onsdag den 5. november 2014

LibreOffice certificeringsprogram

LibreOffice har fået sit eget certificeringsprogram. Faktisk har der i et par år været et certificeringsprogram for udviklere, men først nu er programmet udvidet til også at omfatte projektledere og instruktører. Senere vil programmet blive yderligere suppleret med certificering af supportere.

Programmet er ret omfattende, og vil ikke være forbeholdt medlemmer af TDF (The Document Foundation), men medlemmer vil have førsteprioritet. Desuden vil certificering være omkostningsfri for medlemmer, hvorimod ikke-medlemmer vil blive afkrævet en afgift for certificering. Det skal også nævnes, at medlemmer af TDF får lettere ved at opnå certificering end ikke-medlemmer.

Årsagen er, at medlemskab af foreningen i sig selv er delvis kvalificerende.
Eksaminationen vil tage udgangspunkt i personens praktiske erfaring med henholdsvis projektledelse og undervisning på baggrund af de fastlagte metoder, som kaldes "Migration Protocol" og "Training Protocol". 

De første eksaminationer vil finde sted ved FOSDEM i Belgien til foråret, og vil blive fulgt op af endnu en eksamination ved LibreOffice konferencen i Aarhus i september 2015.

LibreOffice certificeringen adskiller fra andre IT-certificeringer ved ikke kun at omfatte konkrete kvalifikationer inden for det aktuelle emne, men også forudsætter forståelse for fri software, fællesskabets økosystem og historien bag TDF og LibreOffice. Årsagen skal findes i, at certificerede personer forventes fremover at udgøre grundstammen i korpset af ambassadører.

Læs mere om certificeringen her: https://www.documentfoundation.org/certification/