mandag den 24. juni 2013

Oversættelse


LibreOffice 4.1 forventes at blive frigivet i slutningen af Juli måned i år. Denne version har masser af nye funktioner og forbedringer. Brugergrænsefladen i LibreOffice består af 95.266 ord, og hjælpen af 435.675. Hver ny version har typisk mellem 5 - 8.000 nye ord i brugergrtænsefladen og hjælpen rundt regnet det dobbelte.

Endnu en gang er det lykkedes det danske team af oversættere at nå oversættelsen og denne gang endda i god tid før frigivelsen. Vi er sammenlagt 25 personer som er tilmeldt oversættelsen, men kun de færreste bidrager er aktive. Sammenlagt er der vel en seks til syv personer der arbejder aktivt.

Alt arbejder sker frivilligt og uden betaling af nogen art.

Het er heltene I skal takke næste gang I starter LibreOffice på dansk:

 • Jørgen F. Madsen
 • Rene Neukirch
 • Ejnar Zacho Rath 
 • Jesper Laugesen
 • Leif Lodahl

Der er flere, men ikke alle ønsker at prale.

torsdag den 20. juni 2013

Italien går helt amok

I den Italienske by Genova skal der benyttes open source hvis det er muligt

Den Italienske by Genova udvider brugen af open source software, med det mål at reducere afhængigheden af IT-leverandører. "Kommunen vil favorisere brugen af open source software, hvor det er muligt",

https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/italian-genoa-use-open-source-wherever-possible

Sydtyrol i Italien starter et treårigt projekt med at migrere til LibreOffice

Lokalregeringen i provinsen Sydtyrol i Italien har annonceret en plan om at migrere til LibreOffice i alle lokalregeringens områder. Over de kommende tre år skal blandt andet administration og sundhedssektoren benytte LibreOffice. Planen blev offentliggjort af regionens minister for innovation og informationsteknologi, Roberto Bizzo.

https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/italys-south-tyrol-starts-three-year-libreoffice-migration

Pris til region Umbria i Italien for at skifte til LibreOffice

Skiftet til LibreOffice er en af ti prisvindere på dette års Forum PA konference den 30. maj. "Resultaterne er blandt andet realisering af mærkbare besparelser, forbedring af dokumenthåndtering, og ved at bruge åbne dokumentstandarder også øget interoperabilitet".

https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/award-italys-umbria-regions-switch-libreoffice

torsdag den 13. juni 2013

Sjældent brugt: rediger PDF-filer


LibreOffice kan eksportere dokumenter i PDF-format med alverdens indstillinger. Det er ikke nogen nyhed. Men LibreOffice kan faktisk også bruges til at redigere PDF-filer, f.eks. dele en PDF-fil i flere enkeltfiler eller samle flere PDF-filer til en.

Med disse muligheder kan LibreOffice erstatte diverse programmer, f.eks. programmet "PDF Split and Merge", som netop løser opgaven med at opdele, samle og redigere i eksisterende PDF-filer.

Løsningen lå tidligere i udvidelsen "PDF Import", men er nu en standardfunktion i LibreOffice.

Denne funktion gør det muligt at åbne PDF-filer med tegneprogrammet Draw og redigere indholdet som var det en tegning. Teksten optræder som en tekstboks per linje, så det er ikke den bedste måde at redigere tekst på. Men det er ikke noget problem f.eks. at rette lidt i en tekst eller fjerne eller ændre et billede.

Vær opmærksom på, at PDF-filer med mange sider kan tage lang tid at indlæse og konvertere. Et eksempel var et dokument med 400 sider, som tog omkring 3 minutter. Resultatet var til gengæld fuld kontrol over alle 400 sider.

Opdele en PDF i flere filer

Når du indlæser et PDF-dokument med flere sider, kan du i venstre side af skærmen se Sidepanelet. Hvis ikke du kan se Sidepanelet, kan du vælge Vis – Sidepanel. I sidepanelet kan du se PDF-filens enkelte sider:
Sidepanelet i Draw

I sidepanelet kan du markere en side (et dias), højreklikke og vælge Slet. Du kan også flytte rundt på rækkefølgen af siderne.

Når du er færdig skal du huske at eksportere tegningen som PDF under et nyt navn.

Sammensætte flere PDF-filer

Hvis du åbner to PDF-filer i hvert sit vindue i Draw (du skal bare åbne PDF-filerne en ad gangen), kan du klippe-klistre sider fra den ene til den anden. Brug Sidepanelet til det.

Når du indsætter en side fra en anden fil, bliver du spurgt om du vil opdatere objekterne i den nye side.

Det bedste resultat får du hvis du svarer nej. Ellers vil den indsatte side blive tilpasset Draws aktuelle sideopsætning m.v.

Sjældent brugt: hybrid PDF

De funktioner som tidligere var en del af udvidelsen PDF-Import er nu standardfunktioner i LibreOffice. En af disse fantastiske muligheder er, at du kan lave hybride PDF-filer.

Når du har skrevet et tekst­behandlings­dokument eller et regneark, kan du eksportere den som PDF. I PDF-dialogen kan du sætte kryds i feltet "Indlejr OpenDocument fil (Gør denne PDF-fil redigerbar i LibreOffice)":
Dialogen PDF-eksport

Fordelen er at du gemmer ODF versionen og PDF versionen i samme fil. Umiddelbart ligner filen en hvilken som helst anden PDF-fil, og hvis du dobbeltklikker på filen, vil den blive åbnet med din normale PDF-læser, f.eks. Adobe Reader. PDF’en kan du dog også åbne med Writer eller Calc og arbejde videre med den.

Hybridfilen fylder noget mere end PDF’en normal ville gøre. Størrelsen er ca. som summen af ODF og PDF.

mandag den 10. juni 2013

Vigtigste nyhed i version 4.1?


I har tidligere skrevet om muligheden for at indlejre skrifttyper i dokumenter her: http://libreofficedk.blogspot.dk/2013/06/libreoffice-41-vigtigste-nyhed.html .

Indlejring af skrifttyper vil med sikkerhed forbedre interoperabiliteten med Microsoft Office og mellem operativsystemer. Men der kommer endnu mere guld fra den kant: Endnu bedre dokumentudveksling.

Fra release notes: https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.1 :

Import og eksport af grafiske punktopstillinger i .doc, .docx og .rtf.
Adskillige forbedringer er indført for at gøre import og eksport af Microsoft OOXML bedre, lige som også de binære formater .doc og .rtf er forbedret.

Disse nyheder og fejlrettelser er absolut blandt mine personlige favoritter på listen.

onsdag den 5. juni 2013

Store dokumenter: Billeder


Har du et dokument på 100 sider med mange indsatte billeder, så vil du med sikkerhed opleve at din computer bliver udfordret. Din computer skal nemlig ikke kun have dokumentet i hukommelsen, men også samtlige indsatte billeder.

Jeg vil foreslå to ting:

 • For det første skal du undervejs (ikke først når du er færdig) beskære og komprimere billederne. Opret en mappe, hvor du gemmer alle de indsatte (komprimerede og beskårne) billeder.
 • For det andet skal du, mens du arbejder med dokumentet, indsætte billederne som kæde. Det betyder nemlig, at billederne ikke bliver gemt inde i dokumenter, men kun indlæst og vist, når du åbner dokumentet. Din computer skal stadigvæk gemme alle billederne i hukommelsen, men du vil opleve, at denne metode belaster computeren mindre. Til gengæld tager det lidt længere tid at indlæse (åbne) dokumentet, hvorimod det går meget hurtigere, når du skal gemme dokumentet.

Du indsætter et billede som kæde, ved at sætte flueben i feltet ”som kæde” i dialogen ”Indsæt” - ”Billede” - ”Fra fil...”

Når du til sidst er færdig med dokumentet, kan du indsætte alle billederne (i stedet for at kæde dem). Det gør du fra ”Rediger” - ”Kæder...”. I dialogen skal du for samtlige billeder vælge ”Bryd kæde”.


I øvrigt vil jeg anbefale, at du altid giver dine billeder en såkaldt billedtekst. Det gør det lettere at henvise til billedet. Og det giver dig i øvrigt mulighed for at vise en komplet liste over alle dokumentets billeder.

Du tildeler en billedtekst ved at højreklikke på billedet i dokumentet, og vælge ”Billedtekst...”.

Store dokumenter: Brug tekstbehandling


Øh ja, det er jo det jeg er i gang med, ikk'?

Muligvis er du det, men måske bruger du bare computeren som skrivemaskine. Med tekstbehandling mener jeg de indbyggede avancerede funktioner, som er til for at gøre livet lettere for dig.
Hvis du ikke er i stand til at bruge disse værktøjer, så er det på tide at lære dem at kende. Det vil komme mange fold tilbage. Det er ekstra vigtigt, når du arbejder med store dokumenter:

 • Overskriftstypografier
 • Billedtekst
 • Indholdsfortegnelse, stikordsregister og andre oversigter
 • Krydshenvisning
 • Fodnoter og slutnoter
 • Litteraturliste og litteraturdatabase
 • Sidetypografi
 • Paginering (sidetal)

Internationalt: Italien


LinbreUmbria, migreringsprojektet i Regione Umbria, har vundet en pris for innovation. Nærmere præcist er det for metode og proces, som en af top ti italienske offentlige projekter i 2012/2013.

Migreringsprojektet blev iværktsat i september 2012, og er dokumenteret på projektets hjemmeside www.libreumbria.it (desværre forløbigt kun på italiensk). Foreløbigt er 1.000 af i alt 6.000 brugere begyndt at bruge LibreOffice i Provincia di Perugia, uden særlige problemer.

Kilde: http://blog.documentfoundation.org/2013/06/05/regione-umbria-awarded-for-the-migration-to-libreoffice/

LibreOffice 4.1: Vigtigste nyhed?

Jeg har tidligere skrevet (http://libreofficedk.blogspot.dk/2013/05/nyt-spndende-designtiltag.html) om de designmæssige eksperimenter, som er i gang, og som bliver synlige i LibreOffice 4.1 som eksperimentel funktion.

Blandt de øvrige nyheder, som jeg synes er værd at bemærke, er muligheden for at indlejre skrifttyper i dokumenter. Det vil nemlig få stor betydning for interoperabiliteten dels mellem LibreOffice og Microsoft Office, men også mellem Windows, Linux og Mac.

Normalt indlejres skrifttyperne ikke i dokumentet, og når dokumentet så åbnes på en anden computer og med et andet program, er det ikke sikkert at de oprindelige skrifttyper er tilgængelige på den computer. Det program som bruges til at åbne dokumentet, vil derimod forsøge at erstatte skrifttyperne "bedst muligt". Det er bare ikke altid at bedst muligt er godt nok.

Hvis skrifttyperne derimod vedlægges dokumentet, vil fremvisning af dokumentet altid foregå med nøjagtigt de samme skrifttyper, som dokumentet blev født med. Dermed sikres nøjagtig gengivelse af dokumentet som muligt.

Funktionen i LibreOffice fungerer i alle moduler, dvs. både i tekstbehandling, regneark og præsentationer. Desuden er muligheden kompatibel med Microsoft Office, og uanset om dokumentet udveksles som .odt eller som .docx, så kan dokumentet åbnes i det modsatte program - og med de rigtige skrifttyper.

Jeg har selv foretaget en hurtig og simpel "smoketest" frem og tilbage (mellem Linux og Windows henholdsvis LibreOffice og Microsoft Office) med henholdsvis .odt og .docx med succes.

Indlejring af skrifttyper i dokumentet aktiveres i dialogen Filer - Egenskaber, hvor fanen Skrifttyper aktiverer indlejring af skrifttyper.

Bagsiden af medaljen er, at filerne bliver noget større end uden indlejrede skrifttyper. Men jeg vil alligevel anbefale at filer som skal udveksles mellem forskellige operativsystemer og kontorpakker fremover gemmes med indlejrede skrifttyper.