torsdag den 11. juli 2013

Frankrig: Højere uddannelser SKAL bruge fri software

Det franske parlament har vedtaget en lov, som bestemmer at når højere uddannelser tilbyder digitale services og undervisningsressourcer, skal det primært være baseret på open source software. Loven er vedtaget i begge parlamentets kamre og siden godkendt af regeringen.

Det er første gang i Frankrig, at open source bliver skrevet ind i loven som det foretrukne, men forventningen er, at der fremover vil komme flere områder til, hvor open source bliver et krav.

https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/french-parliament-makes-free-software-law-higher-education