fredag den 1. august 2014

Økonomisk udvikling og lokal beskæftigelse

For beslutningstagerne passer fri software perfekt ind i en bredere IT-politik for Toulouse. De ser fri software, ikke bare som en naturlig vej til omkostningsreduktioner, men også som en måde at promovere og fremskynde innovation i administrationen og de digitale selvbetjeningsløsninger, som byen tilbyder til sine borgere.

Det indbefatter også at støtte de lokale virksomheder, herunder IT-virksomheder, som arbejder med fri software. “En overordnet sammenhæng, der indebærer en naturlig støtte til fri software i udbud”, som det beskrives af byens IT-chef. “Den bedste løsning er dog altid at foretrække, open source eller ej. De lokale kriterier og open source har samme niveau af betydning i udbud.”

“Denne anvendelse af fri software er en integreret del af processen for e-forvaltning, som er stærkt tilknyttet 'smart city'-konceptet og hvad e-forvaltning kan bidrage med i øvrigt. Der er meget mere at gøre i Toulouse. Alle byer snakker om 'smart city', åbne data og fri software. Det giver alt sammen god mening på baggrund af øgede krav om rationalisering, omkostningsreduktioner samtidig med øgede krav om gennemsigtighed i forvaltningen. Fri software er en af byggestenene i de digitale systemer, vi lige nu bygger op.”

For beslutningstagerne er omkostningsreduktionerne det første og vigtigste tema, som en IT-politik der er til fordel for open source software, skal understøtte. Det vil altid være det første skridt mod at overbevise skeptikere om at open source software har en rolle i den lokale økonomi.

Før der gennemføres en strategi til fordel for fri software, anbefaler Toulouse at de budgetmæssige besparelser vurderes. Dette bør følges op af en struktureret plan bygget på undersøgelser, der viser, at den fremtidige udvikling inden for IT ligger i open source software. En sådan plan kræver fokus på den økonomiske udvikling og beskæftigelsessituationen.

“Fri software er et fantastisk middel til økonomisk udvikling og lokal beskæftigelse,” forklares det. “Frankrig har en høj værdi i fri software på internationalt plan. Enhver beslutningstager bør vide dette, for Frankrig har det største antal udviklere og virksomheder, der er involveret i sektoren.”

Kilde: https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/case/toulouse-saves-1-million-euro-libreoffice