lørdag den 14. januar 2017

Nyt i 5.3: Flet ikke-tomme celler

Hvis du i et regneark forsøger at flette to celler, har du nu mulighed for at vælge, hvordan de to celler skal reagere.

I tidligere versioner var det muligt at flytte indholdet som tekst til første celle. Ellers blev indholdet skjult uden at blive slettet.Fra version 5.3 bliver det muligt at vælge mellem
  • Flyt indholdet af cellerne til første celle
  • Bevare indholdet i skjult celle
  • Fjerne indholdet

Vær opmærksom på, at vælger du at flytte indholdet til den første celle, vil talværdier blive konverteret til tekst.
Forskellen på de to sidste valg er, at hvis du vælger at bevare indholdet skjult, kan du senere gendanne informationerne i cellen og du kan fortsat referere til cellen.