mandag den 4. marts 2019

Manuel installation på Linux

Hvis du bruger Linux kan du normalt 'nøjes' med at abonnere på din distributions pakkesystem, f.eks.ppa:libreoffice/ppa hvis du bruger Ubuntu. Det er den anbefalede metode.

Hvis du derimod gerne vi have forskellige versioner installeret, f.eks. hvis du gerne vil hjælpe med at teste programmet, kan det være nødvendigt at installere programmet manuelt.

Jeg har igennem mange år haft to stabile versioner og mindst en og måske to testversioner installeret. Det forudsætter manuel installation. Til det formål har jeg lavet et script som henter programmet direkte fra testserveren. Du er velkommen til at benytte dette script hvis det kan hjælpe.

I programmet er der to "variable", nemlig ProductName (LibreOffice eller LibreOfficeDev) og "Version". De to retter du til og eksekverer. Programmet downloader de komprimerede pakkefiler, installerer og rydder op efter sig.

Du skal køre bash scriptet fra terminalen.
Bash scriptet:


#bin/bash

#Variables ...
ProductName="LibreOffice"
Version="6.2.1.2"
#Variables done

InstallPack=$ProductName"_"$Version"_Linux_x86-64_deb"
LanguagePack=$ProductName"_"$Version"_Linux_x86-64_deb_langpack_da"
HelpPack=$ProductName"_"$Version"_Linux_x86-64_deb_helppack_da"
BaseUrl="http://dev-builds.libreoffice.org/pre-releases/deb/x86_64/"

sudo echo "Log in is okay."

echo "*********************"
echo "Downloading files..."
wget $BaseUrl$InstallPack".tar.gz"
wget $BaseUrl$LanguagePack".tar.gz"
wget $BaseUrl$HelpPack".tar.gz"

echo "Done downloading"

echo "*********************"
echo "Version is $Version"
echo "Unpacking archives..."
for filename in *.tar.gz
do
  tar zxf $filename
done
echo "Done unpacking"

echo "Cleaning up tar-files..."
rm -f $InstallPack".tar.gz"
rm -f $LanguagePack".tar.gz"
rm -f $HelpPack".tar.gz"
echo "Done cleaning up."

echo "Installing application $InstallPack"
sudo dpkg -i $InstallPack/DEBS/*.deb
echo "*********************"
echo "Installing language $LanguagePack"
sudo dpkg -i $LanguagePack/DEBS/*.deb
echo "*********************"
echo "Installing help $HelpPack"
sudo dpkg -i $HelpPack/DEBS/*.deb
echo "*********************"
echo "Done installing"
echo "*********************"

echo "Cleaning up install files..."
rm -rf $InstallPack
rm -rf $LanguagePack
rm -rf $HelpPack
echo "Done cleaning up."
echo "*********************"