tirsdag den 16. juli 2013

Sjældent brugt: Detektiv


Jo den er god nok, der er en detektiv i LibreOffice - i regnearksprogrammet. Detektiven kaldes også nogle gange sporing.

Sporing kan du bruge til at få et visuelt overblik over cellereferencer i dit regneark. Funktioner - Detektiv - ...

Detektiven består af følgende funktioner:

  • Spor overordnede
  • Fjern overordnede spor
  • Spor underordnede
  • Fjern underordnede spor
  • Fjern alle spor
  • Spor fejl
  • Marker ugyldige data
  • Opdater spor
  • Opdater automatisk
  • Udfyldningstilstand

Hvis du placerer markøren i en celle, som indeholder en beregning eller reference til andre celler, og vælger Spor overordnede, vil du se pile fra de celler, som funktionen eller referencen kommer fra. Omvendt kan du placere markøren i en celle, som der et andet sted henvises til. Herefter vil Spor underordnede vise pile til alle de celler, som refererer til den markerede celle.

Hvis du skal bruge flere sporinger, kan du med fordel benytte funktionen Udfyldningstilstand, hvor du kan pege på flere celler i regnearket, og finde spor.

Hvis du har en beregning eller reference, som resulterer i en fejl, f.eks. '#NAVN', kan du markere cellen og vælge Spor fejl, som vil vise pile til de celler, som forårsager  fejlen. Det kan f.eks. være en forkert henvisning eller ugyldige beregninger eller lignende.

Marker ugyldige data, markerer alle celler, hvor data ikke stemmer overens med de valideringsregler, som er registreret under Data - Validitet...