søndag den 8. marts 2015

Felter og formularer

LibreOffice Writer har to typer af felter: Tekstfelter og Formularfelter. Der er stor forskel på de to typer. De to typer dækker to forskellige behov, og det er ikke nogen god idé at blande  tekstfelter og formularfelter i samme dokument. Tabuleringsrækkefølgen foregår i to særskilte rækkefølger, og det er umuligt at kontrollere hvis du blander de to felttyper.
Hverken tekstfelter eller formularfelter fungerer godt på tværs af Microsoft Office og LibreOffice.

Tekstfelter indsætter du fra menuen Indsæt - Felter - Flere felter.... Du kan f.eks. lave indtastningsfelter (brugeren kan indtaste fri tekst) og indtastningslister (brugeren kan vælge mellem et antal valgmuligheder). Der er mange andre typer af felter, f.eks. dato-felter og pladsholder o.s.v.

Tekstfelter bruges ofte i f.eks. brevskabeloner, hvor nogle opgaver ønskes automatiseret og kontrolleret. Resultatet er da også, at det der er indtastet i felterne indgår visuelt som en del af teksten i det resulterende dokument.

Formularfelter er mere avancerede, og du kan f.eks. indsætte afkrydsningsfelter, radioknapper, tekstfelter, datofelter, beløbsfelter, og du kan få dit dokument til at ligne en flot formular.

Det er en god idé at beskytte selve dokumentet, f.eks. ved at indsætte alt indhold i en beskyttet sektion. Felterne er fortsat "åbne", og på den måde undgår du at brugerne kommer til at rette i teksten.

Der er desuden mulighed for, hvis du er programmør, at få LibreOffice til at gemme de indtastede data ned i en database.

Det er også muligt at danne en PDF-formular, hvor PDF-dokumentet har indtastningsfelter. Vær dog opmærksom på, at det ikke er alle PDF-programmer som er i stand til at gemme udfyldte PDF-dokumenter. Du skal også være opmærksom på, at ikke alle felttyper fungerer i PDF-dokumenter og at formateringen i LibreOffice ikke i alle tilfælde respekteres i det resulterende PDF-dokument.

Sidst men ikke mindst har du mulighed for at udnytte tabeller i LibreOffice Writer. Tabeller kan nemlig også bruges som "formularer". Du kan beskytte nogle celler, og lade andre celler være redigerbare. På den måde får du noget, som ligner en formular. Fordelen ved at bruge tabeller, er muligheden for at foretage beregninger, f.eks. opsummeringer, af indtastede talværdier.

Konklusion

LibreOffice Writer har rig mulighed for at fungere som formular. Vigtigst er det, at du først analyserer, hvad behovet er. Hold dig til en og kun en metode i formularen, og undgå at blande metoderne.