onsdag den 15. januar 2014

Bedre sent end aldrig

Den 21. Juli 2003 blev der indrapporteret en fejl i OpenOffice 1.0.3. Et enkelt afsnit i Writer er begrænset til 64.000 tegn. Det er normalt ikke noget problem (64.000 tegn er ret meget), men trods alt en irriterende begrænsning.

Mange år (næsten et helt årti) skulle der gå, før denne 'bug' blev rettet. Løsningen har været særdeles omfattende at udvikle, idet der er tale om et problem, der ligger dybt nede i motoren. Men vi kan altså se frem til at version 4.3 ikke længere har denne begrænsning.

Den oprindelige fejlmelding: https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=17171
Rettelsens annoncering: http://caolanm.blogspot.fr/2014/01/long-writer-paragraphs.html