onsdag den 5. juni 2013

Store dokumenter: Billeder


Har du et dokument på 100 sider med mange indsatte billeder, så vil du med sikkerhed opleve at din computer bliver udfordret. Din computer skal nemlig ikke kun have dokumentet i hukommelsen, men også samtlige indsatte billeder.

Jeg vil foreslå to ting:

  • For det første skal du undervejs (ikke først når du er færdig) beskære og komprimere billederne. Opret en mappe, hvor du gemmer alle de indsatte (komprimerede og beskårne) billeder.
  • For det andet skal du, mens du arbejder med dokumentet, indsætte billederne som kæde. Det betyder nemlig, at billederne ikke bliver gemt inde i dokumenter, men kun indlæst og vist, når du åbner dokumentet. Din computer skal stadigvæk gemme alle billederne i hukommelsen, men du vil opleve, at denne metode belaster computeren mindre. Til gengæld tager det lidt længere tid at indlæse (åbne) dokumentet, hvorimod det går meget hurtigere, når du skal gemme dokumentet.

Du indsætter et billede som kæde, ved at sætte flueben i feltet ”som kæde” i dialogen ”Indsæt” - ”Billede” - ”Fra fil...”

Når du til sidst er færdig med dokumentet, kan du indsætte alle billederne (i stedet for at kæde dem). Det gør du fra ”Rediger” - ”Kæder...”. I dialogen skal du for samtlige billeder vælge ”Bryd kæde”.


I øvrigt vil jeg anbefale, at du altid giver dine billeder en såkaldt billedtekst. Det gør det lettere at henvise til billedet. Og det giver dig i øvrigt mulighed for at vise en komplet liste over alle dokumentets billeder.

Du tildeler en billedtekst ved at højreklikke på billedet i dokumentet, og vælge ”Billedtekst...”.