torsdag den 4. juni 2015

Sverige følger med ... odf frem for docx

Nu følger også Sverige med den tendens, der blev startet af Tyskland, og som senere Frankrig også sluttede sig til. På kontorområdet er ODF den eneste åbne standard for redigerbare dokumenter. OOXML eller Microsoft DOCX betragtes som enten umodne eller som ikke åbne standarder.

Den svenske rigsdag afholdt tidligere på året en konference om emnet, hvilket jeg har skrevet om her: http://libreofficedk.blogspot.dk/2015/03/den-svenske-rigsdag-afholder-seminar-om.html

I Sverige er det kammarkollegiet, Statens inköpscentral, som i samarbejde med forskere fra universitetet i Skövde har udarbejdet en række standardkontrakter for offentlige indkøb, hvoraf der fremgår en liste over "accepterede" formater. Af listen fremgår, at ODF er det eneste accepterede filformat for kontordokumenter.

Læs mere her: https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/sweden-refines-specifications-open-standards
Listen over formater: http://www.avropa.se/contentassets/78feec8000f54e57b71600181a628c00/oppna-standarder---programvaror-och-tjanster-v-1.00-2015-05-26.pdf