tirsdag den 7. juli 2015

TIP: Opret typografi fra markering

Hvis du gerne vil gemme en aktuel formatering som en typografi, kan du gøre det på flere forskellige måder:

Med værktøjet Ny typografi fra markering
I vinduet Typografier og formatering, kan du øverst i venstre hjørne set et lille værktøjsikon med en pil ved siden af. Klikker du på ikonet, ser du en lille menu, hvor det øverste punkt er Ny typografi fra markering. Efterfølgende vil du blive bedt om at give typografien et navn.

Med træk-slip
Der er en endnu lettere måde at oprette typografier på, nemlig med træk-slip. Hvis du markerer et stykke tekst, som du har formateret, kan du trække markeringen ind i vinduet Typografier og formatering, hvorefter du bliver bedt om at tildele typografien et navn. Hvis du trækker markeringen ind i visningen Hierarkisk, vil markeringen blive placeret hierarkisk det sted du slipper typografien.