torsdag den 7. februar 2019

The Document Foundation annoncerer LibreOffice 6.2


The Document Foundation annoncerer LibreOffice 6.2 med NotebookBar I kontorpakken som tilbyder den mest fleksible brugergrænseflade.
LibreOffice 6.1.5 frigives samtidig til professionelle installationer og andre brugere som prioriterer robusthed


Berlin, 7. februar 2019 – The Document Foundation annoncerer LibreOffice 6.2 med NotebookBar, hvilket er en vigtig større udgivelse af den frie kontorpakke, som dermed åbner for en radikal nyhed i brugergrænsefladen – baseret på konceptet MUFFIN – og tilbyder valgmuligheder for brugeroplevelse som dækker alle brugeres behov, blandt andet ved at udnytte alle skærmstørrelser bedst muligt.

Den nye NotebookBar findes i flere varianter, som faner, grupper og kontekstuelt. Hver variant har sn egen tilgang til menuernes opbygning, og komplementerer den traditionelle menulinje, værktøjslinje og sidepanel. Den faneopdelte variant har som mål at give overblik over de hyppigst anvendte funktioner og give adgang til mindre anvendte funktioner med maksimalt to klik.

Design teamet har også bidraget med betydelige ændringer og forbedringer til layoutet ved at opdatere ikon-temaerne, specielt temaerne Elementary og Karasa Jaga.

LibreOffice 6.2 nye og forbedrede funktioner:
  • Hjælpesystemet er meget hurtigere filtrering og indeksering og fremhævning af teksten når du søger, og viser resultater fra det valgte programmodul.
  • Der er blevet ryddet op i Højreklikmenuerne, således at de nu er mere ensartede mellem de forskellige moduler.
  • Ved brug af ændringshåndtering i dokumenter er hastigheden blevet forbedret, specielt i større dokumenter.
  • I Writer kan du nu kopiere regnearksdata direkte ind som en tabel, i stedet for som et indlejret objekt.
  • I regneark kan du nu lave analyser med flerdimensionelle regressioner. Desuden er der kommet en række nye statistik-funktioner i analysens resultat og der er tilføjet en ny funktion REGEX, som bruges til at søge og erstatte tekst med regulære udtryk.
  • I Impress og Draw er redigering animationer udvidet med mulighed for at ændre bevægelsens retning og rute ved at trække i kontrolpunkterne. Herudover er der tilføjet en række tekstrelaterede tegnetypografier.
  • LibreOffice Online, den browserbaserede version af kontorpakken, har også fået en række forbedringer, blandt andet ved at mobile enheder understøttes bedre med responsivt design og understøtter nu on-screen tastatur.
Samarbejdet med kontorpakker som anvender andre filformater er også forbedret, som det er tilfældet ved hver eneste nye version af LibreOffice, hvilket også gælder ældre kontordokumenter i forældede dokumentformater, som Microsoft ikke længere understøtter. I denne version er der fokus på diagrammer og animationer, samt på sikkerhedsfunktioner med kryptering og HMAC-verificering.

LibreOffice 6.2s nye funktioner er udviklet af et stort internationalt fællesskab af programmører og andre bidragsydere: 74% af bidragene kommer fra udviklere ansat af firmaer som er repræsenteret i foreningens rådgivende udvalg (Advisory Board), så som Collabora, Red Hat og CIB samt andre større interessenter, f.eks. Münchens byråd. 26% er fra individuelle og frivillige bidragsydere.

Hertil kommer at det internationale fællesskab tager sig af andre fundamentale aktiviteter, så som kvalitetssikring, lokalisering og oversættelse, design af brugergrænsefladen, redigering af hjælpesystemet og dokumentation samt markedsføring af open source software og åbne dokumentstandarder på lokalt niveau.

Der er en video tilgængelig på Youtube, som opsummerer de vigtigste nye funktioner i LibreOffice 6.2: https://www.youtube.com/watch?v=6HUnR5IoAQk
 
LibreOffice 6.1.5 for professionelle installationer

The Document Foundation har også frigivet LibreOffice 6.1.5, hvilket er en mere robust og stabil version, som har måneders større og mindre rettelser bag sig, hvilket passer bedre for professionelle brugere, som er afhængig af netop stabilitet og robusthed, frem for nye funktioner, som kan være nok så interessante for private brugere.

Virksomheder som ønsker at anvende LibreOffice på professionel basis, bør søge yderligere services, f.eks. support, hjælp til migrering og undervisning, fra certificerede leverandører (https://www.libreoffice.org/get-help/professional-support/) og en langtidsunderstøttet (LTS) version af LibreOffice fra en af de leverandører som er repræsenteret i foreningens Advisory Board (https://www.documentfoundation.org/governance/advisory-board/).

At indgå samarbejdsaftaler med virksomheder eller personer fra det økosystem af bidragsydere er den bedste supportmulighed for virksomheder som implementerer LibreOffice i stor skala. Dels fordi virksomheden får adgang til ressourcer som allerede har erfaring med kontorpakken, og dels fordi aktiviteterne leveres tilbage til fællesskabet og forbedrer løsningen, og dermed kommer andre til nytte i økosystemet.

Download LibreOffice 6.2 og LibreOffice 6.1.5

LibreOffice 6.2 og LibreOffice 6.1.5 kan allrede nu downloades fra denne hjememside: https://da.libreoffice.org/hent-libreoffice/. LibreOffice Online er tilgængelig som Docker-images her: https://hub.docker.com/r/libreoffice/online/.

LibreOffice Online er grundlæggende en server-service, og skal installeres sammen med en form for cloud-løsning til lagring samt et SSL-certifikat.  Det kan betragtes som en muliggørende teknologi for de cloud-tjenester, som tilbydes af internetudbydere eller den private cloud for virksomheder og større organisationer.

Brugere og andre deltagere i fællesskabet kan støtte The Document Foundation økonomisk her: https://www.libreoffice.org/donate.

LibreOffice 6.2 består blandt andet af dokumentkonvertering fra Document Liberation Project: https://www.documentliberation.org
 
Pressekit

Et pressekit med baggrundsdokumenter og billeder i høj opløsning kan hente her: https://tdf.io/lo62presskit