igang meget nemt. Du kan starte med at besøge disse to sider:
LibreOffice gør meget ud af at byde nye programmører velkommen. Det sker ved at du kan blive tilknyttet en fast mentor, du kan deltage i workshops om udvikling i C++ og du vil blive tildelt "lette" opgaver, såkaldte "easy hacks". Du kan læse mere om easy hacks her: https://wiki.documentfoundation.org/Easy_Hacks

søndag den 28. april 2019

Programmering med Python

Programmeringssproget Python vinder stor udbredelse for tiden, hvilket måske hænger sammen med at det er et programmeringssprog som er open source, og som ikke er afhængig af et bestemt operativsystem. Python er, lige som Java, helt platformsuafhængig. Til gengæld forudsætter afvikling af programmerne, at brugeren har et afviklingsmiljø installeret.

Python bruges i øvrigt som makrosprog i mange open source programmer, f.eks. Inkscape, Gimp og LibreOffice.

Når du downloader og installerer LibreOffice, får du helt automatisk et Python afviklingsmiljø med i pakken.

Python i LibreOffice

Hvis du programmerer makroer i LibreOffice Basic, benytter du den indbyggede IDE (integrated Development Environment), men til Python må du selv vælge hvilket udviklingsmiljø du gerne vil bruge. Der er mange at vælge imellem. Geany, PyCharm og Eclipse er bare eksempler.

Der er tre ting du skal være opmærksom på, inden du går i gang:
 1. Pythonfilen skal være placeret i dit brugerkatalog under user/Scripts/python/ eller en folder derunder. På min PC er det her: /home/leif/.config/libreoffice/4/user/Scripts/python
 2. Den makro (Python-funktion) du gerne vil stille til rådighed i LibreOffice brugergrænsefladen skal "udstilles" ved at tilføje navnet til Tuple-variablen g_exportedScripts.
 3. For at tilgå dokumentobjekter i LibreOffice skal du benytte XSCRIPTCONTEXT ved at kalde en af funktionerne getDocument (), getInvocationContext (), getDesktop (), getComponentContext (). Når først du har gjort det, kan du tilgå LibreOffice ad bagvejen, altså programmere makroer.
Her er et klassisk eksempel (Hello world):

# -*- coding: utf-8 -*-
# !/usr/bin/env python

import uno

def HelloWorld():
    """Write Helo World in Writer"""

    try:
        ctx = remote_ctx                   # use in development
    except:
        ctx = uno.getComponentContext()    # use in production

    # get desktop
    desktop = ctx.getByName("/singletons/com.sun.star.frame.theDesktop")
    # get document
    document = desktop.getCurrentComponent()
    # access the document's text property
    text = document.Text
    # create a cursor
    cursor = text.createTextCursor()
    # insert the text into the document
    text.insertString(cursor, "Hello World", 0)

HelloWorld()

g_exportedScripts = HelloWorld,


Du kan læse mere om Python i LibreOffice her: https://help.libreoffice.org/6.3/en-US/text/sbasic/python/main0000.html

Du kan læse mere om XSCRIPTCONTEXT her: https://wiki.openoffice.org/wiki/Python/Transfer_from_Basic_to_Python

Der er masser af muligheder på internettet for at lære programmering med Python. Du kan f.eks. tage et komplet kursus på Massachusetss Institute of Technology (MIT) helt gratis: https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-0001-introduction-to-computer-science-and-programming-in-python-fall-2016/

Nye regnearksfunktioner

Igennem de seneste mange versioner af LibreOffice er der tilføjet adskillige nye regnearksfunktioner. Der er allerede nu planer om at implementere endnu en funktion i LibreOffice, nemlig Fouriertransformation.

Indrømmet. Det er en af de mere langhårede regnearksfunktioner, og jeg kan ikke lige huske hvornår jeg sidst har haft brug for den. Men den er altså på vej med LibreOffice 6.3.Wikipedia om FOURIER-funktionen: https://da.wikipedia.org/wiki/Fouriertransformation

torsdag den 25. april 2019

Når 'det offentlige' køber ind

Undertitlen kunne være: "sker det med bind for øjnene".

Det har været fremme at Københavns Kommune antageligt skal have spildt en masse penge på at indkøbe Office-licenser, uden at tage dem i brug med det samme. Hele sagen afvises af Københavns Kommune med forskellige forklaringer.

Det er fair nok.

Citat fra Berlingske:
"Københavns Kommune har anvendt millioner af kroner på IT-software, der blev købt og betalt for så at samle digitalt støv i mange måneder. Millioner ud af vinduet, siger ekspert."
Svaret fra Københavns Kommune (i korte træk):
"Det  er Koncern  IT’s  vurdering,  at  Københavns  Kommune  har  foretaget  det økonomisk mest fordelagtige indkøb af Office 365."
Hele sagen afdækker dog en række forhold, som gør sig gældende når offentlige myndigheder køber software hos Microsoft. Da jeg læste artiklen i Berlinske og efterfølgende svaret (fra Koncern-IT til Økonomiudvalget), faldt det mig ind, at jeg har hørt historien før:

Når det offentlige køber kontorsoftware, sker det helt og aldeles på Microsofts vilkår. Vi talte rigtig meget om det omkring 2006-2009, hvor vi havde diskussionen om de famøse åbne standarder.

Citat fra "Orientering til Økonomiudvalget om Office 365":
"Den benyttede model for indkøb af licenser er således Microsofts markedsmodel, som Koncern IT ikke har kunne finde eksempler på, er blevet fraveget.

Derudover har Koncern IT før anskaffelsen af Office 365 undersøgt markedet for andre produkter som eventuel kunneanvendes som kontorpakke, men reelt fandtes der ikke alternativer til Microsoft. Der er altså tale om, at Microsoft har en monopollignende status på markedet for kontorpakker, hvorfor forhandlingsudgangspunktet som følge deraf er vanskeligt."
og ...
"Den valgte aftale på SKI 02.06-samlet forventet udgift over 6 år ca. 172 mio. Kr."
I 2009 afleverede Konkurrencestyrelsen sin rapport til Folketinget om markedet for kontorsoftware. Den gang var konklussionen, at Microsoft dominerer markedet, og at der reelt ikke findes alternativer.

Nu kommer det så frem, at der i de mellemliggende 10 år, ikke er sket noget som helst. Markedssituationen er fortsat til Microsofts fordel og til vores (skatteydere) ugunt.

Hvordan kan vi fortsætte med at lade stå til og bare lade som om at alt er godt? Hvorfor tager vi ikke fat om problemerne, og bruger de næste 10 år på at slippe af med de såkaldte bindinger? Jeg er sikker på at det godt kan betale sig. Der er simpelthen så mange penge på spil, at der vil være rigeligt til både at fjerne hindringerne og implementere en bedre og billigere løsning.

Citater fra Konkurrencestyrelsens rapport "Markedet for kontorsoftware" fra 2009:
"Microsoft har således en meget dominerende markedsposition. Denne meget do-minerende markedsposition har Microsoft haft i en årrække, hvor Microsofts kontorpakker har været baseret på proprietære formater. "
"Det fremgår fx af analyserne i denne rapport, at Microsoft – ud over at være den dominerende udbyder på markedet for kontorsoftware – også er den domineende udbyder på markederne for styresystemer og serversoftware, dvs. på de produkter, hvor der er tekniske bindinger ift. kontorsoftware,..."
"2006 var omsætningen på kontorsoftware på ca. 800 mio. kr., "
"Markedet er præget af en række markedsbarrierer (netværkseffekter, store udviklingsomkostninger, tekniske og praktiske barrierer), som gennem de seneste 10-15 år har gjort det svært for nye aktører at vinde markedsandele, selv om de anvender en række forskellige forretningsmodeller som fx lavprispakker, abonnementsordninger eller gratispakker. "
Artikel i Berlinske: https://www.berlingske.dk/samfund/koebenhavns-kommune-beskyldes-for-ekstremt-overforbrug-betalte-mere-end-ti

Office 365: Københavns Kommune har indgået den bedst mulige aftale: https://www.kk.dk/nyheder/office-365-koebenhavns-kommune-har-indgaaet-den-bedst-mulige-aftale

Konkurrencestyrelsens rapport "Markedet for kontorsoftware" fra 2009: https://www.kfst.dk/media/3010/markedet-for-kontorsoftware-12082009-analyse.pdf

onsdag den 24. april 2019

En måned for LibreOffice

LibreOffice er udviklet af hundredvis af mennesker over hele verden: frivillige, der arbejder hjemmefra, certificerede udviklere, der er en del af vores kommercielle økosystem og andre tilhængere og brugere. I løbet af årene er der tilføjet mange nye funktioner, tests er blevet gennemført, og mange bidrager til at gøre hver udgivelse poleret og pålidelig. Vi er utrolig taknemmelige for deres indsats!

Hvis du er regelmæssig bruger af LibreOffice, kan du også give os en hånd!

I maj 2019 kører vi En måned for LibreOffice - en kampagne for at belønne bidrag til programmet og fællesskabet. Alle, der hjælper, kan kræve en pakke med klistermærker, og denne gang har vi en ekstra bonus: 10 bidragsydere vil blive valgt tilfældigt ud, og vil modtage et eksklusivt LibreOffice glaskrus.


Din hjælp er vigtig for LibreOffice-projektet, men det er også godt for dig selv! Hvis du er interesseret i en mulig fremtidig karriere inden for software - f.eks. med  programmering, kvalitetssikring, brugergrænsefladedesign, dokumentation, brugersupport og andre emner - er det også en god ide at deltage i En måned for LibreOffice:
 • Opbyg dine færdigheder
 • Få erfaring i et velkendt softwareprojekt
 • Skab nye kontakter
 • Sæt det hele på dit CV!
Så hvad sker der nu? Den 1. maj udsender vi detaljerne om hvordan du kan involvere dig - så hold dig opdateret!

torsdag den 4. april 2019

Tidligere versioner

Leder du efter en helt specifik version af LibreOffice?

Måske fordi du skal teste en given funktion over flere versioner, eller fordi du gerne vil en tur ned ad Memory Lane?

Du kan nu hente samtlige versioner af LibreOffice siden version 3.3.0.4 (04-Oct-2011). Du kan finde alle versionerne her: https://downloadarchive.documentfoundation.org/libreoffice/old/

søndag den 17. marts 2019

Nyhedsbrevet er blandt de mest populære postlister

The Document Foundation har 133 forskellige postlister.

Det danske nyhedsbrev er faktisk nr. 6 på listen over postlister, målt på antal abonnenter. Kigger vi på de lokale postlister er kun en fransk og en tysk postliste mere populære.

Her ses toppen af listen:
 1. announce@documentfoundation.org 4976
 2. users@global.libreoffice.org 1525
 3. users@fr.libreoffice.org 637
 4. announce@de.libreoffice.org 630
 5. discuss@documentfoundation.org 563
 6. nyhedsbrev@da.libreoffice.org 528
 7. users@de.libreoffice.org 512
 8. l10n@global.libreoffice.org 433
 9. usuarios@pt-br.libreoffice.org 392
 10. users@es.libreoffice.org 369
 11. documentation@global.libreoffice.org 346
 12. marketing@global.libreoffice.org 341
 13. users@it.libreoffice.org 309
 14. users@ja.libreoffice.org 287
Hvis du kender nogen der kunne være interesseret i at abonnere på nyhedsbrevet, så hjælp dem med at tilmelde sig. 

Tilmelding:
Skriv en mail til: nyhedsbrev+subscribe@da.libreoffice.org

Afmelding:
Skriv en mail til: nyhedsbrev+unsubscribe@da.libreoffice.org

torsdag den 14. marts 2019

Flere brugerprofiler

Din brugerprofil indeholder en lang række oplysninger om hvordan du har indstillet LibreOffice, og hvordan du har brugt LibreOffice senest. Der findes mere end 56.000 forskellige "indstillinger" i LibreOffice.

Første gang du starter LibreOffice bliver der automatisk oprettet en folder med navnet "user" i dit hjemmekatalog. På min Ubuntu-maskine ligger den i /home/leif/.config/libreoffice/4. På Windows er det i C:\Program Files\LibreOfficeOffice (tror jeg nok) og på en Mac er det i ~/Library/Application Support/LibreOffice/4/user.

Du kan godt have flere brugerprofiler på samme computer.

Du kan f.eks. kopiere hele user-kataloget til et andet sted (i mit eksempel i /home/leif), og starte LibreOffice med parameteren -env:UserInstallation:

/opt/libreoffice6.2/program/soffice -env:UserInstallation=file:////home/leif --nologo

Du kan starte LibreOffice med parametre ved at åbne en terminal (på Linux) eller en kommandoprompt på Windows. Du kan også oprette en ny LibreOffice.desktop (på Linux) eller oprette en genvej på Skrivebordet (i Windows).

Du kan også gøre det uden først at kopiere folderen user, og så vil der blive oprettet en ny "tom" brugerprofil.

Nu kan du ændre indstillingerne i den startede LibreOffice, og når du lukker, vil ændringerne blive lagt i den nye brugerprofil. Du kan f.eks. have en brugerprofil med dit eget navn og e-mail i brugeroplysningerne, og en anden med badmintonklubbens navn og adresse.

I dette eksempel konverterer jeg en fil til PDF med en specifik brugerprofil, hvor alle PDF-filer eksporteres som PDF/A 1a:

/opt/libreoffice6.2/program/soffice --convert-to pdf /home/leif/Dokumenter/LibreOffice/test/Ligatur.odt --outdir //home/leif/Dokumenter/LibreOffice/test -env:UserInstallation=file:////home/leif --nologo

PDF-indstillingerne er en linje i filen registrymodifications.xcu:

<item oor:path="/org.openoffice.Office.Common/Filter/PDF/Export"><prop oor:name="SelectPdfVersion" oor:op="fuse"><value>1</value></prop></item>

Du kan læse mere om LibreOffice parametre her: https://help.libreoffice.org/latest/da/text/shared/guide/start_parameters.html

mandag den 4. marts 2019

Tips: Indsæt felt i en figur

Hvis du vil indsætte et felt, f.eks. sidetal og sideantal, og gerne vil gøre det inde i en figur, kan det godt lade sig gøre. Vær dog opmærksom på, at ikke alle figurtyper understøtter tekstbokse. Du kan eksempelvis ikke indsætte en tekstboks på eller i en linje,

Først opretter du figuren ca. hvor du vil have den, og højreklikker på figuren og vælger Tilføj tekstboks.

Sæt nu markøren i tekstboksen og vælg Indsæt - Sidetal.

Manuel installation på Linux

Hvis du bruger Linux kan du normalt 'nøjes' med at abonnere på din distributions pakkesystem, f.eks.ppa:libreoffice/ppa hvis du bruger Ubuntu. Det er den anbefalede metode.

Hvis du derimod gerne vi have forskellige versioner installeret, f.eks. hvis du gerne vil hjælpe med at teste programmet, kan det være nødvendigt at installere programmet manuelt.

Jeg har igennem mange år haft to stabile versioner og mindst en og måske to testversioner installeret. Det forudsætter manuel installation. Til det formål har jeg lavet et script som henter programmet direkte fra testserveren. Du er velkommen til at benytte dette script hvis det kan hjælpe.

I programmet er der to "variable", nemlig ProductName (LibreOffice eller LibreOfficeDev) og "Version". De to retter du til og eksekverer. Programmet downloader de komprimerede pakkefiler, installerer og rydder op efter sig.

Du skal køre bash scriptet fra terminalen.
Bash scriptet:


#bin/bash

#Variables ...
ProductName="LibreOffice"
Version="6.2.1.2"
#Variables done

InstallPack=$ProductName"_"$Version"_Linux_x86-64_deb"
LanguagePack=$ProductName"_"$Version"_Linux_x86-64_deb_langpack_da"
HelpPack=$ProductName"_"$Version"_Linux_x86-64_deb_helppack_da"
BaseUrl="http://dev-builds.libreoffice.org/pre-releases/deb/x86_64/"

sudo echo "Log in is okay."

echo "*********************"
echo "Downloading files..."
wget $BaseUrl$InstallPack".tar.gz"
wget $BaseUrl$LanguagePack".tar.gz"
wget $BaseUrl$HelpPack".tar.gz"

echo "Done downloading"

echo "*********************"
echo "Version is $Version"
echo "Unpacking archives..."
for filename in *.tar.gz
do
  tar zxf $filename
done
echo "Done unpacking"

echo "Cleaning up tar-files..."
rm -f $InstallPack".tar.gz"
rm -f $LanguagePack".tar.gz"
rm -f $HelpPack".tar.gz"
echo "Done cleaning up."

echo "Installing application $InstallPack"
sudo dpkg -i $InstallPack/DEBS/*.deb
echo "*********************"
echo "Installing language $LanguagePack"
sudo dpkg -i $LanguagePack/DEBS/*.deb
echo "*********************"
echo "Installing help $HelpPack"
sudo dpkg -i $HelpPack/DEBS/*.deb
echo "*********************"
echo "Done installing"
echo "*********************"

echo "Cleaning up install files..."
rm -rf $InstallPack
rm -rf $LanguagePack
rm -rf $HelpPack
echo "Done cleaning up."
echo "*********************"søndag den 3. marts 2019

LibreOffice konference i Andalusien

Årets LibreOffice konference finder sted i Almeria i den spanske region Andalusien.

(c) OpenStreetMap og bidragsydere
Konferencen finder sted i dagene 11-13. september og arrangeres af kommunen i Almeria.

onsdag den 27. februar 2019

Google Summer of Code

Google Summer of Code er en ordning, hvor studerende kan blive ansat af Google hen over sommeren, og arbejde for et open source projekt. LibreOffice har været med i ordningen siden starten i 2005, og igen i år står en række af de erfarne udviklere parate som mentorer for årets studerende.

Du kan læse mere om GSoC her: https://summerofcode.withgoogle.com/how-it-works/

Du har en konkret opgave. En opgave som du enten selv har medbragt, eller en af de opgaver som vi allerede har identificeret og vurderet.

Du kan finde listen med mulige projekter her: https://wiki.documentfoundation.org/Development/GSoC/Ideas

Hvis det har din interesse, kan du her se et lille interview med en af deltagerne fra sidste år, Gautam Prajapati.

Du kan finde videoen her: https://www.youtube.com/watch?v=TAYKOdYibQM

Vær opmærksom på, at ansøgningsfristen er 25. marts 2019.

onsdag den 13. februar 2019

Overskriv på macOS

Foto: Ashley Pomeroy - Own work, CC BY-SA 4.0
Tastatur-layoutet på Apple-computere er specielt og nogle taster mangler.

For eksempel er der ikke nogen Insert-tast til at skifte mellem indsætning og overskrivning.

LibreOffice understøtter funktionen og du kan skifte ved at klikke på relevante panel på statuslinjen.

Denne artikel er fra LibreOffice Design Team: https://design.blog.documentfoundation.org/2019/01/31/overwrite-on-macos/ (oversat af Steen Rønnow).

tirsdag den 12. februar 2019

Video med nye funktioner i LibreOffice 6.2

Interesseret i at se lidt om de nye funktioner i LibreOffice 6.2?

Se videoen med danske undertekster her:

mandag den 11. februar 2019

Ligaturer

En ligatur opstår i skrift og typografi når to eller flere skrifttegn
skrives eller trykkes som en enhed. Ligaturer erstatter typisk tegn, der optræder ved siden af, når disse har ensartede delkomponenter.
Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Ligatur

Et eksempel på en standardligatur er bogstavkombinationen "fi", hvor i'et bliver trukket ind under f'et og prikken over i'et erstattes af f'et.
LibreOffice understøtter anvendelse af specielle ligaturer for
skrifttyper af typen OpenType Font (OTF). Det giver mulighed for at
krydre teksten med små typografiske finurligheder, blandt andet at
skriften bliver en lille smule gammeldags.


En udfordring er bare, at ikke alle skrifttyper understøtter de samme
parametre, så man skal kende sine skrifttyper temmelig godt.

Sådan ser skrifttypen Sukhumala ud, når jeg bruger mit skrifttypeprogram:


Metoden er at skrifttypen tilføjes en eller flere parametre, hvilket kan gøres i typografien, eller i direkte formatering, f.eks. sådan:
Her er de to eksempler fra billedet:
 • Source Serif Pro:dlig&onum
 • Sukhumala:dlig&ordn
Forklaring:
 • "dlig" tilføjer "Discretionary ligatures", hvilket tilføjer den lille sløjfe ved "sk" og "st".
 • "ordn" tilføjer at ordenstal automatisk bliver hævet.
 • "onum" tilføjer at cifrene går under basislinjen (bemærk 9-tallet i eksemplet.
Der findes mere end 50 forskellige parametre, og der er også mulighed
for at en skrifttype kan implementere helt nye parametre.

Her er et lille udpluk af parametrene:
 • Lining "lnum"
 • Old style "onum"
 • Proportional "pnum"
 • Tabular "tnum"
 • Slashed zero "zero"
 • Standard "liga"
 • Contextual "clig"
 • Discretionary "dlig"
 • Historical "hlig"
Men pas på, for det kræver indsigt i, hvordan de enkelte skrifttyper fungerer, og hvilke parametre de understøtter. Et godt sted at starte kunne være at lære lidt om skrifttyper. Her er et link til en lille samling af forklaringer på skrifttyper: https://frommindtotype.wordpress.com/category/software/font-review/

Den blog er skrevet af en videnskabsmand (fysiker), som blandt andet har sin viden fra Latex og Xetex. Han har i øvrigt skrevet en temmelig omfattende vejledning "To Tame a Writer", med beskrivelser af de mere komplicerede funktioner i Writer. Den kan du finde her: https://frommindtotype.wordpress.com/writer-book/. Men jeg advarer på forhånd: Den er meget "nørdet".

torsdag den 7. februar 2019

The Document Foundation annoncerer LibreOffice 6.2


The Document Foundation annoncerer LibreOffice 6.2 med NotebookBar I kontorpakken som tilbyder den mest fleksible brugergrænseflade.
LibreOffice 6.1.5 frigives samtidig til professionelle installationer og andre brugere som prioriterer robusthed


Berlin, 7. februar 2019 – The Document Foundation annoncerer LibreOffice 6.2 med NotebookBar, hvilket er en vigtig større udgivelse af den frie kontorpakke, som dermed åbner for en radikal nyhed i brugergrænsefladen – baseret på konceptet MUFFIN – og tilbyder valgmuligheder for brugeroplevelse som dækker alle brugeres behov, blandt andet ved at udnytte alle skærmstørrelser bedst muligt.

Den nye NotebookBar findes i flere varianter, som faner, grupper og kontekstuelt. Hver variant har sn egen tilgang til menuernes opbygning, og komplementerer den traditionelle menulinje, værktøjslinje og sidepanel. Den faneopdelte variant har som mål at give overblik over de hyppigst anvendte funktioner og give adgang til mindre anvendte funktioner med maksimalt to klik.

Design teamet har også bidraget med betydelige ændringer og forbedringer til layoutet ved at opdatere ikon-temaerne, specielt temaerne Elementary og Karasa Jaga.

LibreOffice 6.2 nye og forbedrede funktioner:
 • Hjælpesystemet er meget hurtigere filtrering og indeksering og fremhævning af teksten når du søger, og viser resultater fra det valgte programmodul.
 • Der er blevet ryddet op i Højreklikmenuerne, således at de nu er mere ensartede mellem de forskellige moduler.
 • Ved brug af ændringshåndtering i dokumenter er hastigheden blevet forbedret, specielt i større dokumenter.
 • I Writer kan du nu kopiere regnearksdata direkte ind som en tabel, i stedet for som et indlejret objekt.
 • I regneark kan du nu lave analyser med flerdimensionelle regressioner. Desuden er der kommet en række nye statistik-funktioner i analysens resultat og der er tilføjet en ny funktion REGEX, som bruges til at søge og erstatte tekst med regulære udtryk.
 • I Impress og Draw er redigering animationer udvidet med mulighed for at ændre bevægelsens retning og rute ved at trække i kontrolpunkterne. Herudover er der tilføjet en række tekstrelaterede tegnetypografier.
 • LibreOffice Online, den browserbaserede version af kontorpakken, har også fået en række forbedringer, blandt andet ved at mobile enheder understøttes bedre med responsivt design og understøtter nu on-screen tastatur.
Samarbejdet med kontorpakker som anvender andre filformater er også forbedret, som det er tilfældet ved hver eneste nye version af LibreOffice, hvilket også gælder ældre kontordokumenter i forældede dokumentformater, som Microsoft ikke længere understøtter. I denne version er der fokus på diagrammer og animationer, samt på sikkerhedsfunktioner med kryptering og HMAC-verificering.

LibreOffice 6.2s nye funktioner er udviklet af et stort internationalt fællesskab af programmører og andre bidragsydere: 74% af bidragene kommer fra udviklere ansat af firmaer som er repræsenteret i foreningens rådgivende udvalg (Advisory Board), så som Collabora, Red Hat og CIB samt andre større interessenter, f.eks. Münchens byråd. 26% er fra individuelle og frivillige bidragsydere.

Hertil kommer at det internationale fællesskab tager sig af andre fundamentale aktiviteter, så som kvalitetssikring, lokalisering og oversættelse, design af brugergrænsefladen, redigering af hjælpesystemet og dokumentation samt markedsføring af open source software og åbne dokumentstandarder på lokalt niveau.

Der er en video tilgængelig på Youtube, som opsummerer de vigtigste nye funktioner i LibreOffice 6.2: https://www.youtube.com/watch?v=6HUnR5IoAQk
 
LibreOffice 6.1.5 for professionelle installationer

The Document Foundation har også frigivet LibreOffice 6.1.5, hvilket er en mere robust og stabil version, som har måneders større og mindre rettelser bag sig, hvilket passer bedre for professionelle brugere, som er afhængig af netop stabilitet og robusthed, frem for nye funktioner, som kan være nok så interessante for private brugere.

Virksomheder som ønsker at anvende LibreOffice på professionel basis, bør søge yderligere services, f.eks. support, hjælp til migrering og undervisning, fra certificerede leverandører (https://www.libreoffice.org/get-help/professional-support/) og en langtidsunderstøttet (LTS) version af LibreOffice fra en af de leverandører som er repræsenteret i foreningens Advisory Board (https://www.documentfoundation.org/governance/advisory-board/).

At indgå samarbejdsaftaler med virksomheder eller personer fra det økosystem af bidragsydere er den bedste supportmulighed for virksomheder som implementerer LibreOffice i stor skala. Dels fordi virksomheden får adgang til ressourcer som allerede har erfaring med kontorpakken, og dels fordi aktiviteterne leveres tilbage til fællesskabet og forbedrer løsningen, og dermed kommer andre til nytte i økosystemet.

Download LibreOffice 6.2 og LibreOffice 6.1.5

LibreOffice 6.2 og LibreOffice 6.1.5 kan allrede nu downloades fra denne hjememside: https://da.libreoffice.org/hent-libreoffice/. LibreOffice Online er tilgængelig som Docker-images her: https://hub.docker.com/r/libreoffice/online/.

LibreOffice Online er grundlæggende en server-service, og skal installeres sammen med en form for cloud-løsning til lagring samt et SSL-certifikat.  Det kan betragtes som en muliggørende teknologi for de cloud-tjenester, som tilbydes af internetudbydere eller den private cloud for virksomheder og større organisationer.

Brugere og andre deltagere i fællesskabet kan støtte The Document Foundation økonomisk her: https://www.libreoffice.org/donate.

LibreOffice 6.2 består blandt andet af dokumentkonvertering fra Document Liberation Project: https://www.documentliberation.org
 
Pressekit

Et pressekit med baggrundsdokumenter og billeder i høj opløsning kan hente her: https://tdf.io/lo62presskit 

tirsdag den 5. februar 2019

Sikkerhedsbrist i LibreOffice er rettet

Version2 skriver i dag følgende artikel:

Alvorlige sikkerhedsbrist fundet i LibreOffice og Apache OpenOffice

En indlejret Python fil muliggør angreb på LibreOffice og OpenOffice. LibreOffice er patchet, men OpenOffice er stadig sårbar.


tirsdag den 29. januar 2019

Karlsruhe uddanner gymnasielærere i open source

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) i Tyskland har etableret et institut med speciel fokus på open source.

F.eks. kan gymnasielærere blive undervist i udviklingsværktøjer, udviklingsprocesser og juridiske aspekter ved open source.

Det kan du læse mere om her: https://joinup.ec.europa.eu/news/future-computer-teachers

Open source bliver mere og mere betydende i samfundet, og specielt i relation til databeskyttelse er det vigtigt at kildekode er tilgængelig. Det forklarer professor Jörn Müller-Quade i en pressemeddelelse.

søndag den 27. januar 2019

Nye funktioner i hjælpen

Hjælpesystemet i LibreOffice er over det seneste års tid ændret fra
at være et medfølgende program, til at være et medfølgende website.
Når du trykker på F1 eller klikker på [?], åbner din webbrowser et
lokalt website.Det lokale website består af tusindvis af HTML-filer, som alle også
findes på internettet. Hvis du normalt er på internettet når du
arbejder med LibreOffice, behøver du ikke installere hjælpen lokalt.

Du kan altid finde hjælpen online på nettet her:
https://help.libreoffice.org/6.2/da/text/swriter/main0000.html

Hjælpesystemet består blandt andet af en søgefunktion, hvor du kan
vælge hvilket modul du vil søge i, f.eks. Writer, og så søger du
efter hjælp i det modul. Efterhånden som du taster i søgefeltet, vil
listen med relevante hjælpedokumenter blive opdateret.I højre side har du den traditionelle indholdsfortegnelse.

Hvis det er muligt vil du hele tiden kunne følge med i
indholdsfortegnelsen, så du kan følge med i hvor du er.

søndag den 13. januar 2019

Oversigt over de vigtigste nye funktioner i LibreOffice 6.2

NotebookBar


NotebookBar er en ny men valgfri brugergrænseflade. Den samler værktøjslinjerne og grupperer dem i faner eller grupper, hvilket kan hjælpe dig med at arbejde mere effektivt. Den er som udgangspunkt ikke aktiveret, men prøv selv at aktivere NotebookBar ved at vælge Vis - Brugergrænseflade og vælg f.eks. Faner. Her kan du skifte mellem fanerne for at finde de forskellige muligheder du har. For at vide hvad de enkelte funktioner gør, kan du føre musen hen over ikonet. Hurtige genveje findes øverst til venstre, hvor du kan gemme, fortryde og udskrive. En anden type NotebookBar, kaldet Grupperede faneblade, er også tilgængelig.


Generelt


Der er mange forbedringer til understøttelsen af OOXML og EMF, specielt for diagrammer og animationer, hvilket forbedrer interoperabiliteten med Microsoft Office.

Hertil er der tilføjet OOXML agil kryptering, sammen med HMAC-verificering, hvilket øger dokumentsikkerheden.

Signaturlinje kan nu anvendes sammen med en skannet kopi af din fysiske underskrift.

Hjælpesystemet er meget hurtigere filtrering og indeksering og fremhævning af teksten når du søger.

Der er blevet ryddet op i Højreklikmenuerne, således at de nu er mere ensartede mellem de forskellige moduler.

Dialogen Personalisering er blevet gjort meget hurtigere og mere stabil. Du kan vælge mellem flere indbyggede temaer, eller lave dine egne.

Writer


I Writer kan du nu kopiere regnearksdata direkte ind som en tabel, i stedet for som et indlejret objekt.

Når du eksporterer et dokument, kan UTF-8 og UTF-16-indkodet tekst gemmes uden byte-order mark.

LibreLogo er blevet forbedret.

Når du anvender ændringshåndtering i et dokument, er hastigheden blevet forbedret, specielt i større dokumenter.

Calc


I regneark kan du nu lave analyser med flerdimensionelle regressioner. Desuden er der kommet en række nye statistik-funktioner i analysens resultat.

Du kan nu anvende tilpasset validering i regneark og benytte regulære udtryk i formler.

Signaturlinje er nu også tilgængelig i regneark.

Impress og Draw


Når du redigerer animationer, kan du nu ændre bevægelsens retning og rute ved at trække i kontrolpunkterne.

Der er tilføjet en række tekstrelaterede tegnetypografier.

I Draw er der tilføjet en undermenu til menuen Format, til håndtering af tabeller.

Base


Understøttelsen af Base-filer med indlejret Firebird RDBMS er ikke længere eksperimenterende. Migrationsassistent for Firebird opretter nu en backup-kopi af den eksisterende content.xml inde i den HSQL-baserede ODB-fil inden den egentlige migrering finder sted

Basic-biblioteket Access2Basic er nu indbygget i LibreOffice.

LibreOffice Online


LibreOffice Online har fået en række forbedringer, blandt andet at mobile enheder nu understøttes bedre med responsivt design.

Sikkerheden er forbedret med authentificering og signering af dokumenter.