mandag den 27. august 2018

Sjældent brugt: Komprimer billeder

En forholdsvis ny funktion i Writer er muligheden for at komprimere billeder, som er indsat i tekstdokumenter.

Hvis du har prøvet at arbejde med et dokument med flere indsatte billeder, f.eks. fotos eller skærmbilleder, kender du problemet: LibreOffice bliver langsom, og måske crasher programmet helt og dit dokument skal gendannes. Årsagen er, at de billeder du indsætter, er for store. Et almindeligt digitalkamera eller bare din mobiltelefon, tager billeder med  meget høj opløsning, og det fylder i hukommelsen.

Her kommer funktionen Komprimer ind i billedet.

Funktionen er tilgængelig i højreklikmenuen, når du har markeret et indsat billeder. Højreklik og vælg Komprimer.Du har flere muligheder:
  • Komprimering
    JPEG eler PNG. Vælg hvor ”hårdt” billedet skal komprimeres.
  • Opløsning
    Vælg om billedets opløsning skal reduceres.
  • Beregn evt. resultatet af komprimeringen.
Vær opmærksom på, at komprimeringen også ”beskærer” fysisk. Den indbyggede beskæringsfunktion i Writer skjuler kun det du skærer væk. Komprimeringen sletter det du har beskåret billedet.

Min egen erfaring er, at det kan give rigtig gode resultater, lige at få billederne ned i størrelse, enten før du indsætter dem i dokumentet, eller gøre det med komprimer-funktionen straks efter de er indsat.

mandag den 13. august 2018

LibreOffice 6.1 er frigivet

LibreOffice 6.1 er frigivet, og her er en oversigt over de vigtigste funktioner:

Generelt

LibreOffice 6.1 kommer med to friske nye ikontemaer: Colibre, som nu er standard i Windows og Karasa Jaga.
Håndtering af billeder er blevet forbedret, hvilket gør programmet hurtigere og mere responsivt. Samtidig er der kommet flere farveovergange.
Hjælpen er udvidet med mange nye sider.
Hjælpen er desuden tilgængelig online.

Tekstbehandling

Writers EPUB eksportfilter er forbedret, så du kan lave bedre ebøger.
I sidehoved og sidefod er det nu muligt direkte at indsætte sidetal og sideantal.
Nye overskriftstypografier som staver tal.
Kapiteloverskrifter kan linjedeles da det nu er muligt at anvende linjeskift som adskiller mell kapitelnummer og tekst.
Desuden er det nu muligt at indsætte en signaturlinje i dokumenterne.

Regneark

I Calc kan billeder som er indsat i celler sorteres og generelt behandles som data. Det er generelt blevet lettere at forankre billeder mere præcist i celler.
Når du kæder et ark til eksterne datakilder, kan CSV-filer bruges som kilde.
Fremhævning af celler som med en overstregningstuch kan tilpasses fra dialogen Egenskaber.

Præsentationer og tegninger

I Impress og Draw er der tilføjet nye typografer og der er ryddet op i de gamle.
Menuerne i Draw er omorganiseret for at gøre programmet mere intuitivt.
En en Side-menu er tilføjet.

Database

Den interne database i LibreOffice er for øjeblikket HSQLDB. Det er besluttet at migrere til Firebird, og i denne version er Firebird implementeret som en såkaldt eksperimentiel funktion. Læs mere om projektet her: https://blog.documentfoundation.org/blog/2018/08/06/dbms-migration-in-libreoffice/

LibreOffice Online

LibreOffice Online er den cloudbaserede version, og her er der tilføjet en lang række nye funktioner som bringer LibreOffice Online tættere på at være en komplet browserversion. Blandt andet er der tilføjer stavekontrol, celleformatering og udfyldning af områder. Det er nu også muligt at åbne og lukke grupper af kolonner og rækker med et enkelt klik.
Sidst men ikke mindst er hastigheden forbedret og sikkerheden er også forbedret.

Flere informationer

Hvis du vil se en komplet liste over nyhederne kan du læse release notes her: https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/6.1