lørdag den 10. november 2018

Flerdimensional regression i Calc

Fremover indeholder regressionsanalyse i Calc mange flere statistiske funktioner, herunder konfidensinterval for alle estimerede parametre.

Hvis du er interesseret i at vide mere om regressionsanalyse, kan du finde en artikel om emnet her: https://da.wikipedia.org/wiki/Regressionsanalyse.

Regressionsanalysen finder du under Data > Statistik > Regression ...  • Fremover kan du indtaste et enkelt område, der indeholder flere X-variable observationer (langs kolonner eller rækker).
  • Du kan fremover lade regressionsværktøjet vide, at datarammerne for X og Y har tekstetiketter (eller variable navne).
  • I tidligere versioner har regressionsværktøjet kun beregnet hældningen og skæring, så der var ingen måde at vide, hvor usikre disse tal var. Fremover kan du angive tillidsniveauet som en procent, og værktøjet beregner de tilsvarende konfidensintervaller for hvert estimat (nemlig hældning og skæring).
  • Endeligt er der fremover en måde at undlade at beregne resterne for alle observationer. Dette er til gavn, hvis du kun er interesseret i hældning og skæringsestimater og disses statistikker.

Disse nye muligheder for statistisk analyse er implementeret af Dennis Francis. Du kan læse Dennis' egen artikel her: https://dennisfrancis.wordpress.com/2018/07/03/multivariate-regression-in-calc/