lørdag den 19. oktober 2019

Automatisk maskering

Maskering blev indført med LibreOffice 6.3, hvilket du kan læse mere om her: http://libreofficedk.blogspot.com/2019/06/nyt-i-version-63-maskering.html

I version 6.4 bliver funktionen automatiseret, så du ikke behøver at gennemgå et dokument manuelt. I stedet kan du definere en eller flere regler, som kan bestå af faste fraser (tekst), søgninger (regulære udtryk) og en række foruddefinerede typer.Et regulært udtryk kan fx se sådan ud:

^(?:(?:31(?:0[13578]|1[02])|(?:30|29)(?:0[13-9]|1[0-2])|(?:0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(?:0[1-9]|1[0-2]))[0-9]{2}-?[0-9]|290200-?[4-9]|2902(?:(?!00)[02468][048]|[13579][26])-?[0-3])[0-9]{3}|000000-?0000$


Denne søgning vil finde og maskere alle cpr-numre.

Ydermere er det muligt at gemme (eksportere og importere) en samling af regler, så du kan bruge samme regelsæt igen og igen.

Self Publishing

Jean Hollis Weber, mangeårig bidragyder og ledende medlem af dokumentationsteamet, har netop udgivet bogen Self Publishing Using LibreOffice Writer 6 som paperback og PDF.


Trykte kopier er tilgængelige fra Lulu.com for $ 15,00. Doanload af PDF-versionen koster $ 5,00. Hvis du køber en trykt kopi, er du velkommen til en gratis kopi af PDF-filen.

Læs mere på Jeans egen blog: http://www.taming-libreoffice.com/2019/10/self-publishing-using-libreoffice-writer-6/

Hvis du undrer dig over at bogen har en kænguru på forsiden, hænger det muligvis sammen med at Jean Weber bor i Australien.

tirsdag den 15. oktober 2019

ODF 1.3 er klar til godkendendelse

Version 1.3 af Open Document Format (ODF), en åben standard for dokumenter, regneark og præsentationer, vil blive ratificeret af OASIS standardiseringsorganisation i december ifølge Document Foundation - organisationen, der støtter udviklingen af LibreOffice. Denne opdatering af ODF-standarden er blevet muliggjort af økonomiske bidrag fra Storbritannien, Europa-Kommissionen og tre softwarevirksomheder.

Blandt de vigtigste nye funktioner i den tekniske specifikation er digitale signaturer og dokumentkryptering.

I begyndelsen af 2018 begyndte The Document Foundation en crowdfunding-kampagne for at betale for at få udarbejdet ODF 1.3-specifikationen. Arbejdet har bestået i at samle alle bidrag, der blev leveret i OASIS ODFs tekniske udvalg siden accept af version 1.2.

ODF 1.3-meddelelsen blev fremsat af The Document Foundation på LibreOffice-konferencen, der fandt sted i Almería (Spanien) 10.-13. September.

tirsdag den 1. oktober 2019

Tips: Mellemrum

Fra arkivet:
Denne artikel blev bragt første gang i oktober 2009: 
Mellemrum er ikke bare mellemrum.
Normalt, når du vil lave et mellemrum, så bruger du mellem­rums­tasten. I nogle tilfælde har du måske brug for et mellemrum, som ikke skal opføre sig som et almindeligt mellemrum. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du vil skrive et telefon nr. 12 34 56 78, men hvor du vil være sikker på, at nummeret ikke bliver delt over flere linjer. Det kaldes et hårdt mellemrum, som du indsætter ved at benytte ctrl+shift+mellemrum.
Du kan også bruge det, for at undgå at et navn bliver delt over flere linjer.


lørdag den 28. september 2019

Tillykke med LibreOffice

Tillykke til LibreOffice. Ni år gammel er programmet efterhånden blevet.

Jeg kan stadig tænke tilbage på den dag 27. september 2010, hvor vi offentliggjorde LibreOffice. Hvordan ville initiativet blive taget imod, og ville vi få en plads i "markedet"?

Interessen og opbakningen var helt enorm. Mange Linuxdistributioner begyndte samme dag at gøre klar til LibreOffice. Efter en måned havde mere end 100 udviklere meldt sig som bidragsydere. Månederne efter skulle vise sig at de første hundrede kun var begyndelsen.

Men det hele startede faktisk en måneds tid tidligere. OpenOffice.org afholdt konference i Budapest i slutningen af august, og en aften var der arrangeret en bådtur på floden med spisning, musik og andet folklore. Jeg var selv en af de deltagere som kom for sent til båden. Vi havde aftalt at mødes på en restaurant, og i løbet af aftenen planlagde vi at lave en såkaldt fork (forgrening). Vi var alle dedikerede til OpenOffice.org, men efter Oracle overtagelse af Sun Microsystems, mente vi ikke der var noget alternativ: Vi var nødt til at påtage os ansvaret, selv om det ville få alvorlige konsekvenser for fællesskabet. Personligt har jeg mistet mindst en håndfuld gode venner, som ikke var inviteret med den aften, og som efterfølgende valgte at forblive loyale overfor OpenOffice.org, Oracle og IBM.

Resultatet kom for dagens lys blot en måned senere; 27. september. LibreOffice var en realitet.

Tillykke med LibreOffice.onsdag den 25. september 2019

Tip: Formatering af tal i regneark

I regnearksprogrammet Calc kan du formatere værdierne præcis som du vil. Du kan benytte de indbyggede formater, fx valuta eller klokkeslæt.

Du har også mulighed for at designe dine egne formater, som passer til netop dit behov.

Et hyppigt problem er at CPR-numre er lidt specielle at  arbejde med, fordi jeg enten skal markere dem som tekst eller leve med at dem der starter med nul, mister første ciffer.

Men hvis vi formaterer cellerne med 0#####-#### ser det bedre ud. Værdien i cellen er et heltal, men det bliver vist som et rigtigt CPR-nummer:

tirsdag den 24. september 2019

Tysklands regering tager skridt imod at undgå leverandør-lockin

Den tyske føderale regering tager skridt imod at reducere afhængighed af IT-leverandørernes leverandør-lockin, meddelte indenrigsministeriet torsdag. ”For at sikre vores digitale suverænitet ønsker vi at reducere afhængigheden af få it-udbydere,” citerer en pressemeddelelse minister Horst Seehofer.

Ministeriet siger, at det vil starte pilotprojekter med alternative softwareløsninger i samarbejde med landets delstater og EU.

Ministeriets bekymringer afspejles i en undersøgelse bestilt af ministeriet. Rapporten fremhæver databeskyttelsesrisici såsom softwareløsninger, der transmitterer telemetri, samt problematisk international lovgivning.

Undersøgelsen påpeger, at der er alternativer til rådighed - både proprietær og open source. Forfatterne anbefaler, at regeringen, når de træffer beslutninger om it-systemer, tager hensyn til tab af kontrol, privatlivets fred og juridiske risici, reduceret fleksibilitet og reduceret kapacitet til at innovere.

Kilde: https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/news/towards-digital-sovereignty