torsdag den 13. juni 2013

Sjældent brugt: rediger PDF-filer


LibreOffice kan eksportere dokumenter i PDF-format med alverdens indstillinger. Det er ikke nogen nyhed. Men LibreOffice kan faktisk også bruges til at redigere PDF-filer, f.eks. dele en PDF-fil i flere enkeltfiler eller samle flere PDF-filer til en.

Med disse muligheder kan LibreOffice erstatte diverse programmer, f.eks. programmet "PDF Split and Merge", som netop løser opgaven med at opdele, samle og redigere i eksisterende PDF-filer.

Løsningen lå tidligere i udvidelsen "PDF Import", men er nu en standardfunktion i LibreOffice.

Denne funktion gør det muligt at åbne PDF-filer med tegneprogrammet Draw og redigere indholdet som var det en tegning. Teksten optræder som en tekstboks per linje, så det er ikke den bedste måde at redigere tekst på. Men det er ikke noget problem f.eks. at rette lidt i en tekst eller fjerne eller ændre et billede.

Vær opmærksom på, at PDF-filer med mange sider kan tage lang tid at indlæse og konvertere. Et eksempel var et dokument med 400 sider, som tog omkring 3 minutter. Resultatet var til gengæld fuld kontrol over alle 400 sider.

Opdele en PDF i flere filer

Når du indlæser et PDF-dokument med flere sider, kan du i venstre side af skærmen se Sidepanelet. Hvis ikke du kan se Sidepanelet, kan du vælge Vis – Sidepanel. I sidepanelet kan du se PDF-filens enkelte sider:
Sidepanelet i Draw

I sidepanelet kan du markere en side (et dias), højreklikke og vælge Slet. Du kan også flytte rundt på rækkefølgen af siderne.

Når du er færdig skal du huske at eksportere tegningen som PDF under et nyt navn.

Sammensætte flere PDF-filer

Hvis du åbner to PDF-filer i hvert sit vindue i Draw (du skal bare åbne PDF-filerne en ad gangen), kan du klippe-klistre sider fra den ene til den anden. Brug Sidepanelet til det.

Når du indsætter en side fra en anden fil, bliver du spurgt om du vil opdatere objekterne i den nye side.

Det bedste resultat får du hvis du svarer nej. Ellers vil den indsatte side blive tilpasset Draws aktuelle sideopsætning m.v.