onsdag den 27. februar 2019

Google Summer of Code

Google Summer of Code er en ordning, hvor studerende kan blive ansat af Google hen over sommeren, og arbejde for et open source projekt. LibreOffice har været med i ordningen siden starten i 2005, og igen i år står en række af de erfarne udviklere parate som mentorer for årets studerende.

Du kan læse mere om GSoC her: https://summerofcode.withgoogle.com/how-it-works/

Du har en konkret opgave. En opgave som du enten selv har medbragt, eller en af de opgaver som vi allerede har identificeret og vurderet.

Du kan finde listen med mulige projekter her: https://wiki.documentfoundation.org/Development/GSoC/Ideas

Hvis det har din interesse, kan du her se et lille interview med en af deltagerne fra sidste år, Gautam Prajapati.

Du kan finde videoen her: https://www.youtube.com/watch?v=TAYKOdYibQM

Vær opmærksom på, at ansøgningsfristen er 25. marts 2019.

onsdag den 13. februar 2019

Overskriv på macOS

Foto: Ashley Pomeroy - Own work, CC BY-SA 4.0
Tastatur-layoutet på Apple-computere er specielt og nogle taster mangler.

For eksempel er der ikke nogen Insert-tast til at skifte mellem indsætning og overskrivning.

LibreOffice understøtter funktionen og du kan skifte ved at klikke på relevante panel på statuslinjen.

Denne artikel er fra LibreOffice Design Team: https://design.blog.documentfoundation.org/2019/01/31/overwrite-on-macos/ (oversat af Steen Rønnow).

tirsdag den 12. februar 2019

Video med nye funktioner i LibreOffice 6.2

Interesseret i at se lidt om de nye funktioner i LibreOffice 6.2?

Se videoen med danske undertekster her:

mandag den 11. februar 2019

Ligaturer

En ligatur opstår i skrift og typografi når to eller flere skrifttegn
skrives eller trykkes som en enhed. Ligaturer erstatter typisk tegn, der optræder ved siden af, når disse har ensartede delkomponenter.
Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Ligatur

Et eksempel på en standardligatur er bogstavkombinationen "fi", hvor i'et bliver trukket ind under f'et og prikken over i'et erstattes af f'et.
LibreOffice understøtter anvendelse af specielle ligaturer for
skrifttyper af typen OpenType Font (OTF). Det giver mulighed for at
krydre teksten med små typografiske finurligheder, blandt andet at
skriften bliver en lille smule gammeldags.


En udfordring er bare, at ikke alle skrifttyper understøtter de samme
parametre, så man skal kende sine skrifttyper temmelig godt.

Sådan ser skrifttypen Sukhumala ud, når jeg bruger mit skrifttypeprogram:


Metoden er at skrifttypen tilføjes en eller flere parametre, hvilket kan gøres i typografien, eller i direkte formatering, f.eks. sådan:
Her er de to eksempler fra billedet:
 • Source Serif Pro:dlig&onum
 • Sukhumala:dlig&ordn
Forklaring:
 • "dlig" tilføjer "Discretionary ligatures", hvilket tilføjer den lille sløjfe ved "sk" og "st".
 • "ordn" tilføjer at ordenstal automatisk bliver hævet.
 • "onum" tilføjer at cifrene går under basislinjen (bemærk 9-tallet i eksemplet.
Der findes mere end 50 forskellige parametre, og der er også mulighed
for at en skrifttype kan implementere helt nye parametre.

Her er et lille udpluk af parametrene:
 • Lining "lnum"
 • Old style "onum"
 • Proportional "pnum"
 • Tabular "tnum"
 • Slashed zero "zero"
 • Standard "liga"
 • Contextual "clig"
 • Discretionary "dlig"
 • Historical "hlig"
Men pas på, for det kræver indsigt i, hvordan de enkelte skrifttyper fungerer, og hvilke parametre de understøtter. Et godt sted at starte kunne være at lære lidt om skrifttyper. Her er et link til en lille samling af forklaringer på skrifttyper: https://frommindtotype.wordpress.com/category/software/font-review/

Den blog er skrevet af en videnskabsmand (fysiker), som blandt andet har sin viden fra Latex og Xetex. Han har i øvrigt skrevet en temmelig omfattende vejledning "To Tame a Writer", med beskrivelser af de mere komplicerede funktioner i Writer. Den kan du finde her: https://frommindtotype.wordpress.com/writer-book/. Men jeg advarer på forhånd: Den er meget "nørdet".

torsdag den 7. februar 2019

The Document Foundation annoncerer LibreOffice 6.2


The Document Foundation annoncerer LibreOffice 6.2 med NotebookBar I kontorpakken som tilbyder den mest fleksible brugergrænseflade.
LibreOffice 6.1.5 frigives samtidig til professionelle installationer og andre brugere som prioriterer robusthed


Berlin, 7. februar 2019 – The Document Foundation annoncerer LibreOffice 6.2 med NotebookBar, hvilket er en vigtig større udgivelse af den frie kontorpakke, som dermed åbner for en radikal nyhed i brugergrænsefladen – baseret på konceptet MUFFIN – og tilbyder valgmuligheder for brugeroplevelse som dækker alle brugeres behov, blandt andet ved at udnytte alle skærmstørrelser bedst muligt.

Den nye NotebookBar findes i flere varianter, som faner, grupper og kontekstuelt. Hver variant har sn egen tilgang til menuernes opbygning, og komplementerer den traditionelle menulinje, værktøjslinje og sidepanel. Den faneopdelte variant har som mål at give overblik over de hyppigst anvendte funktioner og give adgang til mindre anvendte funktioner med maksimalt to klik.

Design teamet har også bidraget med betydelige ændringer og forbedringer til layoutet ved at opdatere ikon-temaerne, specielt temaerne Elementary og Karasa Jaga.

LibreOffice 6.2 nye og forbedrede funktioner:
 • Hjælpesystemet er meget hurtigere filtrering og indeksering og fremhævning af teksten når du søger, og viser resultater fra det valgte programmodul.
 • Der er blevet ryddet op i Højreklikmenuerne, således at de nu er mere ensartede mellem de forskellige moduler.
 • Ved brug af ændringshåndtering i dokumenter er hastigheden blevet forbedret, specielt i større dokumenter.
 • I Writer kan du nu kopiere regnearksdata direkte ind som en tabel, i stedet for som et indlejret objekt.
 • I regneark kan du nu lave analyser med flerdimensionelle regressioner. Desuden er der kommet en række nye statistik-funktioner i analysens resultat og der er tilføjet en ny funktion REGEX, som bruges til at søge og erstatte tekst med regulære udtryk.
 • I Impress og Draw er redigering animationer udvidet med mulighed for at ændre bevægelsens retning og rute ved at trække i kontrolpunkterne. Herudover er der tilføjet en række tekstrelaterede tegnetypografier.
 • LibreOffice Online, den browserbaserede version af kontorpakken, har også fået en række forbedringer, blandt andet ved at mobile enheder understøttes bedre med responsivt design og understøtter nu on-screen tastatur.
Samarbejdet med kontorpakker som anvender andre filformater er også forbedret, som det er tilfældet ved hver eneste nye version af LibreOffice, hvilket også gælder ældre kontordokumenter i forældede dokumentformater, som Microsoft ikke længere understøtter. I denne version er der fokus på diagrammer og animationer, samt på sikkerhedsfunktioner med kryptering og HMAC-verificering.

LibreOffice 6.2s nye funktioner er udviklet af et stort internationalt fællesskab af programmører og andre bidragsydere: 74% af bidragene kommer fra udviklere ansat af firmaer som er repræsenteret i foreningens rådgivende udvalg (Advisory Board), så som Collabora, Red Hat og CIB samt andre større interessenter, f.eks. Münchens byråd. 26% er fra individuelle og frivillige bidragsydere.

Hertil kommer at det internationale fællesskab tager sig af andre fundamentale aktiviteter, så som kvalitetssikring, lokalisering og oversættelse, design af brugergrænsefladen, redigering af hjælpesystemet og dokumentation samt markedsføring af open source software og åbne dokumentstandarder på lokalt niveau.

Der er en video tilgængelig på Youtube, som opsummerer de vigtigste nye funktioner i LibreOffice 6.2: https://www.youtube.com/watch?v=6HUnR5IoAQk
 
LibreOffice 6.1.5 for professionelle installationer

The Document Foundation har også frigivet LibreOffice 6.1.5, hvilket er en mere robust og stabil version, som har måneders større og mindre rettelser bag sig, hvilket passer bedre for professionelle brugere, som er afhængig af netop stabilitet og robusthed, frem for nye funktioner, som kan være nok så interessante for private brugere.

Virksomheder som ønsker at anvende LibreOffice på professionel basis, bør søge yderligere services, f.eks. support, hjælp til migrering og undervisning, fra certificerede leverandører (https://www.libreoffice.org/get-help/professional-support/) og en langtidsunderstøttet (LTS) version af LibreOffice fra en af de leverandører som er repræsenteret i foreningens Advisory Board (https://www.documentfoundation.org/governance/advisory-board/).

At indgå samarbejdsaftaler med virksomheder eller personer fra det økosystem af bidragsydere er den bedste supportmulighed for virksomheder som implementerer LibreOffice i stor skala. Dels fordi virksomheden får adgang til ressourcer som allerede har erfaring med kontorpakken, og dels fordi aktiviteterne leveres tilbage til fællesskabet og forbedrer løsningen, og dermed kommer andre til nytte i økosystemet.

Download LibreOffice 6.2 og LibreOffice 6.1.5

LibreOffice 6.2 og LibreOffice 6.1.5 kan allrede nu downloades fra denne hjememside: https://da.libreoffice.org/hent-libreoffice/. LibreOffice Online er tilgængelig som Docker-images her: https://hub.docker.com/r/libreoffice/online/.

LibreOffice Online er grundlæggende en server-service, og skal installeres sammen med en form for cloud-løsning til lagring samt et SSL-certifikat.  Det kan betragtes som en muliggørende teknologi for de cloud-tjenester, som tilbydes af internetudbydere eller den private cloud for virksomheder og større organisationer.

Brugere og andre deltagere i fællesskabet kan støtte The Document Foundation økonomisk her: https://www.libreoffice.org/donate.

LibreOffice 6.2 består blandt andet af dokumentkonvertering fra Document Liberation Project: https://www.documentliberation.org
 
Pressekit

Et pressekit med baggrundsdokumenter og billeder i høj opløsning kan hente her: https://tdf.io/lo62presskit 

tirsdag den 5. februar 2019

Sikkerhedsbrist i LibreOffice er rettet

Version2 skriver i dag følgende artikel:

Alvorlige sikkerhedsbrist fundet i LibreOffice og Apache OpenOffice

En indlejret Python fil muliggør angreb på LibreOffice og OpenOffice. LibreOffice er patchet, men OpenOffice er stadig sårbar.