torsdag den 25. december 2014

Stavekontrolden 2.2 og Retskrivningsordbogen af 2012

Artiklen er skrevet af Esben Aaberg.

Nu er det slut med at tage til Svejts og spise rostbøf med majonæse, og jogurt til dessert. Men til gengæld er det OK at gå ombord som bidragsyder.

Selv om jeg synes det er en ”fadaise!” at man nu kun kan bruge den temmelig udanske stavemåden mayonnaise, så prøver vi på at lægge os op af Retskrivningsordbogen, så derfor er der rettet/slette/tilføjet ca. 800 ord i henhold til Retskrivningsordbogen af 2012 i version 2.2 af Stavekontrolden.

Arbejdet med at tilpasse Stavekontrolden til de ændringer af opslagsord og bøjninger der blev introduceret i Retskrivningsordbogen af 2012 fortsætter, da vi kun er lidt over halvvejs.

I Retskrivningsordbogen af 2012 blev der introduceret flere sammenskrivninger af ord som fremfor og engros, men her undre det mig så at man ikke har medtaget ord som idag og iaften, da jeg ser det brugt rigtigt mange steder.

Et andet fokus område i Stavekontrolden 2.2 har været oprydning i ord der var markeret som stærkt bøjet, men reelt ikke er det 100%. Her er den ene type ord der har været ramt af en variabel der maks. kunne være 255 tegn, hvor f.eks. bestemt flertal i genitiv ofte manglede, et eksempel var størrelsesordnernes, som var blevet kortet af til størr. Typisk for disse ord har de enten flere stave- eller bøjningsmåder, eller helt uofficielle stavemåder. Uofficielle stavemåder slettes når de opdages. Den anden type er verber med dobbeltkonsonant f.eks. aftrappe med en normal svag bøjning ­r, ­de, ­t, for denne type er der kun tale om en mere skarp opmærkning som ingen forskel giver i stavekontrolleringen. Af identificerede forekomster er der for første type tale om ca. 145 ud af ca. 328, for den anden type ca. 359 ud af ca. 763.

Selvom der er slettet uofficielle stavemåder, er der totalt set kommet flere ord til, men på grund af den mere skarpe opmærkning er antallet af af linjer i dic­-filen blevet reduceret med over 7000 linjer. Over 3000 ord er enten blevet lagt ind eller ændret i forhold til version 2.1 af Stavekontrolden. De 3000 ord svare til ca. 3% af alle ord der er i ordbogen.

Udvidelserne til henholdsvis LibreOffice og Mozilla­produkterne Firefox og Thunderbird er tilgængelige nu. For de danske udgaver af programmerne til Windows og Mac, der vil versionen 2.2 følge med LibreOffice 4.4.0, og for Firefox der vil den følge med en version der p.t. er planlagt til 24. februar. For Linux-folket der er udgivelsestidspunktet ukendt, men som noget nyt vil vi prøve at bede om at få den opdateret, ved de distributioner hvor vi ved vi er repræsenteret.

Udvidelse til LibreOffice
Tilføjelse til Firefox