torsdag den 2. juni 2016

EU-Kommissionen har en IT-politik baseret på open source

EU-Kommissionen har en eksisterende IT-politik, kaldet ' Open Source Software Strategy 2014-2017', hvoraf fremgår 10 konkrete punkter, hvor kommissionen forpligter sig til at bidrage til og øge opmærksomheden om open source.

Samtlige punkter adresseres i en konkret handlingsplan fra kommissionen.

Kilde: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/oss_tech/strategy/strategy_en.htm