tirsdag den 30. juni 2015

LibreOffice Konferencen

Danske speakere efterlyses
Konferencens Call-for-paper er åben indtil 15. juli, og vi vil RIGTIG gerne have nogle gode historier fra Danmark.

Har din virksomhed valgt at bruge LibreOffice og har I lavet en genial måde at gøre det på? Kom ud af buske og fortæl det til hele verden.

Læs mere om hvordan du bliver "speaker" her: http://conference.libreoffice.org/2015/call-for-papers/

Danske sponsorer efterlyses
Vi vil også gerne have danske sponsorer til at hjælpe os. Det gælder ikke kun virksomheder, men også organisationer og offentlige instanser, som synes det er en god idè. Vi har brug for opbakning fra så mange som muligt, også meget gerne danske "logoer".

Sponsorpakker fra 7.500 kroner, så det behøver ikke være den helt store udskrivning. Der er også mulighed for at finansiere enkelt-arrangementer, f.eks. en pizza eller en øl til deltagerne.

Læs mere om sponsorpakkerne her: http://conference.libreoffice.org/2015/sponsorship/
Se hvem der allerede er sponsor her: http://conference.libreoffice.org/2015/our-sponsors/

mandag den 29. juni 2015

Emoji i LibreOffice

LibreOffice vil fra version 5.0 understøtte emojis. En emoji er et specialtegn, eller en lille illustration.

Det hele er lagt ind som autokorrektur, så transformationen sker helt automatisk i dokumentet.

Specialtegn kan f.eks. være et gange-tegn (ikke et x)

:times: -> ×

Andre eksempler:

:cent: -> ¢
:yin-yang: -> ☯
:sixteenth notes: -> ♬
:keyboard: ->

Der er foreløbigt lagt omkring 1.000 forskellige emojis ind i LibreOffice.

Eksemplerne her er på engelsk, hvilket alene skyldes at oversættelsen endnu ikke er helt færdig, men vi regner med at navnene når at blive oversat til dansk.

Du kan læse meget mere om emojis her: https://wiki.documentfoundation.org/Emoji

LibreOffice online i 2016

Arbejdet med at udvikle LibreOffice til Android og "cloud" fortsætter stille og roligt. I denne video kan du se Michael Meeks fortælle om hvordan det er planen, at LibreOffice skal være i stand til at køre på praktisk talt alle platforme.

LibreOffice online bliver meget bedre end f.eks. Google Docs, fordi du får en fuld version af LibreOffice tilgængelig, blandt andet med mulighed for at åbne og gemme i en lang række forskellige dokumentformater.

Se videoen her:

https://www.youtube.com/watch?v=6EBRwscVZi0

PS: Michael Meeks vil også kunne opleves til LibreOffice konferencen i Aarhus 23. til 25 september. Læs mere om konferencen her: https://conference.libreoffice.org

torsdag den 25. juni 2015

Bidrag til LibreOffice 5.0 med nye Impress Skabeloner

LibreOffice Design Team har annonceret en konkurrence for at øge antallet af skabeloner til Impress, som udgives sammen med den kommende LibreOffice 5.0. Denne version frigives i august 2015. Konkurrencen er åben for alle, både designere, kunstnere og andre talentfulde brugere.

Konkurrencen er fokuseret på skabeloner til Impress, idet Impress er det sted, hvor brugere har mest brug for at have skabeloner. Impress skabeloner indeholder ingen tekst, og kan derfor bruges på tværs af sprog, uden at skulle oversættes til mange sprog.

Seneste dag at deltage i konkurrencen er 18. juli 2015, hvilket skyldes at vinderne skal kåres i god tid før LibreOffice 5.0 frigives. Skabeloner der afleveres efter datoen er ikke med i konkurrencen, men skabelonerne kan blive medtaget i senere LibreOffice frigivelser.

Skabelonerne udvælges af medlemmer af LibreOffice Design Team, og kan blive ændret før de frigives sammen med programmet. Får du en eller flere skabeloner optaget i LibreOffice, vil du blive nævnt som bidragsyder til LibreOffice på http://www.libreoffice.org/about-us/credits/.

For at dine skabeloner skal komme i betragtning, skal du opfylde følgende betingelser:
 • De er originalt arbejde, og ikke kopier eller omskrivning af andre skabeloner
 • De er licenseret under Creative Commons CC0.
 • De er skabeloner til LibreOffice Impress og består af to eller flere master dias
 • De benytter skrifttyper , som bundtles med LibreOffice (Caladea, Carlito, DejaVu, Gentium, Liberation, Libertine G, Open Sans, PT Serif, Source Code, Source Sans).
 • De indeholder ingen tekst, ingen billeder med tekst, idet de skal kunne benyttes uden først at blive oversat
 • De er baseret på LibreOffice typografier, og ikke direkte formatering.
Du kan læse mere om betingelserne, og om hvordan du deltager: https://wiki.documentfoundation.org/Design/Whiteboards/Templates_for_LibreOffice_5.0.

LibreOffice i Mac App store

Verdens mest populære Open Source Office-pakken er nu tilgængelig på OSX via et-trins installation efter Collaboras lancering af to nye apps i Mac App Store. Slutbrugere kan få LibreOffice til OSX med automatiske opdateringer, garanteret vedligeholdelse på lang sigt, og valgfri professionel support.

For bare US$10 tilbyder LibreOffice-from-Collabora en professionel kontorpakke for virksomheder og offentlige myndigheder, inklusiv tre års vedligeholdelse med opateringer.

Du finder den her: https://itunes.apple.com/us/app/libreoffice-from-collabora/id918120011?ls=1&mt=12

Hvis du ikke har behov for en professionel pakke med support, kan du gratis hente LibreOffice "Vanilla".

Den finder du her: https://itunes.apple.com/us/app/libreoffice-vanilla/id921923693?ls=1&mt=12

LibreOffice Vanilla er næsten identisk med den seneste version af LibreOffice fra The Document Foundation. Den kommer direkte fra dem, efter at være pakket af Collabora, og distribueret af Apple.

LibreOffice til Mac vil fortsat kunne downloades gratis direkte fra LibreOffices hjemmeside, ved siden af versionerne til Windows og Linux.

Åbne regnskaber i TDF

The Document Foundation er begyndt at føre åbne regnskabsbøger. Som en del af fondens gennemsigtighed og principper om åbenhed, har TDF besluttet sig for fremover at offentliggøre regnskaberne regelmæssigt.

Regnskabet er udført af en professionel revisor, og de resulterende regnskabsbøger er let anonymiseret og oversat. Stilen i regnskaberne defineres af de tyske m yndigheder, og ændringer er kun mulig i begrænset omfang.

Du kan finde regnskaberne her: https://wiki.documentfoundation.org/TDF/Ledgers.

TDF er taknemmelig for alle bidrag. Det er disse bidrag, som gør TDF hvad det er i dag, og bidrager i høj grad til den igangværende succes LibreOffice fællesskabet!

The Document Foundation har for nyligt offentliggjort sin årsrapport for 2014, som kan hentes her: http://tdf.io/report2014 (3.2 MB PDF). En version med HD grafik kan hentes her: http://tdf.io/report2014hq (15.9 MB PDF).

mandag den 22. juni 2015

LibreOffice konferencen nærmer sig

Som alle sikkert ved, så afholdes den internationale udviklerkonference i Aarhus i slutningen af september:

http://conference.libreoffice.org/

Hvis der er læsere af Nyhedsbrevet som er interesseret i at deltage i planlægningen, så kom endelig ud af busken. Vi efterlyser specielt personer med rod i Østjylland.

Hvis du er interesseret i at deltage i planlægningen, betyder det ikke nødvendigvis at du absolut skal deltage i hele konferencen. Vi har brug for hænder til praktiske opgaver op til konferencen.

Hvis du har mulighed for at deltage en eller flere dage, vil vi gerne vide om det. Weekend'en før vil nok også blive lidt hektisk med opgaver. Vi skal blandt andet have udskrevet adgangskort og pakket sponsor-tasker.

Konferencens Call-for-paper er fortsat åben, så hvis DU sidder med en rigtig god historie, så kom ud af busken. Kontakt mig gerne direkte, så hjælper jeg gerne. Det vil være fedt med nogle danske historier.

http://conference.libreoffice.org/2015/call-for-papers/

Hvis du bare har lyst til at være almindelig deltager, så er du også velkommen. Det er gratis.

torsdag den 18. juni 2015

Politik

Så har vi stemt til Folketingsvalget. Husk at vi har de politikere, vi fortjener.
Jeg deltog i et valgmøde, arrangeret af blandt andre it-politisk forening, PROSA og IDA.

Hvis jeg skal  konkludere noget efter det møde, må det være at vores politikere (de tilstedeværende) var rørende enige om de fleste emner. Desværre har det senere vist sig at de ikke repræsenterede partiernes officielle politik men mere deres egen aktuelle stillingtagen til konkrete spørgsmål.

DF har f.eks. efterfølgende meldt ud, at de mener at der skal indføres MERE masseovervågning i det offentlige rum. Jeg bryder mig altså ikke om at Forsvarets Efterretningstjeneste skal have ansvaret for mere videoovervågning og nu også med ansigtsgenkendelse. Fy føj. Vi overhaler snart Nordkorea og Kina. Jeg håber så sandelig, at de øvrige partier har forstået at masseovervågning er en unødvendig krænkelse af din og min frihed.

En anden ting jeg lærte ved samme valgmøde er, at politikerne har viljen til at lytte og lære - og de har meget at lære. På et tidspunkt spurgte en af kandidaterne om ikke Danmark allerede har en open source strategi? Hint: jo Danmark har en strategi om IKKE at benytte for meget open source. Folketinget har nedlagte Komptencecenter for Software (også kaldet Softwarebørsen) og frataget Digitaliseringsstyrelsen deres mandat, hvilket må siges at være et tydeligt signal.

Hvis de positive toner fra valgmødet skal udmøntes i noget konkret,skal it sættes på den politiske dagsorden. Jeg vil foreslå Folketinget følgende konkrete tiltag:

 • Der nedsættes et udvalg under Folketinget, "IT udvalget". Udvalget kan f.eks.invitere forskellige interessenter til at fortælle medlemmerne om deres vinkler på emnet, og medlemmerne kan stille spørgsmål og dermed lære noget om forholdene. Udvalget skal også udveksle ideer og erfaringer med f.eks. Storbritannien, Frankrig og Tyskland for at høre om erfaringerne der.
 • Folketinget genetablerer det nedlagte "Kompetencecenter for (open source) software", sandsynligvis med en anderledes agenda i forhold til tidligere, for tiden har ændret sig.
 • Folketinget bestiller i Finansministeriet en "national businesscase" for øget brug af open source i det offentlige. Vi har behov for at kende de afledte samfundsmæssige effekter,hvor også erhvervslivets fordele og betalingsbalancen tages med i beregningerne. Hvor mange jobs kan derskabes i det private, hvis det offentlige begynder at tage open source alvorligt? En beregning tilsvarende den der blev lavet for åbne data i det offentlige. It-politil skal ses i sammenhæng med beskæftigelsespolitik, økonomisk politik og uddannelsespolitik. 
 • Open source skrives ind i Den Fællesoffentlige it-strategi som foretrukket frem for leverandørejet software.
 • Den fællesoffentlige indkøbspolitik (SKI og Standardkontrakterne) tilpasses, således at open source blive foretrukket.
 • Det skal være et krav ved offentlige it-indkøb, at indregne exit-omkostningerne i sammenligningsgrundlaget.
 • Kammeradvokaten får et kursus i open source licensforhold.

Andre prominente skribenter har foreslået en it-minister og en it-havarikommission.

Uanset hvad, så efterlyser jeg at vores politikere i Folketinget tager it alvorligt. At de tager stilling til tingene, i stedet for at overlade det til embedsmænd. Det ER svære og komplicerede emner, men som borger og vælger vil jeg tillade mig at kunne forlange at vores folkevalgte er i stand til at sætte sig ind i også komplicerede emner.

tirsdag den 9. juni 2015

Holland: Myndigheder skal tvinges til at benytte open source software

De offentlige myndigheder som fortsat ignorerer den politiske beslutning om at indføre åbne standarder, og open source, i deres it-løsninger, skal bøde, siger det hollandske parlamentsmedlem Astrid Oosenbrug. "De offentlige myndigheder skal komme i gang med åbne data, åbne standarder og open source. Med al deres snak om at genvinde tilliden blandt deres borgere og skabe et deltagerbaseret samfund, bør de offentlige forvaltninger tage ved lære af  open source communities. "

Læs mere her: https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/dutch-mp-wants-sanctions-enforce-open-standards

Den officielle it-politik forlanger at offentlige myndigheder indregner exitstrategier for at slippe af med det leverandør lock-in. "Det er tid til at håndhæve disse politikker", udtaler Astrid Oosenbrug.

mandag den 8. juni 2015

Indien opfordrer til udbudsbesvarelser baseret på open source

Den indiske regering har gennemført en bemærkelsesværdig ændring på politisk niveau for implementering af open source software (OSS). Ministeriet for Kommunikation og Informationsteknologi har bedt om, at open source software-baserede applikationer indgår i udbudsbesvarelser ved alle nyindkøb. Der er på nuværende tidspunkt ingen en planner om at erstatte eksisterende proprietære systemer med open source software.

Kilde: http://opensource.com/government/15/6/indian-government-includes-open-source-rfps

torsdag den 4. juni 2015

Frankrig vil øge anvendelsen af fri software i det offentlige

Frankrigs offentlige forvaltninger opfordres til at øge deres brug af fri software, annoncerer DISIC ((Direction Interministérielle des Systèmes d'Information et de Communication)), det tværministerielle direktoratet for IT.

De offentlige forvaltninger bør blive aktive deltagere i fri software-fællesskaber, for eksempel ved at tillade deres egne udviklere at arbejde for fri software.

Læs mere: https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/france-boost-uptake-free-software-government

Sverige følger med ... odf frem for docx

Nu følger også Sverige med den tendens, der blev startet af Tyskland, og som senere Frankrig også sluttede sig til. På kontorområdet er ODF den eneste åbne standard for redigerbare dokumenter. OOXML eller Microsoft DOCX betragtes som enten umodne eller som ikke åbne standarder.

Den svenske rigsdag afholdt tidligere på året en konference om emnet, hvilket jeg har skrevet om her: http://libreofficedk.blogspot.dk/2015/03/den-svenske-rigsdag-afholder-seminar-om.html

I Sverige er det kammarkollegiet, Statens inköpscentral, som i samarbejde med forskere fra universitetet i Skövde har udarbejdet en række standardkontrakter for offentlige indkøb, hvoraf der fremgår en liste over "accepterede" formater. Af listen fremgår, at ODF er det eneste accepterede filformat for kontordokumenter.

Læs mere her: https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/sweden-refines-specifications-open-standards
Listen over formater: http://www.avropa.se/contentassets/78feec8000f54e57b71600181a628c00/oppna-standarder---programvaror-och-tjanster-v-1.00-2015-05-26.pdf