mandag den 30. september 2013

Google Summer of Code

(Fra LibreOffice konferencen i Milano)

En af mine favoritter på konferencen er altid at se årets Google summer of Code studerende fremlægge deres resultater. Det er spændende fordi jeg her kan se nogle af de mest spændende nyheder i kommende versioner af LibreOffice men også fordi jeg her kan møde en helt ny generation af udviklere.
Blandt de nye spændende projekter jeg så fremlagt har jeg valgt at beskrive et par stykker her.

Cloud

Siden version 4.1 har LibreOffice været i stand til at åbne og gemme dokumenter gennem en række nye protokoller, heriblandt CMIS, WebDAV og FTP. Et af projekterne havde til formål at forbedre implementering af disse protokoller samt implementere nye.

CMIS er forbedret ved at det nu bliver muligt at åbne tidligere versioner af dokumentet samt at påvirke dokumentegenskaberne på serveren fra det lokale dokument.

Et element som endnu ikke er afsluttet, er muligheden for at sammenligne flere dokumentversioner gennem CMIS.

Af helt nye muligheder kan jeg nævne muligheden for at åbne, redigere og gemme dokumenter direkte i Google Drive.

Avanceret konfiguration

I LibreOffice er der mere end 24.000 detaljer, som kan konfigureres. Kun en mindre del af disse muligheder er tilgængelig i Funktioner – Indstillinger.

Ideen med About:config er at udvikle et enkelt interface til manuelt at ændre enhver af disse konfigurationer.

Status er, at der er udviklet et enkelt interface, hvor det er muligt at vise og redigere enhver konfiguration. Men det er meget langsom, og det er ikke muligt hverken at søge, sortere eller filtrere listen med de mere end 24.000 linjer.

Tabeltypografier

Et stort ønske har længe været at kunne kontrollere tabellers udseende mere præcist. F.eks. hvis du laver en tabel med Autoformat, hvor hver anden linje skal have en anden baggrundsfarve. Hvis du efterfølgende indsætter eller sletter en linje, tilpasser tabellens layout sig ikke efter det.

Med tabeltypografier bliver det endvidere muligt at opnå mere konsistente dokumenter, da alle tabellerne kan kontrolleres gennem typografier.
Status på projektet er, at arbejdet endnu ikke er færdigt, men at alle de centrale dele er lavet.

Startcenter

Det startcenter vi kender er hardkodet og meget vanskeligt at ændre i. Derfor er det besluttet at Startcentret skal omlægges til Widget layout som dialogerne er i gang med at blive ændret til.

Startcentret bliver mere moderne og lettere at vedligeholde. Desuden vil det sandsynligvis blive muligt at tilpasse Startcentret efter egne behov.

Startcentret kommer til at indeholde forhåndsvisninger i oversigter over blandt andet senest benyttede dokumenter og dine skabeloner.

Projektet er afsluttet, men der udestår en række fejl, som mangler at blive rettet.

VLC integration

VLC integration betyder at hvis du har VLC Media player installeret på Windows, kan indlejrede multimedier afvikles ved hjælp af VLC. Det vil forhåbentligt resultere i bedre afvikling af mulimedier på Windows, i f.eks. præsentationer.

Status på projektet er at udviklingen er afsluttet, men at der udestår en del fejl.

Værktøjslinjer

Et projekt består i at forbedre de værktøjslinjer, som allerede findes i LibreOffice. Dels skal flere af værktøjslinjerne omlægges til sidepanelet som er under udvikling, men derudover skal der rettes en række fejl i de eksisterende værktøjslinjer.

Det vil også fremover blive lettere at have ikoner, som vises og skjules efter behov.

Projektets status er, at en masse ting allerede er færdiggjort, men at det er et løbende arbejde at få alt gjort færdigt.

Kodefærdiggøresle i Basic

Det indlejrede programmeringsmiljø (IDE) er forbedret på en række punkter: Programmeringen letteregøres ved at de normale makrokommandoer nu automatisk vises, på samme måde som Autofærdiggørelse i tekstbehandling.
Desuden er der implementeret genkendelse af alle udvidede typer (Extended types) og automatisk afslutning af parenteser og gåseøjne.

Hver enkelt funktion kan aktiveres eller deaktiveres efter eget ønske.
Status på projektet er, at alt er afsluttet-

Diaslayout

I impress er diaslayoutet hardkodet, hvilket har været til stor irritation gennem mange år. Projektet har til formål at gøre det muligt at ændre diaslayoutet vha. pladsholdere, som brugeren kan placere efter eget ønske.

Status: Projektet mangler en række detaljer at få færdiggjort, men de centrale elementer er på plads.

Kant omkring karakterer

Det vil fremover være muligt at specificere tekstegenskaberne til at sætte en ramme omkring teksten.

Det fungerer både på enkelte bogstaver og på tekstområder.

Funktionen er kompatibel med tilsvarende mulighed i Microsoft Office, men der er fortsat visse begrænsninger.

Hvis to tilstødende tekstområder har samme kantegenskaber, bliver områderne automatisk vist som var de et samlet område, hvilket er i overensstemmelse med ODF-standarden og tilsvarende funktion i Word.