torsdag den 1. december 2016

Historien om LibreOffice


I 1984 stiftede den 16 årige Marco Börries et selskab i Lüneburg i Tyskland.
Firmaet kaldte han StarDivision. Produktet han havde udviklet var StarWriter, et tekstbehandlingsprogram til hjemmecomputere, som Amstrad PC, som brugte Zilog Z80 processoren. Senere kom StarWriter også til Commodore 64, som senere igen blev videreudviklet til at køre på den 8086-baserede Amstrad PC-1512, hvor programmet blev afviklet vha. MS-DOS 3.2.

Siden blev StarWriter også proteret til DOS, OS/2 Warp og til Windows. Samtidig blev der udviklet yderligere moduler, blandt andet StarBase og StarDraw. Først efter et par år kom også StarCalc med i programpakken.
Sun Microsystems opkøbte firmaet og alle tilhørende rettigheder til StarOffice i 1999 for 73,5 million dollars. Den primære årsag var ikke at Sun ønskede at konkurrere med Microsoft og Corel, men fordi det simpelthen var billigere for Sun at købe StarDivision, end at skulle købe Microsoft licenser til alle sine 42.000 medarbejdere. Suns medarbejdere arbejdede med både Unix og Windows, og Sun havde altså som en af de første, problemer med at udveksle dokumenter mellem forskellige operativsystemer, hvilket StarOffice på ganske få år havde vist de kunne håndtere bedre end Microsoft. Et sekundært mål med opkøbet var, på et tidspunkt, at konkurrere med de markedsledende produkter fra Microsoft og Corel.
Den 19. Juli 2000 offentliggør Sun kildekoden til Star­Office og 1. Maj 2002 frigives OpenOffice.org 1.0 (StarOffice 6.0) under en todelt licens.
I September 2005 blev OpenOffice 2.0 (StarOffice 8) frigivet, som understøttede Windows 98/2000, Linux i386, Solaris 8 Sparc/x86., Mac OS X 10.4 med X11.
Den 27. Januar 2010 blev Sun opkøbt af Oracle for 7.4 milliarder dollars, men aftalen var indgået allerede den 20 April 2009. Forsinkelsen skyldtes primært at både Amerikanske og Europæiske konkurrencemyndigheder skulle godkende opkøbet.
Den 2. September 2010 mødtes en lille gruppe af frivillige bidragsydere på en restaurant i Budapest. Middagen blev afgørende for den forgrening af OpenOffice.org, som senere fik navnet LibreOffice. Her blev der nemlig lagt en detaljeret plan for færdiggørelse og lanceringen.
The Document Foundation blev offentliggjort d. 28. September 2010, samtidig med den første version af LibreOffice. The Document Foundation er grundlaget for udviklingen, og er siden blevet etableret som en fond (Stiftung) under tysk ret. Oracle og IBM var i god tid forinden, blevet inviteret til at blive stiftende medlem af TDF og dermed til at deltage i arbejdet for at gøre OpenOffice.org til et fællesskabsprojekt. Begge firmaer afslog.
De grundlæggende principper i TDF er copyleft licens, ingen overdragelse af programmørens rettigheder, meritokrati, fællesskabsledelse og leverandør­uafhængighed (det er ikke muligt for et firma at kontrollere mere end 30% af stemmerne i nogen af de officielle udvalg).
I December 2010 frigav Oracle OpenOffice.org 3.3, samtidig med Oracle Cloud Office (som ikke var open source).
I Juni 2011 overdrog Oracle al kode, varemærker og andre rettigheder til OpenOffice.org til Apache Software Foundation. Samtlige programmører ansat i udviklingsafdelingen i Hamborg blev ved den lejlighed fyret.
I 2010 blev en række formelle udvalg udpeget, men med det forbehold, at der senest efter 12 måneder skal afholdes et demokratisk valg.
I 2011 blev den første valgte bestyrelse konstitueret.
I 2012 blev samtlige udvalg konstitueret med valgte medlemmer
I 2012 blev TDF registreret som en fond (Stiftung) i Tyskland, og der blev ansat en deltids administrator, hvis opgaver primært er at være sekretær for bestyrelsen og de øvrige udvalg.
TDF har følgende udvalg:
  • Board of directors (Bestyrelsen)
  • Membership Committee (Medlemskommitteen)
  • Engineering Steering Committee (Teknisk styregruppe)
  • Advisory board (Sponsorråd)
  • Community Committee (Fællesskabsudvalget)
Herudover er der en lang række uformelle arbejdsgrupper, bl.a. marketing, dokumentation, tilgængelighed, design og brugeroplevelse, o.s.v.