søndag den 13. januar 2019

Oversigt over de vigtigste nye funktioner i LibreOffice 6.2

NotebookBar


NotebookBar er en ny men valgfri brugergrænseflade. Den samler værktøjslinjerne og grupperer dem i faner eller grupper, hvilket kan hjælpe dig med at arbejde mere effektivt. Den er som udgangspunkt ikke aktiveret, men prøv selv at aktivere NotebookBar ved at vælge Vis - Brugergrænseflade og vælg f.eks. Faner. Her kan du skifte mellem fanerne for at finde de forskellige muligheder du har. For at vide hvad de enkelte funktioner gør, kan du føre musen hen over ikonet. Hurtige genveje findes øverst til venstre, hvor du kan gemme, fortryde og udskrive. En anden type NotebookBar, kaldet Grupperede faneblade, er også tilgængelig.


Generelt


Der er mange forbedringer til understøttelsen af OOXML og EMF, specielt for diagrammer og animationer, hvilket forbedrer interoperabiliteten med Microsoft Office.

Hertil er der tilføjet OOXML agil kryptering, sammen med HMAC-verificering, hvilket øger dokumentsikkerheden.

Signaturlinje kan nu anvendes sammen med en skannet kopi af din fysiske underskrift.

Hjælpesystemet er meget hurtigere filtrering og indeksering og fremhævning af teksten når du søger.

Der er blevet ryddet op i Højreklikmenuerne, således at de nu er mere ensartede mellem de forskellige moduler.

Dialogen Personalisering er blevet gjort meget hurtigere og mere stabil. Du kan vælge mellem flere indbyggede temaer, eller lave dine egne.

Writer


I Writer kan du nu kopiere regnearksdata direkte ind som en tabel, i stedet for som et indlejret objekt.

Når du eksporterer et dokument, kan UTF-8 og UTF-16-indkodet tekst gemmes uden byte-order mark.

LibreLogo er blevet forbedret.

Når du anvender ændringshåndtering i et dokument, er hastigheden blevet forbedret, specielt i større dokumenter.

Calc


I regneark kan du nu lave analyser med flerdimensionelle regressioner. Desuden er der kommet en række nye statistik-funktioner i analysens resultat.

Du kan nu anvende tilpasset validering i regneark og benytte regulære udtryk i formler.

Signaturlinje er nu også tilgængelig i regneark.

Impress og Draw


Når du redigerer animationer, kan du nu ændre bevægelsens retning og rute ved at trække i kontrolpunkterne.

Der er tilføjet en række tekstrelaterede tegnetypografier.

I Draw er der tilføjet en undermenu til menuen Format, til håndtering af tabeller.

Base


Understøttelsen af Base-filer med indlejret Firebird RDBMS er ikke længere eksperimenterende. Migrationsassistent for Firebird opretter nu en backup-kopi af den eksisterende content.xml inde i den HSQL-baserede ODB-fil inden den egentlige migrering finder sted

Basic-biblioteket Access2Basic er nu indbygget i LibreOffice.

LibreOffice Online


LibreOffice Online har fået en række forbedringer, blandt andet at mobile enheder nu understøttes bedre med responsivt design.

Sikkerheden er forbedret med authentificering og signering af dokumenter.