onsdag den 21. oktober 2015

(Mere om) Autotekster

Jeg har tidligere skrevet om Autotekster (frasebibliotek) i kombination med skabeloner her: http://libreofficedk.blogspot.dk/2015/10/standardskrivelser-autotekst-og.html

En af fordelene ved at benytte typografier i LibreOffice er, at indhold og design holdes adskilt. Og det er netop en af de ting vi kan opnå, ved at benytte skabeloner i kombination med autotekster. Det forudsætter at både skabeloner og autotekster holder sig stringent til at benytte de samme typografi(-navne).

Har du en brevskabelon med et layout og en brochure-skabelon med et andet layout, kan du med autotekster (med et basis-layout), vil du opnå, at den samme tekst kan indgå med forskelligt layout i forskellige sammenhænge. Når du bruger autoteksterne i breve, vil de få brevskabelonens typografier, afstande og farver. Samme autotekst vil i brochure-skabelonen få et helt andet udseende.

Det forudsætter at du benytter de samme typografinavne, blot med forskellige egenskaber.

I autoteksten har overskriften "Overskrift 1" og indholdet har "Brødtekst" som typografi. Uanset hvordan disse typografier ser ud i autoteksten, vil de, når autoteksten indsættes i en skabelon, følge skabelonens typografier. Forudsat altså at de selvsamme typografier findes i skabelonen.

Samme indhold vil altså fremstå med forskelligt layout, alt efter hvilken skabelon de indsættes i.

En anden mulighed er at benytte autotekst uden formatering. Opretter du autoteksten uden formatering, vil indholdet altid respektere typografien den indsættes i. Til gengæld kan du ikke veksle mellem f.eks. brødtekst og overskrifter, og du kan ikke benytte objekter (billeder o.s.v.) eller benytte tabeller. (tak til Claus Kofoed Nielsen for oplysning om autotekst uden formatering).