onsdag den 4. januar 2017

Sjældent brugt: Beregningsfelter i Writer

I Tekstbehandlingsprogrammet Writer er det muligt og meget let at oprette felter, som beregner matematiske værdier. Og det er ikke kun i tabeller det kan lade sig gøre.

Jeg har tidligere skrevet om at lave beregninger i tabeller i Writer: http://libreofficedk.blogspot.dk/2015/04/regneark-eller-tabeller-i-writer.html

Men det kan også lade sig gøre uden for tabeller...

Din markør kan stå et hvilket som helst sted i et tekstdokument. Tryk på F2, hvorefter Formellinjen viser sig. I formelfeltet kan du nu skrive dit regnestykke, f.eks. "2+7/12" og Enter.


Nu er der indsat et felt, hvor resultatet af beregningen vises. Feltet er et beregningsfelt, og det reagerer og opfører sig som alle andre felttyper i tekstbehandling. F.eks. kan du formatere feltet eller hele afsnittet. Ctrl+F9 skifter mellem at vise feltnavnet og feltresultatet.Hvis du dobbeltklikker på feltet, åbnes felt-dialogen, hvor du nederst kan redigere formlen, og i højre side kan du formatere visning af resultatet.


 

I formellinjen (når du har trykket på F2) kan du klikke funktionsikonet (fx), hvorfra du kan vælge imellem en masse avancerede beregningsfunktioner.

Variable

I beregningerne kan du også anvende en række indbyggede variable. Disse er:

CHAR: Antal tegn i dokumentet
WORD: Antal ord i dokumentet
PARA: Antal afsnit i dokumentet
GRAPH: Antal grafikobjekter i dokumentet
TABLES: Antal tabeller i dokumentet
OLE`Antal OLE-objekter i dokumentet
PAGE: Totalt antal sider i dokumentet

Formlen "PAGE -1" resulterer i tallet der er en mindre end dokumentets antal sider.