onsdag den 22. januar 2014

Bag scenen

Download RC2 her: https://da.libreoffice.org/hent-libreoffice/test/
Du kan se en oversigt over ændringerne fra 4.1 til 4.2 her: http://libreofficedk.blogspot.dk/2013/12/oversigt-over-nyhederne-i-libreoffice-42.html

Samtidig kan du se en lille film om de vigtigste visuelle ændringer i denne  version. Se filmen her: http://www.youtube.com/watch?v=oqo2MIA5eQk

På dette tidspunkt er det interessant at kigge lidt bag om scenen, for der er sket meget andet end nye features.
  • 1131 bugs blev rettet i 4.2.0 beta 1
  • 48 bugs blev rettet i 4.2.0 beta 2
  • 67 bugs blev rettet i 4.2.0 RC1
  • 53 bugs blev rettet i 4.2.0 RC2
Antallet af fejl, som er rettet i RC3 er endnu ikke gjort op.

230 af disse fejl er også rettet i 4.1-seriens bug fix releases.

I perioden fra frigivelsen af 4.1.0 til nu, har kvalitetsteamet
bekræftet 3114 bugs
lukket 3393 bugs
Tallene er inklusiv de rettede bugs.

Tallene kan ikke sammenlignes, idet den samme bug godt kan være lukket flere gang (dubletter) eller den kan være bekræftet for senere at blive lukket (uden at der bliver programmeret noget).

I samme periode er der indrapporteret 4092 bugs fra brugerne.

Så der sker meget andet end udvikling af nye smarte funktioner.

onsdag den 15. januar 2014

Bedre sent end aldrig

Den 21. Juli 2003 blev der indrapporteret en fejl i OpenOffice 1.0.3. Et enkelt afsnit i Writer er begrænset til 64.000 tegn. Det er normalt ikke noget problem (64.000 tegn er ret meget), men trods alt en irriterende begrænsning.

Mange år (næsten et helt årti) skulle der gå, før denne 'bug' blev rettet. Løsningen har været særdeles omfattende at udvikle, idet der er tale om et problem, der ligger dybt nede i motoren. Men vi kan altså se frem til at version 4.3 ikke længere har denne begrænsning.

Den oprindelige fejlmelding: https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=17171
Rettelsens annoncering: http://caolanm.blogspot.fr/2014/01/long-writer-paragraphs.html


tirsdag den 14. januar 2014

Pas på: Det rykker tættere og tættere på

Den tyske delstat Schleswig-Holstein er gradvis i gang med at øge sin brug af fri og open source.

"Brugen af ​​denne type software-løsning er steget i de seneste år, hovedsagelig på området for web- og applikationsservere", forklarer en talsmand. "Vi har stadig afhængigheder til lukkede produkter, da de er nødvendige for bestemte statslige opgaver."

Delstatens pc'ere kører for det meste proprietær software, udtaler talsmanden. Men i sidste kvartal i år, eller i de første tre måneder af 2015, vil delstatens IT-ledelse overveje brugen af ​​open source på pc-arbejdspladser. "Det er en del af en opdatering af vores it-strategi og på grund af det faktum, at vores kontrakter med de nuværende leverandører udløber."Kilde: https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/more-and-more-open-source-schleswig-holstein