onsdag den 5. juni 2013

Store dokumenter: Brug tekstbehandling


Øh ja, det er jo det jeg er i gang med, ikk'?

Muligvis er du det, men måske bruger du bare computeren som skrivemaskine. Med tekstbehandling mener jeg de indbyggede avancerede funktioner, som er til for at gøre livet lettere for dig.
Hvis du ikke er i stand til at bruge disse værktøjer, så er det på tide at lære dem at kende. Det vil komme mange fold tilbage. Det er ekstra vigtigt, når du arbejder med store dokumenter:

  • Overskriftstypografier
  • Billedtekst
  • Indholdsfortegnelse, stikordsregister og andre oversigter
  • Krydshenvisning
  • Fodnoter og slutnoter
  • Litteraturliste og litteraturdatabase
  • Sidetypografi
  • Paginering (sidetal)