fredag den 3. oktober 2014

IT i skolerne

IT-situationen i folkeskolen er anderledes en i traditionel firmastrategier, idet skolerne ikke kan leve med at være bundet af IT-afdelingens regide regler om hvilke programmer der skal og må være installeret. Lærere og elever vil have lov til at være inovative og kreative og afprøve nye muligheder.

Babylonsk forvirring om skole-it http://www.version2.dk/blog/babylonsk-forvirring-om-skole-it-54994

Folkeskolerne er udfordret på økonomien, samtidig med at der forventes mere IT. I den seneste tid har der været en række emner til diskussion i medierne, som alt i alt handler om balancen mellem forældrenes og kommunens økonomi.

Kampen står i den forbindelse mellem to overordnede strategier:
  1. Eleverne skal selv medbring it-udstyr (Bring your own device (BYOD))
  2. Udlevere IT-udstyr til eleverne, typisk i form af en Ipad
Begge strategier har slagsider, hvilket netop har været emnerne i medierne:

Den økonomiske slagside for svagt stillede familier Hvis skolen vælger at eleverne selv skal medbringe udstyret, udsætter det svagt stillede familier for et enormt pres. Det er faktisk en økonomisk udfordring for lavtlønnede eller forældrer på dagpenge at skulle udstyre to til tre børn med computere.

Lav en billig skole-PC med open source http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Tech/2014/10/01/122347.htm
Forening: BYOD i folkeskolen er et problem http://www.version2.dk/artikel/forening-byod-i-folkeskolen-er-et-problem-68851

Microsoft udleverer gratis software
Med hensyn til software har det endnu en gang været fremme, at Microsoft forærer elever og lærere gratis software. Set i den økonomiske sammenhæng må vi byde initiativet velkommen, men er det nu også en god ide, at lade Microsoft installere software på alle computere, og på hvilke vilkår sker det? Skaber vi på denne måde en forlængelse af den "vendor lock-in" vi har siddet med i mange år?

Microsoft sætter sig tungt på skolerne: Giver gratis Office til studerende http://www.computerworld.dk/art/232021

Google leverer en komplet skoleplatform
Et alternativ til software fra Microsoft er muligheden for at benytte Google Docs m.v. og Google er endnu kommet med en ny mulighed, nemlig Google Education, som er en komplet pakke af løsninger til skolesektoren. Men måske med denne løsning, skaber vi så ikke bare et nyt monopol?

Google giver lærere og elever ubegrænset plads i skyen http://www.version2.dk/artikel/google-giver-laerere-og-elever-ubegraenset-plads-i-skyen-68869
Holbæk-skoler erstatter Office med Google http://www.version2.dk/artikel/holbaek-skoler-erstatter-office-med-google-68687

Jeg tror ikke der er en entydig løsning, som kan og skal bruges af alle skoler. Men jeg synes at der skal lægges en overordnet politik på området, så kommunerne har nogle retningslinjer eller rammer, som de kan agere ud fra.

Efter min mening ligger problemet et helt andet sted, nemlig hos skoleledelsen og lærerne. Hvor er de grundlæggende pædagogiske principper for IT-undervisning? Jeg kender ingen skoler som har en strategi for IT-undervisning. Til gengæld har jeg kendskab til lærere, som, når de bliver spurgt om hvilken computer de anbefaler, siger "Det har jeg ingen mening om, men en Mac går man jo aldrig galt i byen med". Dermed er lærererne medvirkende til at lægge et pres på specielt de elever, som kommer fra svage familier. Familier som for det første ikke er i stand til at sige fra, men som heller ikke har reel mulighed for at efterkomme deres børns ønsker.

Undervisningen skal ændres, så der ikke undervises i brugen af et konkret produkt, men i højere grad i brugen af teknologi i det hele taget. Ungerne skal lære regneark, ikke Excel. Og det kan lade sig gøre, men det forudsætter at skoleledelsen vil det, og at lærerne gider det. Mange steder har skoleledelsen ingen mening om emnet, og lærererne har mange andre ting at koncentrere sig om, så det ender ofte med den letteste løsning, nemlig det de selv bruger der hjemme: Word og Excel.

Undervisningsmaterialet som benyttes er billigt og ofte (uden at nogen er opmærksomme på det) inddirekte betalt af Microsoft gennem partnere. Folkeskolens undervisningsmateriale skal ikke repræsentere en enkelt leverandør af hverken software eller hardware. Materialet skal være lavet inden for de pædagogiske linjer, som den danske folkeskole står for. Derfor skal materialet udvikles af danske lærere og forfattere, måske i regi af lærerforeningen og KL.

Uanset om eleverne selv medbringer sit eget udstyr eller udstyret udleveres af skolen, skal undervisningen sikre, at eleverne lærer at gebærde sig i et samfund, hvor de vil komme ud for forskellige krav, f.eks. at det ikke nødvendigvis er det samme program der er installeret på alle computere.

Og tro mig, der er ingen der er bedre til at skifte device end børn og teenagere. Problemet ligger hos de voksne, her både forældre og lærere. De uge mennesker er som udgangspunkt lige glade med produktmærket. Det er noget de lærer af de voksne. Hvem er det vi voksne spørger til råds, når vi ikke kan finde ud af telefonen? Ungerne naturligvis. De er langt bedre i stand til at sætte sig ind i nye teknologier.

Samtidigt skal undervisningen i de større klasser understøtte, at eleverne lærer at tage stilling selv. F.eks. skal de tage stilling til spørgsmålet om fri og open source software versus kommerciel og proprietær software. De skal lære at tage stilling til piratkopiering, og de skal lære om ophavsret- (og vrang). Hvorfor skrive copyright, når copyleft er bedre? Alle skoleelver kender til copyright, men hvorfor ikke creative commons?

Lad os få holdningerne ind i IT-undervisningen. Det vil gavne både på kort og langt sigt.