tirsdag den 22. november 2016

Sjældendt brugt: Litteraturliste

En litteraturliste er en liste over værker, du henviser til i et dokument.

Gem bibliografisk information

LibreOffice gemmer bibliografisk information i en litteraturdatabase eller i et selvstændigt dokument.

For at gemme information i litteraturlistedatabasen:
  1. Vælg Funktioner - Litteraturdatabase.
  2. Vælg Indsæt - Datapost.
  3. Indtast et navn for litteraturlisteelementet i feltet Kort betegnelse, og tilføj så yderligere information om publikationen i de øvrige felter.
  4. Luk vinduet Litteraturlistedatabase.

Gem litteraturliste information i et selvstændigt dokument

  1. Klik i dokumentet, hvor du vil tilføje litteraturlisteelementet.
  2. Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Litteraturlisteelement.
  3. Vælg Fra dokumentindhold og klik Nyt.
  4. Indtast et navn for litteraturlisteelementet i feltet Kort betegnelse.
  5. Vælg kildetekstens type i rullelisten Type, og tilføj så yderligere information om kilden i de øvrige bokse.
  6. Klik på OK.
  7. I dialogen Indsæt litteraturlisteelement klik på Indsæt og derefter på Luk.
Når du gemmer et dokument, der indeholder litteraturlisteelementer, vil de tilsvarende dataposter automatisk blive gemt i et skjult felt i dokumentet.

Indsæt litteraturlisteelementer fra litteraturdatabasen

  1. Klik i dokumentet, hvor du vil tilføje litteraturlisteelementet.
  2. Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Litteraturlisteelement.
  3. Vælg Fra litteraturdatabase.
  4. Vælg navnet på litteraturlisteelementet, som du vil indsætte, i feltet Kort betegnelse.
  5. Klik Indsæt og klik så på Luk.