søndag den 29. april 2018

Stavekontrolden 2.4 er frigivet

af Esben Aaberg

Den 15. april 2018 frigav vi Stavekontrolden 2.4.
Denne version føles som drægtig elefant, fordi projektet pludselig blev meget større end først planlagt. 2½ år er der gået, hvilket er for lang tid og det er bestemt noget vi vil prøve at undgå i fremtiden. 

En større rettelse i byggescriptet medførte at skeletterne begyndte at rasle ud af skabet. Mange gamle småfejl, fra den oprindelige ordhøst, blev til store synlige nye fejl. Da vi helst ikke udgiver med nye kendte fejl, betød det at andre stabile rettelser heller ikke kunne frigives, mens der blev luset ud i de gamle småfejl.

Over 8500 ord er enten blevet lagt ind eller ændret i forhold til version 2.3 af Stavekontrolden, hvilket svarer til ca. 8% af alle ord der er i ordbogen.

Yderligere forbedringer i denne version, er en del tilføjelser vedr. ordsammensætning. Bl.a. har 1200 flere ord fået opmærkningen, at de kan være første led i et sammensat ord. Der er rettet en fejl på ca. 3500 ord, typisk en flertalsform i genitiv, at disse ord også kan være sidste led i en ordsammensætning. 

Der er kommet understøttelse for ordsammensætning, hvor det er både-og, f.eks. svinekød, i sammensætning svinekød- el. svinekøds- og valnød, i sammensætning valnød- el. valnødde-.

Alt i alt er kvaliteten forbedret, og der vil være færre falske positive, specielt sammensatte ord. 

I første omgang skal du selv følge linket herunder og downloade udvidelsen fra extensions.libreoffice.org og på et senere tidspunkt bliver denne version standard og præinstalleret i LibreOffice og Firefox.

Vi vurderer at der er ca. en halv million brugere i alt, og med sådan en brugerskare, kan det undre én at vores nationalsport ”fadøl”, i en årrække har været opmærket forkert uden at det er blevet opdaget. Hvis du finder fejl i ordbogen, enten i form af at en fejl ikke bliver identificeret, eller det omvendte, at et korrekt stavet bliver markeret som fejlagtig, vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan melde det ind på http://forum.liboforum.dk/ eller ved at sende en mail til Esben Aaberg.

God fornøjelse med Stavekontrolden 2.4.

Link:
Udvidelsen til LibreOffice: https://extensions.libreoffice.org/extensions/stavekontrolden-danish-dictionary
Add-on til Firefox: https://addons.mozilla.org/da/firefox/addon/dansk-ordbog/
Hjemmesiden: http://www.stavekontrolden.dk
 
Stavekontrolden er en dansk ordbog til stavekontrol. Stavekontrolden udgives under tre forskellige populære open source-licenser, og kan distribueres frit med langt de fleste open source-programmer.

Stavekontrolden distribueres i dag med den danske udgaver af følgende open source-programmer: kontorpakkerne LibreOffice og OpenOffice.org, webbrowseren Firefox samt e-mail-programmet Thunderbird.

Grundstammen i Stavekontroldens ordliste er data, som venligt er stillet til rådighed for projektet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

lørdag den 28. april 2018

Hjælp med at teste version 6.1

LibreOffice 6.1 er planlagt til frigivelse i august 2018.

Du kan allerede nu hjælpe med at teste næste version. Jo tidligere vi opdager fejl, jo større er chancen for at vi får dem rettet i tide.

Du kan hente den nye version her: https://da.libreoffice.org/hent-libreoffice/test/
Du kan se en foreløbig oversigt over nyhederne her: https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/6.1
Du kan registrere fejl her: https://bugs.documentfoundation.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&format=guided

onsdag den 18. april 2018

LibreOffice Online

De seneste versioner af LibreOffice har været fokuseret på at gøre online-versionen bedre. Blandt andet er hele hjælpesystemet nu automatisk konverteret til HTML-sider. Ud over det er det gjort en kæmpe indsats for at konvertere alle dialoger til naturlig Gtk3, som kan konverteres til HTML. Caolán McNamara, som har stået for store dele af konverteringen, har lavet nogle optagelser af dialogerne LibreOffice: http://caolanm.blogspot.dk/2018/04/some-native-gtk-dialogs-in-libreoffice.html.

Du kan læse tidligere artikler om LibreOffice Online: http://libreofficedk.blogspot.dk/search/label/LibreOffice%20online

LibreOffice Online er et stykke software, som ikke giver nogen mening, uden også at have en server. Dels skal du bruge en Webserver som kan afvikle LibreOffice, men du skal også bruge et sted at gemme dokumenterne. Sammenlignet med Google, så er Google Docs programmerne, og Google Drive er stedet hvor du har dokumenterne.

Heldigvis er LibreOffice Online allerede indbygget i flere cloud-servere, og den nemmeste måde for private at  komme i gang på, er med NextCloud eller ownCloud. Du kan installere en NextCloud eller ownCloud på din egen NAS (Network Attached Storage) eller måske på en server hos Amazon, Azure eller andre steder.

Læs mere om ownCloud: https://owncloud.org/
Læs mere om NextCloud: https://nextcloud.com/

Her kan du se et eksempel på LibreOffice Online i NextCloud:

tirsdag den 17. april 2018

FAQ: Hvordan anvender jeg en Farveskala i Betinget formatering?

At anvende en farveskala på et område i Calc betyder at få vist en to- eller trefarvet gradient over området afhængigt af værdien i hver celle.

Denne teknik identificerer ved første øjekast fordelingen eller forskellene mellem værdierne i et område. Et typisk eksempel kunne være et sæt af temperaturer, med den laveste farvet blå og højeste rød med en gradient for de mellemliggende værdier.

Dette layout er betinget, det vil sige, at farven, der vises, er afhængig af cellens værdi. Du skal vælge de to ekstreme farver og angive beregningsmetoden. Beregningen af den anvendte farve sker i forhold til:
 •     Min
 •     Max
 •     Percentil
 •     Værdi
 •     Procent
 •     Formel
Valgene af Min og Max findes selvklart i området. De andre valg skal specificeres ved en værdi (percentil, værdi, procentdel), en cellereference eller formel (Formel).

Til farveskalaer med 3 valg skal du også oplyse disse valg (farve, beregningsmetode) for de mellemliggende data.

To farver

Det følgende eksempel illustrerer, hvordan en skala med 2 valg iværksættes gennem menuen Formater ▸ Betinget formatering ▸ Farveskala ▸ 2 valg:


I dette eksempel har vi valgt farven Himmelblå 2 associeret til Min (minimum) og Rød 3 associeret til Max (maksimum).

Tre farver

Det følgende eksempel illustrerer, hvordan en skala med 3 valg iværksættes gennem menuen Formater ▸ Betinget formatering ▸ Farveskala ▸ 3 valg:


I dette eksempel lader iværksættelsen af en skala med 3 valg os fremhæve de mellemliggende værdier. Vi har associeret farven Gul 2 til Percentil[1] 50, og vi har endnu en gang associeret Himmelblå 2 til Min (minimum) og Rød 3 til Max (maksimum).

Tre farver med værdi

Det følgende eksempel viser effekten af en ændring af percentilen (her er valgt værdi: 30).


Tre farver fra formel

Det følgende eksempel bruger stadig en skala med 3 valg, hvor tærsklerne er afledt fra værdier, der er vist i regnearket: • Tærsklerne er vist i tabellen i M40, M41 og M42.
 • Vi bruger typen Formel til at skrive henvisningerne.
 • De anvendte værdier vil være 10, 60 og 80. Gradienten begynder med blå til værdier lig med 10 (værdier mindre end 10 bliver også farvet med blå, minimumsfarven, og slutter ved 80 med rød (værdier større end 80 bliver farvet med rød, maksimumsfarven).

Beregningsmetode

Det er ikke nødvendigt at vide, hvordan LibreOffice beregner gradienten, for bruge den. Eksemplerne ovenfor viser, at det i de fleste tilfælde er tilstrækkeligt at markere området og vælge start og slut-farver for at få et resultat.

Hvis du vil læse lidt mere om beregningsmetoden du finde opskriften her: https://wiki.documentfoundation.org/Faq/Calc/142/da#Beregningsmetode

Denne artikel er et eksempel på, hvad du kan finde at guldkorn i FAQ'en: https://wiki.documentfoundation.org/Faq/da

Læs mere på FAQ'en

Vi har en temmelig stor FAQ (Oftest stillede spørgsmål) på dansk, hvilket vi kan takke Steen Rønnow for. Oprindeligt er FAQ'en skrevet på fransk, men er nu oversat til dansk (via engelsk) af Steen.

Du finder den danske FAQ her: https://wiki.documentfoundation.org/Faq/da.

FAQ'en er opbygget efter moduler, og artiklerne er skrevet som svar på konkrete spørgsmål, f.eks. "Hvordan flytter jeg et afsnit ved hjælp af tastaturet?" (læs svaret her: https://wiki.documentfoundation.org/Faq/Writer/029/da ).


Deltag

Vær også opmærksom på, at der er nogle regler. Regel nummer 1 lyder:
"Enhver opfordres indtrængende til at deltage."
, og da der er tale om en Wiki, er det bare med at komme i gang (men læs lige de andre regler først.

Du kan læse reglerne her: https://wiki.documentfoundation.org/Faq/Rules/da.

fredag den 6. april 2018

LibreOffice og GDPR

Jeg er blevet spurgt om hvordan LibreOffice står i forhold til den nye Europæiske Persondataforordning (GDPR=General Data Protection Regulation).

LibreOffice er open source, og vilkår for anvendelse indbefatter at du må bruge programmet uden betingelser. Det betingelsesløse forhold går begge veje, således at du som bruger ikke kan have et retskrav overfor udviklerne, og udviklerne ikke kan have et krav overfor dig (med mindre du distribuerer programmet videre).

LibreOffice har derfor ikke behov for at forholde sig til GDPR.

Hvis en virksomhed eller offentlig myndighed anvender LibreOffice, og er i tvivl om i hvilket omfang programmet lever op til loven, er løsningen at lade en 3. part (advokat, revisor eller IT-konsulent) undersøge sagen, eksempelvis igennem en serviceaftale.

Ved proprietære produkter, hvor du køber programmet, indgår du i princippet en aftale med sælgeren. I en sådan købsaftale har sælger et produktansvar overfor dig som køber. Derfor er persondataforordningen relevant for producenter og forhandlere af kommerciel og proprietær software.

Den eneste situation hvor det kan være aktuelt, kan være LibreOffice Online, hvor du kan få hostet en browserversion hos en serviceleverandør. Såfremt den pågældende leverandør behandler dine data, skal du indgå en databehandleraftale med serviceleverandøren. Men hvis det alene er hosting, altså opbevaring af dine data som du selv behandler, er det ikke relevant.

torsdag den 5. april 2018

LibreOffice 6.0.3 er frigivet

Dette er den tredje bug-fix version i 6.0-serien, og det anbefales at opgradere hurtigst muligt, da der er rettet mange fejl siden frigivelsen af 6.0.

Du kan se en komplet liste over de mere end 70 rettelser på disse to sider:
https://wiki.documentfoundation.org/Releases/6.0.3/RC1
https://wiki.documentfoundation.org/Releases/6.0.3/RC2

Du kan som sædvanligt hente den aktuelle version af LibreOffice her: https://da.libreoffice.org/hent-libreoffice/

Du kan læse pressemeddelelsen vedr. frigivelsen her: https://blog.documentfoundation.org/blog/2018/04/05/libreoffice-6-0-3-now-available-for-download/

onsdag den 4. april 2018

LibreOffice med kommandolinje

LibreOffice kan startes med forskellige parametre i en kommandolinje, hvor du f.eks. kan starte programmet uden opstartsskærmbilede eller i minimeret tilstand. Lera Goncharuk har skrevet en artikel på engelsk, som forklarer mulighederne: https://dnimruoynepo.blogspot.dk/2016/12/command-line-arguments-in-libreoffice.html. Lera er en af de meget aktive brugere i Rusland.

Det artiklen desværre ikke omtaler er muligheden for at åbne et dokument og samtidig eksekvere en makro.

I eksemplet har jeg et almindeligt tekstdokument (Dansk.odt) og en makro installeret (Generate.LoremIpsum.Main). Makroen er fra en udvidelse, som findes her: https://extensions.libreoffice.org/extensions/magenta-lorem-ipsum-generator.

Hvad makroen gør er egentlig ikke vigtig i denne sammenhæng.

Fra en kommandolinje kan jeg skrive: soffice --nologo /home/leif/Dokumenter/LibreOffice/Dansk.odt macro:///Generate.LoremIpsum.Main og dokumentet åbnes, og en dialogboks fra makroen vises. (Vær opmærksom på at stierne i eksemplet er fra min Linux-maskine. På Windows skal du selv finde stierne.)

Forklaring:
 • soffice starter LibreOffice
 • --nologo betyder at vi ikke ønsker splash-skærmen
 • /home/leif/Dokumenter/LibreOffice/Dansk.odt er dokumentet
 • macro:///Generate.LoremIpsum.Main er makroen
 Resultatet:

For at starte en kommandolinje i Windows, skal du klikke på "Kør" og så skrive CMD [enter].

Du kan oprette en genvej på skrivebordet, hvor du tilføjer hele kommandolinjen, og genvejen vil altså fungere som en genvej direkte til at udføre makroen.

Perspektiver
I kombination med andre parametre som f.eks. "--invisible" kan du på denne måde behandle dokumenter maskinelt, uden at programmet LibreOffice viser sig på skærmen.