torsdag den 16. oktober 2014

München har IKKE planer om at gå tilbage til Windows

Partiet De Grønne har stillet borgmester Dieter Reiter en række spørgsmål, som skal afdække om München er på vej tilbage til Windows.

Af svarene fremgår det tydeligt, at der ikke er sådanne planer. Her vil jeg kort beskrive et par af konklusionerne fra svarene:
  • Den undersøgelse som har været omtalt, er planlagt som en intern undersøgelse af kommunens generelle status på IT-området, og ikke som det har været beskrevet i flere medier, en vurdering af om Linux skal udskiftes med Windows.
  • Den utilfredshed blandt personalet, der også har været nævnt, viser sig ikke at kunne henføres til Linux versus Windows, men i højere grad om kommunens interne IT-organisation som helhed.
  • På spørgsmål om borgmesteren mener at Windows er mere sikkert end Linux, svarer borgmesteren, at spørgsmålet ikke kan besvares entydigt, men at der ikke er noget der tyder på at Windows er mere sikkert end Linux.
  • På spørgsmålet om økonomiske gevinster bekræfter borgmesteren de tal, som tidligere er fremlagt af IT-afdelingen. Ud over det nævner borgmesteren med at der er yderligere positive effekter, som dog ikke kan kvantificeres.
  • Overgang til Microsoft Windows vil blive særdeles omkostningskrævende, blandt andet som følge af øgede hardwarekrav hvis scenariet er Windows frem for Linux.
  • En stor del af de omkostninger der har været ved overgangen til Linux vil være tabt, hvis scenariet er at gå tilbage til Windows. Dog har Limux-projektet medført en større oprydning i it-landskabet i München, hvilket vil have positive effekter, også hvis valget falder på at Windows er det bedste valg.
  • Borgmesteren nævner også, at en eventuel tilbagevenden til Windows, ikke kan gennemføres hurtigt. Et projekt af den størrelse kræver planlægning og lang tid.
  • Borgmesteren bekræfter også, at den igangværende undersøgelse ikke har haft indflydelse på igangværende projekter, hvilket blandt andet omfatter modernisering af post- og kalenderprogrammer og tværgående fil- og printsystemer.

Læs både spørgsmål og svar her (tysk): http://www.ris-muenchen.de/RII2/RII/DOK/ANTRAG/3456728.pdf
Læs artikel på TechRepublic her: http://www.techrepublic.com/blog/european-technology/is-open-source-really-harder-work-munichs-experience-shows-its-more-complicated-than-that