tirsdag den 8. maj 2018

Nyhedsbrevet i lettere design

Jeg har givet pdf-versionen af nyhedsbrevet en lettere brush-up, og jeg vil benytte lejligheden til at give et par tips til at også du kan lave nogle både flotte men også robuste skabeloner.

Forsiden

Baggrundsbilledet på forsiden er fra openclipart.org: https://openclipart.org/detail/172571/bird-branches. Fordelen ved at bruge billeder fra openclipart.org er at de er licenseret på en måde, hvor kunstneren er beskyttet mod tyveri og plagiat, men på en måde hvor billederne kan anvendes af alle som ønsker det. Vær opmærksom på, at de fleste billeder som findes på internettet reelt er omfattet af copyright.

Nyhedsbrevet er i øvrigt licenseret under en Creative Commons licens, hvilket betyder at alle og enhver må bruge artiklerne, herunder publicere dem (kommercielt eller ikke-kommercielt), men kun hvis man huske at fortælle, hvor artiklen kommer fra.

Jeg har beskåret billedet en lille smule, for at få fuglen til at sidde det rigtige sted. Billedet er indsat i baggrunden ved at anvende en special sideskabelon til forsiden. I sidetypografien vælger jeg fanen Område og anvender Bitmap:


Med hensyn til hvordan billedet skal beskæres, skaleres og placeres, kommer lidt an på situationen. Ofte handler det om at prøve sig frem og ikke give op.

På forsiden har jeg placere i alt seks rammer, som giver mig funktioner lidt hen ad at DTP-program. Formålet med at putte indholdet i rammer er at kunne kontrollere forskellige parametre, f.eks. at låse placering og størrelse samt evt. også indholdet. På forsiden er det kun rammen, hvor måned og år vises, der er redigerbar. Hvis du laver skabeloner som andre skal bruge, er det en rigtig god ide at låse elementerne, for ved at låse så mange parametre som muligt, undgår du "forkert" brug, og skabelonen fremstår mere professionel og robust.

De enkelte elementer er farvelagt på forskellige måder. Indholdsfortegnelsen er f.eks. farvelagt ved at vælge en farve som baggrund for indholdsfortegnelsen. Rammen i venstre kolonne er farvelagt på rammen med en anelse gennemsigtighed. Læg mærke til hvordan den lodrette bjælke til venstre ligger nedenunder den vandrette ramme med "Nyhedsbrev". Det giver et indtryk af dybde og lag.

De to pile med tekst er tegneobjekter som er forankret "Til ramme", og da rammen er indholdsbeskyttet, ja så ved jeg at pilene ikke flytter sig ved en fejl.

Den eneste svaghed jeg har valgt at implementere her, er indholdsfortegnelsen som er placeret inde i en ramme med fast størrelse. Jeg risikerer her at der bliver mere indhold end der er plads til. Det må jeg holde øje med, og alternativet ville være endnu værre; nemlig at rammens størrelse tilpasser hvor meget indhold der er. Det vil betyde at det indhold der står længere med på siden, flytter sig.

Jeg har nederst på siden indsat et "tvunget sideskifte". Der er flere årsager til det, nemlig at skifte sidetypografi og dermed layout samt at nulstille sidetallet.

Følgende sider

Brødteksten er sat med en serif-skrifttype 12 pt. Overskrifterne er sat med sans-serif 18 pt. Forholdet mellem brødtekst og overskrift er altså 1:1,5, hvilket er en god tommelfingerregel. Jeg anvender af og til to niveauer, men det er sjældent.

I sidefoden står sidetallet inde i et LibreOffice-logo, hvilket er en lille smule risikabelt, fordi placeringen meget let kan skride. Det sikrer jeg mig imod ved at låse både indhold, placering og størrelse. Så burde der ikke ske noget, med mindre jeg en dag skriver mere end 99 sider. Den skifter fra højre til venstre placering, hvilket jeg har opnået ved at fjerne markeringen i sidefoden "Samme indhold på højre/venstre-sider".

Release-planen var før indsat som en sektion med link til et andet dokument, hvor planen var indsat som en tabel. I denne skabelon har jeg indsat et DDE-link til et regneark:


Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb
5.4

.6
6.0 .2 .3 .4 .5
.6
.76.1
.0 .1 .2 .3 .4
.5