torsdag den 22. december 2016

Regneark for eksperter

Er du en haj til regneark, eller vil du gerne være en haj?

Så kan du sikkert have interesse i to vejledninger som er målrettet universitetsstuderende. Niveauet er forholdsvis højt, men jeg tror alligevel de fleste kan få nytte af eksemplerne.

Introduktion til statistik

Dana Lee Ling er professor ved universitetet i Mikronesien, og har blandt sine mange akademiske opgaver, at undervise sine studerende i statistik. Han har skrevet en vejledning  “Introduction to Statistics Using LibreOffice Calc”.

Vejledningen introducerer emner som populationer og prøver, måling af middelværdi og spredning, visualisering af data, parrede data og scatter-diagrammer, sandsynlighed, fordelinger, normalfordelingen, og z-værdier, konfidensintervaller for middelværdien, hypotesetest mod en kendt populations middelværdi og hypotesetest af to prøver middelværdier.

Du kan finde vejledningen (engelsk) her: http://www.comfsm.fm/~dleeling/statistics/text5.html
 

Problemløsning (solver-funktion)

Er du mere til problemløsning har Harvard University og MIT offentliggjort en introduktion til anvendelsen af "Problemløser...". Funktionen kan løse både lineære og ikke-lineære programmeringsfunktioner.

Denne vejledning er en trin-for-trin guide som fører dig igennem opgaven:
1) Indlæs problemløseren til dit regneark
2) Definer problemet og skriv formler for formål og begrænsninger
3) Løs problemet

Du kan finde vejledningen (engelsk) her: https://courses.edx.org/asset-v1:MITx+CTL.SC2x_2+2T2016+type@asset+block/Solver_Tutorial_and_Debug_v1.pdf