onsdag den 30. september 2015

Ungarsk projekt er tæt på at fejle

En række interoperabilitetsproblemer truer et implementeringsprojekt hos den Ungearske centraladministration. Mange af regeringens softwareløsninger kan nemlig ikke håndtere åbne dokumentstandarder, som f.eks. ODF (Open Document Format).

På LibreOffice konferencen i Aarhus fortalte Gabor Kelemen, som arbejder som IT-medarbejder i et af kontorene i regeringen, om problemerne.

"Brugerne forventer fuldstændig interoperabilitet med Microsoft Office".

Erstatningen af MS Office med LibreOffice på henved 18,000 maskiner blev ikke prioriteret, fortæller Kelemen. Man forventede at LibreOffice bare virkede uden videre, så der blev ikke indgået supportkontrakt eller gjort særlige forberedelser med f.eks. at omlægge skabeloner og omprogrammere makroer.

På konferencen i Aarhus konkluderede Kelemen at overgangen til LibreOffice foreløbigt må betragtes som en fiasko, idet projektet mangler politisk opbakning: “Overgangen forudsætter politisk enighed og opbakning og mange beslutningstagere skal overbevises før det kan lykkes.”

Beskrivelse af foredraget: https://conference.libreoffice.org/2015/the-program/talks/migration-user-experiance-and-marketing/#Free%20Software%20in%20the%20Hungarian%20Government%20Office
Præsentationen: https://conference.libreoffice.org/assets/Conference/Aarhus/Slides/GaborKelemen.pdf
Artikel: https://joinup.ec.europa.eu/node/146055