mandag den 30. juni 2014

Nyhedsbrevet i PDF-format

Ved de seneste par udgivelser af nyhedsbrevet har PDF-versionen været placeret på en anden server end sædvanligt. Det skyldes tekniske vanskeligheder med vores supportforum.

PDF-filerne ligger på min personlige Amazon-server, som jeg desværre ikke har et gyldigt webcertifikat til. Derfor får du en sikkerhedsadvarsel, når du forsøger at hente PDF-versionen. Det beklager jeg, og jeg håber at vi hurtigst muligt kan finde en langsigtet løsning på problemet.

Det er også muligt at hente PDF-versionen fra Issuu, men det kræver at du har et brugernavn og logger ind først. Herefter skal du klikke på "Share" og under visningsvinduet vælge "Download".

LibreOffice supportforum

Vores fælles LibreOffice supportforum www.oooforum.dk har desværre været ude af drift de seneste uger. Grundet ferie m.v. er det ikke lykkedes at få sitet på benene igen.

Jeg håber at vi kan få genetableret supportsiden snarest.

lørdag den 28. juni 2014

Schweizisk undersøge det økonomiske potentiale ved open source

Den schweiziske regering planlægger at kortlægge det økonomiske potentiale i de offentlige forvaltningers brug af open source software, når den føderale regering skal revidere sin strategi fra 2005.
Parlamentetsmedlem Edith Graf-Litscher, repræsentant for Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) i Thurgau, ønsker at vide, om den føderale regering har betænkeligheder ved at vurdere open source mod proprietære alternativer. Hun sendte en liste med syv spørgsmål, bl.a. om regeringernes top-ti proprietære softwareleverandører, med angivelse af beløb, der bruges på licenser og vedligeholdelse. Hun ønsker også at vide, hvad den føderale regering gør for at øge samarbejdet med andre offentlige myndigheder, om brug af open source software. "Hvordan kunne en ledelsesstrategi udvikles, der involverer alle Schweiz 'offentlige forvaltninger?"

I en pressemeddelelse forklarer den schweiziske gruppe ”Digital Bæredygtighed”, at regeringens 2005-strategi har undladt at få offentlige myndigheder til at overveje open sourceløsninger mod leverandørejet software. Mange fortsætter med at bruge proprietære løsninger, og ifølge gruppen indkøbes uden om de offentlige indkøbregler oginteroperabilitet ignorere. Den føderale regerings standardkatalog nævner næsten udelukkende proprietær software, skriver gruppen ", selvom der i de fleste kategorier er brugbare open source alternativer".

Forsømte standard

Gruppen påpeger også, at de offentlige myndigheder forsømmer at understøtte Open Document Format (ODF), hvorved andre tvinges til at bruge proprietære produkter til at behandle regeringens elektroniske dokumenter.

Parlamentetsmedlem Christian Wasserfallen, der repræsenterer FDP, Die Liberalen i Bern, ønsker at den føderale regering undersøger de eksisterende og potentielle fremtidige makroøkonomiske konsekvenser af øget brug af open source software. Han ønsker også at vide, hvilke foranstaltninger den føderale regering kan tage for at øge potentialet for denne type af softwareløsninger.

Gruppeformændene peger på, at en undersøgelse fra 2006 anslår, at Europas offentlige forvaltninger kunne spare omkring 36 procent af deres it-omkostninger ved at øge deres brug af open source. En undersøgelse fra 2012 værdisætter de årlige besparelser ved open source i de europæiske lande til 114 milliarder euro, men at det samlede bidrag til den europæiske økonomi vil antage omkring 342 milliarder  Euro. "Disse undersøgelser viser det enorme økonomiske potentiale ved open source."

Kilde: https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/swiss-study-economic-potential-open-source

tirsdag den 24. juni 2014

Open source hæmmet af OOXML

OOXML er det format som Microsoft benytter til at gemme kontordokumenter i XML-format, også kendt som DOCX, PPTX og XLSX.

Sammenblandingen af ​​forældede og inkompatible versioner af OOXML, hindrer implementering i  alternative open source kontorpakker, viser en undersøgelse offentliggjort på Open Source Observatory og Repository (OSOR). De forskellige OOXML versioner udgør også problemer for de offentlige forvaltninger, der bruger forskellige versioner af Microsoft Office, og uoverensstemmelserne skaber problemer med ældre dokumenter. OOXML-dokumentformatet hindrer altså interoperabilitet mellem kontorpakker.

Dokumentformatet udsætter udviklere af gratis og open source-software for ulemper, da de påtvinges at bruge tid på at programmere funktioner, der sikrer samarbejde med Microsoft Office, og ikke standarden. Undersøgelsen rapporterer om fri software-udvikleres arbejde 'trin-for-trin med at kontrollere udviklingen af ​​deres software med forskellige versioner af den allestedsnærværende Microsoft Office. "I sidste ende vil disse filtre stadig kun leve op til et begrænset antal versioner af Microsoft Office, ikke den fulde OOXML standard."

Undersøgelsen citerer flere førende udviklere fra blandt andet Libre Office. For eksempel Svante Schubert, en af ​​veteranerne i arbejdet med interoperabilitet i kontorpakker, siger: "Du kan udvikle en OOXML-kompatibel implementering, som omfatter alle de obligatoriske OOXML funktioner, men denne implementering vil meget sandsynligt ikke være kompatibel med de fleste af de OOXML-dokumenter, der er derude. "

Offentlige forvaltninger bør ikke stole på dokumentformatet citerer Björn Lundell, professor i datalogi ved universitetet i Skövde i Sverige. Blandingen af OOXML-versioner betyder, at open source kontorpakker ikke kan opnå tilstrækkelig interoperabilitet, siger han. Lundell siger, at hans test viser, at selv Microsoft ikke selv kan håndtere variationerne. I OSOR studiet opfordrer Lundell til en fornyet diskussion om dokumentformat. "Bare en henvisning til proprietær funktionalitet som det vises i forskellige versioner af Microsofts kontorpakke kan ikke bestå prøven."

Kilde: https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/open-source-hindered-ooxml-incompatibilities
Undersøgelsen: https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/case/complex-singularity-versus-openness

torsdag den 19. juni 2014

Nye importfiltre

LibreOffice 4.3, som frigives om ganske kort tid, kan også åbne dokumenter fra følgende formater:
  • Microsoft Works regneark og databaser
  • En bunke gamle Mac-formater:
    • Regneark: BeagleWorks, ClarisWorks, Claris Resolve, GreatWorks, MacWorks, Wingz
    • Vektor- og bitmapbilleder: BeagleWorks, ClarisWorks, GreatWorks, MacPaint, MacWorks, SuperPaint

tirsdag den 17. juni 2014

Leipzig skifter også

Den tyske by Leipzig skifter også til open source kontorpakkerne LibreOffice og Open Office. Projektet startede i 2012, men de første halvandet år er gået med forberedelser.

Forventningerne er, at i de første fem år vil licensbesparelserne blive slugt af investeringer og exit-omkostninger forbundet med skiftet væk fra Microsoft Office. Derefter forventes besparelser i omegnen af 100.000 Euro.

Beslutningen om at skifte blev udløst af en licensaudit i 2010, hvilket udløste en betragtelig bøde.

Samtidig med skiftet væk fra Microsoft Officepakken skifter kommunen også væk fra Microsofts filformater til fremover at benytte det åbne dokumentformat ODF.

Ifølge en talsmand for Leipzig kræver det mindre indsats at oplære brugerne i de frie kontorpakker end til at lære dem at skifte fra tidligere versioner til nyeste version af MS Office.

Læs mere: https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/leipzig-switching-open-source-office-suites

torsdag den 12. juni 2014

Version 4.3 er oversat til dansk

Versionen, som vi forventer bliver frigivet i slutningen af juli, er nu oversat til dansk. Det gælder dog kun brugergrænsefladen, for vi mangler fortsat lidt over 2.000 ord i hjælpen. Men vi er fortrøstningsfulde - vi skal nok nå at blive færdig.

På tirsdag d. 17. juni forventes den første release candidate, og vi vil gerne have så meget som muligt oversat inden da. Så har vi nemlig en god mulighed for at se vores oversættelser i den rette sammenhæng. Så indtil søndag aften omkring kl. 21:00 er vi travlt optaget.

Kunne du også tænke dig at hjælpe med at oversætte LibreOffice? Læs om hvordan du kommer i gang her: https://wiki.documentfoundation.org/DA/LibreOffice.

Wien laver en 'München'


Eller ...
Wien: på "open source"-vej mod München

Der er talt og skrevet meget om hvordan den bayerske hovedstad München for mere end ti år siden tog en dramatisk beslutning om at skille sig af med licensbelagt software, hvilket blandt andet udløste et besøg af selveste Steve Ballmer (tidl. Microsoft).

Sidste år - i 2013 - kom så udmeldingen, at missionen var lykkedes.

Nu har den Østrigske hovedstad Wien besluttet at "laven en München" og kopiere konceptet. Wien ligger faktisk ikke mere 436 km fra München og i begge byer tales tysk, så mon ikke de har talt sammen allerede.

Projektet har været i gang i nogle år, men Wien er, som de selv siger, noget efter München.

Wien er ikke nogen lilleput-by. Bystyret har 60.000 ansatte, som servicerer omkring 1,8 mio. indbyggere.

Kilde: "Vienna: on the Open Source Path to Munich": http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2014/06/vienna-on-the-open-source-path-to-munich/index.htm

Læs også: "How Munich rejected Steve Ballmer and kicked Microsoft out of the city" http://www.techrepublic.com/article/how-munich-rejected-steve-ballmer-and-kicked-microsoft-out-of-the-city/