tirsdag den 23. december 2014

Bag scenen: Certificeringsprogrammet

Italo Vignoli
Hen imod årets slutning ønsker The Document Foundation at dele nogle af de opnåede resultater fra året der rinder ud.

Italo Vignoli, som står i spidsen for det nye LibreOffice certificeringsprogram, opsummerer hvad der er opnået i 2014 og afslører hvad der kommer til at ske i 2015.

TDF har i november annonceret et ambitiøst certificeringsprogram, som i første omgang kun er åben for ansøgninger fra medlemmer af TDF for så vidt angår certificering for migrering og undervisning. Den første personlige eksamination kommer til at foregå ved FOSDEM konferencen i Bruxelles den 31. januar og den 2. februar 2015. Ansøgningsfristen for eksamination ved FOSDEM er 16. januar 2015.

Næste gang der bliver mulighed for personlig eksamination bliver ved LibreOffice konferencen i Aarhus i september 2015. I den mellemliggende periode vil der om nødvendigt blive foretaget personlig eksamination som videokonferencer.

Foreløbigt er al materiale desværre på engelsk, men selve eksaminationen kan foregå på andre sprog, herunder dansk hvis der er danske ansøgere.

Certificering af udviklere foregår på en lidt anden måde, da det er Engineering Steering Committee (ESC) der forestår certificering af udviklere.

Links
Certificering: http://www.documentfoundation.org/certification/
Ansøgning: http://www.documentfoundation.org/certification/application/
Certificering af udvilere: http://www.documentfoundation.org/certification/developers/
Spørgsmål og svar: http://www.documentfoundation.org/certification/questions-and-answers/
Hvis du er i tvivl, skriv til certification@libreoffice.org: