lørdag den 28. juni 2014

Schweizisk undersøge det økonomiske potentiale ved open source

Den schweiziske regering planlægger at kortlægge det økonomiske potentiale i de offentlige forvaltningers brug af open source software, når den føderale regering skal revidere sin strategi fra 2005.
Parlamentetsmedlem Edith Graf-Litscher, repræsentant for Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) i Thurgau, ønsker at vide, om den føderale regering har betænkeligheder ved at vurdere open source mod proprietære alternativer. Hun sendte en liste med syv spørgsmål, bl.a. om regeringernes top-ti proprietære softwareleverandører, med angivelse af beløb, der bruges på licenser og vedligeholdelse. Hun ønsker også at vide, hvad den føderale regering gør for at øge samarbejdet med andre offentlige myndigheder, om brug af open source software. "Hvordan kunne en ledelsesstrategi udvikles, der involverer alle Schweiz 'offentlige forvaltninger?"

I en pressemeddelelse forklarer den schweiziske gruppe ”Digital Bæredygtighed”, at regeringens 2005-strategi har undladt at få offentlige myndigheder til at overveje open sourceløsninger mod leverandørejet software. Mange fortsætter med at bruge proprietære løsninger, og ifølge gruppen indkøbes uden om de offentlige indkøbregler oginteroperabilitet ignorere. Den føderale regerings standardkatalog nævner næsten udelukkende proprietær software, skriver gruppen ", selvom der i de fleste kategorier er brugbare open source alternativer".

Forsømte standard

Gruppen påpeger også, at de offentlige myndigheder forsømmer at understøtte Open Document Format (ODF), hvorved andre tvinges til at bruge proprietære produkter til at behandle regeringens elektroniske dokumenter.

Parlamentetsmedlem Christian Wasserfallen, der repræsenterer FDP, Die Liberalen i Bern, ønsker at den føderale regering undersøger de eksisterende og potentielle fremtidige makroøkonomiske konsekvenser af øget brug af open source software. Han ønsker også at vide, hvilke foranstaltninger den føderale regering kan tage for at øge potentialet for denne type af softwareløsninger.

Gruppeformændene peger på, at en undersøgelse fra 2006 anslår, at Europas offentlige forvaltninger kunne spare omkring 36 procent af deres it-omkostninger ved at øge deres brug af open source. En undersøgelse fra 2012 værdisætter de årlige besparelser ved open source i de europæiske lande til 114 milliarder euro, men at det samlede bidrag til den europæiske økonomi vil antage omkring 342 milliarder  Euro. "Disse undersøgelser viser det enorme økonomiske potentiale ved open source."

Kilde: https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/swiss-study-economic-potential-open-source