fredag den 21. juni 2019

Oversættelse

LibreOffice består af 104.044 tekststrenge i programmet og 472.774 tekststrenge i hjælpen. I hver eneste version kommer der 10-15.000 nye eller ændrede tekster, som vi skal forholde os til i den danske oversættelse.

Oversættelsen foretages af en lille håndfuld frivillige, som først oversætter, hvorefter en anden kontrollerer.

Brugergrænsefladen i LibreOffice 6.3 er helt oversat til dansk, men vi mangler fortsat at få færdigbehandlet omkring 5.600 ord i ca. 600 tekststrenge.

Efterhånden som testversionerne kommer, kigger vi også efter om der er elementer i brugergrænsefladen som ikke giver mening. Eksempelvis er der et enkelt sted i beta-versionen, hvor ordet "redact" er oversat til "klargør" i stedet for "maskér". Det pågældende ord er sikkert blevet oversat før vi besluttede at den helt nye funktion skulle hedde "Maskering".
 

Du kan læse mere om den nye maskeringsfunktion her: http://libreofficedk.blogspot.com/2019/06/nyt-i-version-63-maskering.html

torsdag den 20. juni 2019

Nyt i 6.3: Forbedret tilgængelighed i eksporteret PDF

Der er flere forbedringer til eksport af opmærkede PDF-filer, hvilket forbedrer tilgængeligheden:
  • Bedre opmærkning af punktlister og nummererede lister
  • Eksport af titel og beskrivelse (alt text) for billeder
  • Billeder i sider eller dias som er indsat i baggrunden eksporteres som såkaldte artifacts, og oplæses derfor ikke af således ikke af skærmlæseren.
  • Det er muligt at eksportere til PDF/A-2, hvilket afløser forældet version PDF/A-1.


tirsdag den 18. juni 2019

Nyt i 6.3: Baggrund fylder hele siden

Hidtil har det været temmelig besværligt at designe en side i Writer, hvor sidens baggrund fylder hele bredden. Hidtil har fx et indsat billede "kun" gå fra margin til margin.

Et godt eksempel er nyhedsbrevets forside og bagside.

Fra version 6.3 vil baggrunden, uanset om det er et billede, en farveovergang eller skravering, fylde hele siden.Du kan indsætte noget som baggrund, enten direkte på siden eller som en del af en sidetypografi.

tirsdag den 4. juni 2019

Nyt i version 6.3: Maskering

En af de nye spændende funktioner i LibreOffice 6.3 er maskering.

Maskering betyder at du i et eksisterende dokument, overstreger enkelte dele. Du har måske set eksempler fra dokumenter, som stammer fra aktindsigt, hvor fx. et CPR-nummer er maskeret (sløret) i det endelige dokument.

Eksempel med maskeret tekst

Du kan maskere indholdet fra tekstdokumenter, regneark og tegninger. Fordi du kan indlæse PDF-filer som en tegning, kan du også maskere PDF-dokumenter.

Maskering foregår ved at du i et eksisterende dokument vælger Funktioner - Masker (i beta-versionen skal du vælge Funktioner - Klargør). Hermed bliver dokumentet konverteret til et Draw-dokument, og du ser en ekstra værktøjslinje, hvor du kan maskere rektangært, maskere med frihånd samt gemme resultatet.Resultatet eksporteres til PDF, enten med det maskerede oversteget med sort eller hvid farve.

PDF-files som du får som resultat indeholder et billede, hvor teksten kan læses, men du kan ikke se den overstregede tekst. PDF-filen svarer til et indskannet dokument.
Eksempel med frihåndsmaskering

LibreOffice 6.3 - beta

LibreOfifce 6.3 Beta1 er klar til at blive afprøvet.Hent den her: https://da.libreoffice.org/hent-libreoffice/test/

mandag den 3. juni 2019

Mangler vi en open source-strategi for den offentlige sektor?

En undersøgelse fra IDA IT viser, at størstedelen af ingeniører arbejder med open source og er glade for det. Den positive indstilling til open source findes både på ledelsesniveau, blandt mellemledere og i IT-afdelingen.

Undersøgelsen viser også at 54% erklærer sig delvis enig eller helt enig i, at Folketinget bør udarbejde en open source strategi for den offentlige sektor.

Du kan læse mere om undersøgelsen her: https://www.version2.dk/artikel/undersoegelse-tre-ud-fire-ingenioerer-anvender-open-source-1088096