tirsdag den 4. juni 2019

Nyt i version 6.3: Maskering

En af de nye spændende funktioner i LibreOffice 6.3 er maskering.

Maskering betyder at du i et eksisterende dokument, overstreger enkelte dele. Du har måske set eksempler fra dokumenter, som stammer fra aktindsigt, hvor fx. et CPR-nummer er maskeret (sløret) i det endelige dokument.

Eksempel med maskeret tekst

Du kan maskere indholdet fra tekstdokumenter, regneark og tegninger. Fordi du kan indlæse PDF-filer som en tegning, kan du også maskere PDF-dokumenter.

Maskering foregår ved at du i et eksisterende dokument vælger Funktioner - Masker (i beta-versionen skal du vælge Funktioner - Klargør). Hermed bliver dokumentet konverteret til et Draw-dokument, og du ser en ekstra værktøjslinje, hvor du kan maskere rektangært, maskere med frihånd samt gemme resultatet.Resultatet eksporteres til PDF, enten med det maskerede oversteget med sort eller hvid farve.

PDF-files som du får som resultat indeholder et billede, hvor teksten kan læses, men du kan ikke se den overstregede tekst. PDF-filen svarer til et indskannet dokument.
Eksempel med frihåndsmaskering

LibreOffice 6.3 - beta

LibreOfifce 6.3 Beta1 er klar til at blive afprøvet.Hent den her: https://da.libreoffice.org/hent-libreoffice/test/

mandag den 3. juni 2019

Mangler vi en open source-strategi for den offentlige sektor?

En undersøgelse fra IDA IT viser, at størstedelen af ingeniører arbejder med open source og er glade for det. Den positive indstilling til open source findes både på ledelsesniveau, blandt mellemledere og i IT-afdelingen.

Undersøgelsen viser også at 54% erklærer sig delvis enig eller helt enig i, at Folketinget bør udarbejde en open source strategi for den offentlige sektor.

Du kan læse mere om undersøgelsen her: https://www.version2.dk/artikel/undersoegelse-tre-ud-fire-ingenioerer-anvender-open-source-1088096

mandag den 20. maj 2019

LibreOffice 6.3 er godt på vej


LibreOffice 6.3 forventes at ramme din computer allerede i august 2019.

En af nyhederne er "Dagens tip", som viser sig når du starter programmet. Tips er opdelt i moduler, så når du starter tekstbehandlingsprogrammet, er det tip til tekstbehandling.


Bare rolig. Du kan slå det fra, hvis du ikke ønsker at få vist tips. Vi forventer at alle tips er oversat, når vi når til august.

Hvis du allerede nu gerne vil prøve den nye version af, kan du downloade den aller første testversion (alpha1) her: https://da.libreoffice.org/hent-libreoffice/test/

mandag den 6. maj 2019

Season of Docs

Vi kender efterhånden Google Summer of Code (GSoC) ganske godt, da LibreOffice har haft fornøjelsen igennem efterhånden mange år. Programmet går ud på at Google betaler lønnen og The Document Foundation ansætter. I GSoC er det programmørstuderende.

Nu skal vi også til at lære sige GSoD (Google Season of Docs). Samme koncept, bortset fra at det ikke er programmører, men technical writers.

Citat fra programbeskrivelsen:
"Målet med Season of Docs er at skabe rammerne for at tekniske forfattere og open source-projekter arbejder sammen om det fælles mål, at forbedre dokumentationen for et open source-projekt."

The Document Foundation er naturligvis med på ideen, og er allerede godkendt af Google.

Læs mere om GSoD: https://developers.google.com/season-of-docs/docs/
Oversigt over ideer for LibreOffice dokumentation: https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/GSoDOC/2019 

onsdag den 1. maj 2019

Du behøver ikke være programmør!

Kampagnen "En måned for LibreOffice" er startet.
Du kan læse mere her: http://libreofficedk.blogspot.com/2019/04/en-maned-for-libreoffice.html.

Du behøver ikke være programmør for at være med. Der er mange andre opgaver, end decideret udvikling.

Du kan hjælpe andre brugere!

Du kan hjælpe med at svare på spørgsmål flere steder. Det engelske forum er her: http://ask.libreoffice.org/
Det danske forum er her: https://forum.liboforum.dk/
Der bliver også stillet spørgsmål i forskellige grupper på Facebook.

Du kan kvalificere fejlmeldinger!

Hver dag får vi meldinger ind fra brugere, som mener at de har fundet en fejl i programmet. Der ligger et stort arbejde i at reproducere fejl, og måske hjælpe med at afdække om fejlen opstår under bestemte betingelser. Ofte sker det at den samme fejl allerede er meldt ind, og så skal den nye fejlmelding opdateres med oplysninger om "hovedfejlen".
Det hele foregår i bugzilla, hvor du kan begynde at kigge efter nye fejl: https://bugs.documentfoundation.org/buglist.cgi?bug_status=__open__&content=&no_redirect=1&order=changeddate%20DESC%2Cpriority%2Cbug_severity&product=&query_based_on=&query_format=specific

Du kan reklamere for LibreOffice!

Hvordan du gør det, er helt op til dig selv. Her er et par ideer:
  • Skriv om LibreOffice på din blog eller på Twitter og Facebook. Brug hashtag: #libreoffice .
  • Del og "Like" hver gang du ser noget positivt om LibreOffice
  • Fortæl dine venner om LibreOffice og hjælp dem med at hente og installere programmet. Hjælp dem også gerne med at blive tilmeldt nyhedsbrevet.
  • Print nyhedsbrevet ud og hæng det op på skolens opslagstavle

Hjælp med at oversætte!

Vi er allerede i gang med at oversætte version 6.3 til dansk, og det foregår her: https://translations.documentfoundation.org/da/
Først opretter du dig som bruger, og derefter følger du vejledningen her: https://wiki.documentfoundation.org/Language/Pootle/da

Skriv vejledninger!

Om du skriver på dansk eller engelsk, eller om du oversætter fra engelsk til dansk, er ikke så vigtigt.
Du starter her: https://www.libreoffice.org/community/docs-team

Programmør?

Er du programmør og vil du gerne hjælpe til med at finde og rette fejl eller udvikle nye funktioner, kan du komme igang meget nemt. Du kan starte med at besøge disse to sider:
LibreOffice gør meget ud af at byde nye programmører velkommen. Det sker ved at du kan blive tilknyttet en fast mentor, du kan deltage i workshops om udvikling i C++ og du vil blive tildelt "lette" opgaver, såkaldte "easy hacks". Du kan læse mere om easy hacks her: https://wiki.documentfoundation.org/Easy_Hacks

søndag den 28. april 2019

Programmering med Python

Programmeringssproget Python vinder stor udbredelse for tiden, hvilket måske hænger sammen med at det er et programmeringssprog som er open source, og som ikke er afhængig af et bestemt operativsystem. Python er, lige som Java, helt platformsuafhængig. Til gengæld forudsætter afvikling af programmerne, at brugeren har et afviklingsmiljø installeret.

Python bruges i øvrigt som makrosprog i mange open source programmer, f.eks. Inkscape, Gimp og LibreOffice.

Når du downloader og installerer LibreOffice, får du helt automatisk et Python afviklingsmiljø med i pakken.

Python i LibreOffice

Hvis du programmerer makroer i LibreOffice Basic, benytter du den indbyggede IDE (integrated Development Environment), men til Python må du selv vælge hvilket udviklingsmiljø du gerne vil bruge. Der er mange at vælge imellem. Geany, PyCharm og Eclipse er bare eksempler.

Der er tre ting du skal være opmærksom på, inden du går i gang:
  1. Pythonfilen skal være placeret i dit brugerkatalog under user/Scripts/python/ eller en folder derunder. På min PC er det her: /home/leif/.config/libreoffice/4/user/Scripts/python
  2. Den makro (Python-funktion) du gerne vil stille til rådighed i LibreOffice brugergrænsefladen skal "udstilles" ved at tilføje navnet til Tuple-variablen g_exportedScripts.
  3. For at tilgå dokumentobjekter i LibreOffice skal du benytte XSCRIPTCONTEXT ved at kalde en af funktionerne getDocument (), getInvocationContext (), getDesktop (), getComponentContext (). Når først du har gjort det, kan du tilgå LibreOffice ad bagvejen, altså programmere makroer.
Her er et klassisk eksempel (Hello world):

# -*- coding: utf-8 -*-
# !/usr/bin/env python

import uno

def HelloWorld():
    """Write Helo World in Writer"""

    try:
        ctx = remote_ctx                   # use in development
    except:
        ctx = uno.getComponentContext()    # use in production

    # get desktop
    desktop = ctx.getByName("/singletons/com.sun.star.frame.theDesktop")
    # get document
    document = desktop.getCurrentComponent()
    # access the document's text property
    text = document.Text
    # create a cursor
    cursor = text.createTextCursor()
    # insert the text into the document
    text.insertString(cursor, "Hello World", 0)

HelloWorld()

g_exportedScripts = HelloWorld,


Du kan læse mere om Python i LibreOffice her: https://help.libreoffice.org/6.3/en-US/text/sbasic/python/main0000.html

Du kan læse mere om XSCRIPTCONTEXT her: https://wiki.openoffice.org/wiki/Python/Transfer_from_Basic_to_Python

Der er masser af muligheder på internettet for at lære programmering med Python. Du kan f.eks. tage et komplet kursus på Massachusetss Institute of Technology (MIT) helt gratis: https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-0001-introduction-to-computer-science-and-programming-in-python-fall-2016/