mandag den 20. marts 2017

Pivottabeller

Det engelske ord PIVOT kan oversættes til omdrejningspunkt eller piruette. Formålet med at anvende pivottabeller er netop at analysere store eller små datamængder ved at benytte forskellige omdrejningspunkter. Vi kan med andre ord vende og dreje data på forskellige måder.

LibreOffice Calc har en lang række indbyggede funktioner, men det er en god idé at starte med et simpelt eksempel.

Mine data ser sådan ud:Jeg har i alt 43 rækker med data.

Først markerer jeg alle de data jeg ønsker at medtage, dvs. alle celler med indhold. Husk også at kolonneoverskriften skal markeres. Nu vælger jeg Data - Pivottabel - Opret.

Nu vises en dialog, hvor jeg kan vælge datakilde: Aktuel markering, Navngivet område eller Datakilde registreret i LibreOffice.

I dette første eksempel vælger jeg Aktuel markering og klikker på OK.Træk nu kolonnetitlerne fra området Tilgængelige felter til områderne Kolonnefelter, Rækkefelter og Datafelter.

Datafelter er de felter du gerne vil foretage konkrete beregninger på. Kolonnefelter og Rækkefelter er måden du vil organisere data på.

Træk Produkt til Kolonnefelter, Region til Rækkefelter og Total til Datafelter og tryk OK.
Resultatet er et nyt ark med en pivottabel.


Tabellen har nu opsummeret Total-kolonnens indhold i en tabel, organiseret efter henholdsvis Region (rækker) og Produkt (kolonner).

Bemærk at overskriftscellerne Region og Produkt er "knapper". Du har et indbygget autofilter, så hvis du klikker på pilen til højre, kan du filtrere og sortere.

Knapperne fungerer desuden som håndtage for at redigere tabellen, så du kan simpelthen trække felterne frem og tilbage og omorganisere resultatet direkte fra tabellen. Her har jeg byttet rundt på kolonner og rækker på den måde. Du kan også højreklikke og vælge rediger udseende.