torsdag den 7. januar 2016

Tip: Marker rækker og kolonner i Calc

Marker hele rækken med Skift+Space.
Marker hele kolonnen med Ctrl+Skift+Space.

HVis du har brug for at markere hele arket, kan du gennemføre de to kommandoer efter hinanden.