onsdag den 22. januar 2014

Bag scenen

Download RC2 her: https://da.libreoffice.org/hent-libreoffice/test/
Du kan se en oversigt over ændringerne fra 4.1 til 4.2 her: http://libreofficedk.blogspot.dk/2013/12/oversigt-over-nyhederne-i-libreoffice-42.html

Samtidig kan du se en lille film om de vigtigste visuelle ændringer i denne  version. Se filmen her: http://www.youtube.com/watch?v=oqo2MIA5eQk

På dette tidspunkt er det interessant at kigge lidt bag om scenen, for der er sket meget andet end nye features.
  • 1131 bugs blev rettet i 4.2.0 beta 1
  • 48 bugs blev rettet i 4.2.0 beta 2
  • 67 bugs blev rettet i 4.2.0 RC1
  • 53 bugs blev rettet i 4.2.0 RC2
Antallet af fejl, som er rettet i RC3 er endnu ikke gjort op.

230 af disse fejl er også rettet i 4.1-seriens bug fix releases.

I perioden fra frigivelsen af 4.1.0 til nu, har kvalitetsteamet
bekræftet 3114 bugs
lukket 3393 bugs
Tallene er inklusiv de rettede bugs.

Tallene kan ikke sammenlignes, idet den samme bug godt kan være lukket flere gang (dubletter) eller den kan være bekræftet for senere at blive lukket (uden at der bliver programmeret noget).

I samme periode er der indrapporteret 4092 bugs fra brugerne.

Så der sker meget andet end udvikling af nye smarte funktioner.