lørdag den 5. november 2016

UNO-objekter


Lad os kigge lidt mere på dokumentets UNO-objekter. Denne gang har vi at gøre med et tekstdokument (Writer).

Et dokument består af et hierarki af XML-strukturer, som vi kan aflæse med UNO. Det øverste niveau er altid ”dokumentet”, som vi kan få fat i med kommandoen ”thisComponent”. Af praktiske årsager tildeler vi en variabel

oDoc = thisComponent

Jeg bruger oDoc, men du bestemmer selv variablens navn. Jeg skriver oDoc, så jeg kan huske hvilken type det er, nemlig et objekt.

Vi kan aflæse en masse informationer om dokumentet, f.eks. disse

oDoc.RecordChanges=False

Vi kan også undersøge om der er billeder i dokumentet

oDoc.DrawPage.count=2

Der er altså to billeder. Lad os gå lidt videre:

Sub main
  Images= oDoc.DrawPage
  Image1= Images.getByIndex(0)
  Size=Image1.Size
  Height=Size.Height
  Width=Size.Width
  Print str(Height) + "x" + str(Width)
End sub

Resultatet af Print er dette: