torsdag den 4. juni 2015

Frankrig vil øge anvendelsen af fri software i det offentlige

Frankrigs offentlige forvaltninger opfordres til at øge deres brug af fri software, annoncerer DISIC ((Direction Interministérielle des Systèmes d'Information et de Communication)), det tværministerielle direktoratet for IT.

De offentlige forvaltninger bør blive aktive deltagere i fri software-fællesskaber, for eksempel ved at tillade deres egne udviklere at arbejde for fri software.

Læs mere: https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/france-boost-uptake-free-software-government