tirsdag den 23. september 2014

Budgetforlig i med open source

Aarhus Kommune har i budgetforliget for 2015 et afsnit om open source. Det er spændende at open source nu begynder at interessere politikerne i andre sammenhænge end kortsigtede besparelser. Planen er at realisere gevinster over en længere årrække.
Open Source
Forligspartierne noterer sig, at Aarhus Kommune er godt på vej på Open Source-området, og at der er udarbejdet en handlingsplan for Open Source i Aarhus Kommune. Forligspartierne forventer, at der i de kommende år skabes målbare gevinster gennem satsningen på Open Source, og ser frem til at følge udviklingen som led i det samlede arbejde, der - som et element i den økonomiske politik - bliver igangsat for at synliggøre planlagte og realiserede effektiviseringsgevinster.
Det forudsættes derfor, at der i de kommende år via Open Source kan realiseres effektiviseringer på 1 mio. kr. i 2016, 2 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018 og frem.

http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Borgmesterens-Afdeling/Budget-og-Regnskab/Budgetforlig-2015/Budgetforlig-2015-2018-DOCX.PDF Afsnittet om open source finder du på side 28.
Læs kommunens notat om open source her: http://gambit.aakb.dk/opensource/Handlingsplan_for_OpenSource_i_Aarhus_Kommune.pdf.


Hvis du har kendskab til lignende forlig andre steder i landet, hører jeg gerne om det.