mandag den 13. februar 2017

Kort og godt om hvor hunden ligger begravet

Open source software, og for den sags skyld også freeware er gratis i indkøb, men bestemt ikke gratis at anvende og vedligeholde.

Omkostningerne afhænger naturligvis af hvem du er. Er du studerende eller privatperson er forholdene måske simple, men er du en virksomhed, organisation eller offentlig myndighed er sagen en helt anden.

Startgebyr

 • Indkøb: Indkøbsprisen er nul kroner, så ikke noget der.
 • Hardware: Programmet skal jo afvikles på enten en server eller på PC'ere. Måske er der konsekvenser for omkostningerne ved at indføre open source software. Konsekvenserne kan være positive eller negative
 • Oplæring: Måske skal brugerne på kursus, eller der skal afsættes intern tid til oplæring. Det gælder uanset om det er open source eller proprietær software.
 • Implementering: Installation og konfiguration, Import af data fra tidligere systemer. Integration med andre systemer
 • Tilpasninger. Også her er der ikke forskel på open source og proprietær software.
 • Forretningsmæssige omstillinger: Måske skal forretningsgangen lægges om, eller måske skal medarbejdere og kunder bare vænne sig til noget nyt. 

Løbende omkostninger

 • Mere oplæring. Kundskaberne skal vedligeholdes.
 • Vedligeholdelse i form af opgraderinger, tilpasninger og udvikling.
 • Support: Support skal der til, uanset om det er internt eller eksternt.
 • Deltagelse i fællesskabet: Selvom det ikke er påkrævet, så giver det som regel god mening at deltage i fællesskabet bag et open source projekt. De fleste projekter er meritokratiske, så dem der deltager og bidrager, er også dem der har indflydelse.
Så langt så godt. Der er faktisk ikke de store forskelle mellem indkøb af proprietær software og ibrugtagning af open source software. Dog vil omkostningsfordelingen typisk ligge med hovedvægten på eksterne omkostninger for proprietær software, hvor open source software typisk koster intern tid.

Fordele

Fordelene ved at anvende open source software er mange.
 • Det er dig som bruger (f.eks. hvis du er IT-chef i virksomheden) som anlægger strategien, f.eks. for i hvilken udstrækning der skal tegnes ekstern service- og support. Vælger du at bidrage og deltage i projektet, kan du skalere op og ned efter økonomisk formåen. Det er vel at mærke dig som forbruger der bestemmer prisen, og ikke producenten. Du kan også selv anlægge strategi for opgraderingsfrekvens og serviceniveau.
 • Omkostningerne ligger som nævnt primært på interne løn-kroner, hvilket også betyder at kompetencerne bygges op inde i din egen virksomhed, og ikke hos en leverandør. Hvis du vælger at benytte en ekstern leverandør til f.eks. service- og support, er du ikke bundet af en enkelt udbyder. Du kan shoppe mellem flere, hvilket øger konkurrencen.
 • Du har selv ejerskab af både software og data. Da kildekoden er tilgængelig, vil du altid kunne få data ud igen. Og hvis du er smart, har du valgt et stykke software, som anvender åbne standarder, således at exit-omkostningerne reduceres til noget nær ingen ting.
 • Det er lettere at kontrollere IT-sikkerhed og dermed forhold omkring privatliv (databeskyttelse osv.), idet kildekoden er frit tilgængelig. Har du ikke selv kompetencer til at review'e koden, kan du lade en uafhængig ekstern part gøre det for dig.

Konklusion

Gratis software er ikke gratis. Det er lidt som at få foræret en hund. Hunden er gratis, men det er ikke gratis at holde hund. Heller ikke selv om indkøbsprisen var 'gratis'. Er du hundejere, ved du hvad jeg mener. Men mon ikke de fleste hundeejere også har tænkt på hvad det egentlig koster at have hund? Jo, men den business case indeholder også en lang række bogstaveligt talt 'bløde' fordele.

På samme måde bør ejerskab, uafhængighed og markedskonkurrence også indgå i en virksomheds eller myndigheds business case.

Under alle omstændigheder skal det overvejes hvilket økonomisk økosystem du og din virksomhed ønsker at deltage i. Et system, som er baseret på at investorer skal have afkast af deres ejendom, eller et hvor ejendommen tilhører fællesskabet, og hvor de udgifter du har, kan kanaliseres præcis i den retning der passer ind i dine og din virksomheds interesser?