torsdag den 8. december 2016

Internationalt: I byen Rom skalal nyindkøbt software skal være open source

Byen Rom, som er den fjerde største by i EU, vil øge sin brug af fri og open source software. Det er besluttet i oktober 2016. Alle nye softwareløsninger vil være baseret på open source, og byen overvejer også at udskifte eksisterende proprietære løsninger ved open source alternativer.

Et af målene er at frigøre byen fra leverandør lock-in. Desuden ønsker Rom at bruge åbne og skalerbare softwareløsninger, der muliggøre at byen kan skifte mellem leverandører. Skift til fri og open source software vil øge effektiviteten, åbenhed og bæredygtighed. Det udtaler et medlem af byrådet. Det giver også byen øget selvbestemmelse ved udøvelsen af sine offentlige administrationsopgaver.

Kilde: https://joinup.ec.europa.eu/node/157510