torsdag den 18. juni 2015

Politik

Så har vi stemt til Folketingsvalget. Husk at vi har de politikere, vi fortjener.
Jeg deltog i et valgmøde, arrangeret af blandt andre it-politisk forening, PROSA og IDA.

Hvis jeg skal  konkludere noget efter det møde, må det være at vores politikere (de tilstedeværende) var rørende enige om de fleste emner. Desværre har det senere vist sig at de ikke repræsenterede partiernes officielle politik men mere deres egen aktuelle stillingtagen til konkrete spørgsmål.

DF har f.eks. efterfølgende meldt ud, at de mener at der skal indføres MERE masseovervågning i det offentlige rum. Jeg bryder mig altså ikke om at Forsvarets Efterretningstjeneste skal have ansvaret for mere videoovervågning og nu også med ansigtsgenkendelse. Fy føj. Vi overhaler snart Nordkorea og Kina. Jeg håber så sandelig, at de øvrige partier har forstået at masseovervågning er en unødvendig krænkelse af din og min frihed.

En anden ting jeg lærte ved samme valgmøde er, at politikerne har viljen til at lytte og lære - og de har meget at lære. På et tidspunkt spurgte en af kandidaterne om ikke Danmark allerede har en open source strategi? Hint: jo Danmark har en strategi om IKKE at benytte for meget open source. Folketinget har nedlagte Komptencecenter for Software (også kaldet Softwarebørsen) og frataget Digitaliseringsstyrelsen deres mandat, hvilket må siges at være et tydeligt signal.

Hvis de positive toner fra valgmødet skal udmøntes i noget konkret,skal it sættes på den politiske dagsorden. Jeg vil foreslå Folketinget følgende konkrete tiltag:

  • Der nedsættes et udvalg under Folketinget, "IT udvalget". Udvalget kan f.eks.invitere forskellige interessenter til at fortælle medlemmerne om deres vinkler på emnet, og medlemmerne kan stille spørgsmål og dermed lære noget om forholdene. Udvalget skal også udveksle ideer og erfaringer med f.eks. Storbritannien, Frankrig og Tyskland for at høre om erfaringerne der.
  • Folketinget genetablerer det nedlagte "Kompetencecenter for (open source) software", sandsynligvis med en anderledes agenda i forhold til tidligere, for tiden har ændret sig.
  • Folketinget bestiller i Finansministeriet en "national businesscase" for øget brug af open source i det offentlige. Vi har behov for at kende de afledte samfundsmæssige effekter,hvor også erhvervslivets fordele og betalingsbalancen tages med i beregningerne. Hvor mange jobs kan derskabes i det private, hvis det offentlige begynder at tage open source alvorligt? En beregning tilsvarende den der blev lavet for åbne data i det offentlige. It-politil skal ses i sammenhæng med beskæftigelsespolitik, økonomisk politik og uddannelsespolitik. 
  • Open source skrives ind i Den Fællesoffentlige it-strategi som foretrukket frem for leverandørejet software.
  • Den fællesoffentlige indkøbspolitik (SKI og Standardkontrakterne) tilpasses, således at open source blive foretrukket.
  • Det skal være et krav ved offentlige it-indkøb, at indregne exit-omkostningerne i sammenligningsgrundlaget.
  • Kammeradvokaten får et kursus i open source licensforhold.

Andre prominente skribenter har foreslået en it-minister og en it-havarikommission.

Uanset hvad, så efterlyser jeg at vores politikere i Folketinget tager it alvorligt. At de tager stilling til tingene, i stedet for at overlade det til embedsmænd. Det ER svære og komplicerede emner, men som borger og vælger vil jeg tillade mig at kunne forlange at vores folkevalgte er i stand til at sætte sig ind i også komplicerede emner.