onsdag den 23. juli 2014

Den egentlige årsag til at Storbritannien har besluttet at benytte ODF?


Briterne har jo været igennem nøjagtig samme diskussion om standardernes modenhed som vi har i Danmark. Briterne har også modtaget høringssvar fra Microsoft og Microsofts partnere, som naturligvis priser OOXML til skyerne. Ligeledes har lobbyister fra diverse open source fællesskaber banket på dørene for at overbevise politikere og embedsmænd om det modsatte. Og de britiske politikere har sikkert været mindst lige så forvirrede som de danske politikere var i 2008, da sagen senest var oppe at vende i Folketinget.

En ting er dog til forskel:
Briterne har taget et bredere perspektiver i overvejelserne, end tilfældet var i Danmark i 2008, hvilket måske skyldes at vi i imellemtiden har været igennem en krise, som er uden sidestykke i nyere tid, og lignende recession er ikke set i Europa siden depressionen i 30'erne.

Første skridt for Storbritannien var, ligesom i Danmark, at beslutte sig for at gennemføre en hel masse digitalisering og indføre selvbetjening i den offentlige sektor. Det er der ikke noget usædvanligt i, for det sker i stort set alle europæiske lande disse år. Det briterne så var, at sådanne massive investeringer lige så godt kunne komme den hjemlige private sektor til nytte, og dermed øge beskæftigelsen og skabe økonomisk vækst. Det svarer til, når vi i Danmark sætter massive anlægsinvesteringer i gang i krisetider. I Storbritannien startede det med en beslutning, som blev kaldt "digital-by-default agenda" https://www.gov.uk/government/publications/government-digital-strategy/government-digital-strategy. hvor hovedformålet var digitalisering og øget selvbetjening, men hvor en af forudsætningerne i strategien er, at opgaverne skal brydes ned i mindre kontrakter og gives til de mindre virksomheder, som normalt er for små til at indgå i større udbud. Netop den type virksomheder er nemlig bedst til at skabe vækst i samfundet. Samtidigt kom regeringen med en vejledning til de offentlige myndigheder i indkøb og anvendelse af open source software, som de kaldte "Open Source Procurement Toolkit" https://www.gov.uk/government/publications/open-source-procurement-toolkit. Det har jeg skrevet om her http://libreofficedk.blogspot.dk/2014/07/briterne-skifter-indkbsstrategi.html. Lige præcis open source er nemlig også kendetegnet ved høj vækst.

Samlet set giver det en situation, hvor briterne tager open source og åbne standarder alvorligt, ikke af IT-tekniske årsager, men fordi det giver samfundsmæssig nytteværdi langt ud over de indledende omkostninger. Der er i strategien lagt stor vægt på uafhængighed af eksterne (altså amerikanske) IT-virksomheder og deres praksis med at låse kunderne fast i en bestemt teknologi. Det emne har jeg skrevet om tidligere http://libreofficedk.blogspot.dk/2014/02/strategisk-udnyttelse-af-open-source.html.

Hvordan hænger det sammen med Danmark?
Konkurrencestyrelsen konkluderede i sin rapport i 2009 at 
Markedet er i høj grad domineret af Microsoft, som skønnes at have en markedsandel på mindst 90 pct.
og
Markedet er præget af en række markedsbarrierer (netværkseffekter, store udviklingsomkostninger, tekniske og praktiske barrierer), som gennem de seneste 10-15 år har gjort det svært for nye aktører at vinde markedsandele,...
og ikke mindst 
De få leverandørskift er med til at give klare indikationer om, at markedet ikke er præget af velfungerende konkurrence. 

Regeringens produktivitetsudvalg "Vækstteamet for IKT og digital vækst" anbefalede i januar 2014, at offentlige IT-indkøb i højere grad skal understøtte danske virksomheders vækstmuligheder, blandt andet ved i højere grad at benytte mindre virksomheder http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2014/2014-publikationer/anbefalinger-vaekstteamet-for-ikt-og-digital-vaekst-24-01-14.ashx.

Så den burde jo ligge på den flade hånd: Smid OOXML på porten, tag ODF ind i varmen, og lad os skabe nogle arbejdspladser i Danmark frem for i Kina, USA og andre spændende steder.

Siden debatten i Folketinget har ingen, hverken politikere eller embedsmænd, ønsket igen at stikke fingrene i den vipserede. Det er simpelthen for farligt.

Den bevilling fra Folketinget, som tidligere lå til grund for IT- og Telestyrelsens og siden Digitaliseringsstyrelsen "Kompetencecenter for software", er bortfaldet og Softwarebørsen er nedlagt.

Problemet i Danmark har været, at softwareindustriens lobbyister i sin fik overbevist den daværende regering, Folketinget og det meste af det nedsatte ekspertudvalg om, at Microsoft Office og OOXML var mere modent end Open Office og ODF. Det har siden vist sig, et end ikke Microsoft har været i stand til at implementere den standard, de selv var med til at få standardiseret. Det er den dag i dag ikke muligt at gemme dokumenter fra Microsoft Office i formatet OOXML Strict, som er det dokumentformat, som Folketinget m.fl. lagde så megen vægt på.

Så hva' gør vi nu, lille du?
Tja, måske er løsningen at finde nogle dygtigere politikere, men det tror jeg nu ikke er en brugbar løsning. I stedet skal vi måske begynde at lede blandt de politikere vi kender, for et eller andet sted må der da være en enkelt eller to, som forstår sammenhængen mellem offentlige indkøb og dansk erhvervs- og beskæftigelsespolitik. Der må da et eller andet sted være - bare en enkelt eller to - der kan se det fornuftige i, i det mindste, at regne på det. Lad os da for pokker få lavet en national business case, der kan fortælle hvad nettoeffekterne for dansk økonomi vil være, frem for som hidtil, kun at kigge på den enkelte IT-chefs etårige budgetter.

Men måske er briterne bare lidt klogere end os?